Skip to main content
healthy-buildings-banner-image

Hälsosam luft. Hälsosamma byggnader.

Carriers program för hälsosammare byggnader ”Healthy Buildings Program” innehåller ett utökat utbud av avancerade lösningar som bidrar till att ge en hälsosammare, säkrare, mer effektiv och produktiv kvalitet på inomhusluften oavsett byggnadstyp eller inomhusmiljö. Vare sig det gäller innovativa produkter, styrenheter och systemdesignlösningar, fjärrstyrda tjänster inklusive bedömningar, underhåll eller återidrifttagande kan du lita på att Carriers mer än hundra år långa erfarenhet av att skapa optimala inomhusluftmiljöer kan hjälpa dig med din. Klicka nedan för att kontakta en lokal Carrier-expert.

Kontakta en lokal Carrier-expert keyboard_arrow_right

Carrier erbjuder ett brett program av lösningar och service för ett förbättrat inomhusklimat, i syfte att få säkrare, och mer effektiva, hälsosamma byggnader.

För sammanfattande dokument om vetenskapen om inomhusluftkvalitet och Carriers lösningar för styrning av värme, ventilation, luftkonditionering och kyla (HVAC), klicka på rubrikerna nedan.

Carrier erbjuder ett brett utbud av Lösningar och tjänster för hälsosamma byggnader som bidrar till att skapa hälsosammare, säkrare, effektivare och mer produktiva inomhusmiljöer.

Från bedömning av byggnader och tekniska lösningar som förbättrar luftkvaliteten inomhus (IAQ), till underhåll och övervakning för att kunna bistå med support under hela livscykeln.
Carriers experter kommer att jobba tätt ihop med er för att utvärdera, uppgradera, underhålla och stödja era byggnader för att skydda det viktigaste – hälsan hos de som befinner sig inuti.

healthy-buildings-solutions-brochure-SV
Lösningar och tjänster för hälsosamma byggnader
healthy-buildings-iaq-assessments-brochure-SV
Bedömning av luftkvalitet inomhus (IAQ)
healthy-buildings-ceiling-solutions-sv-se
Avancerade takmonterade HVAC-lösningar
carrier-principle-triangle-healthy-buildings
Hälsosamma

Att skapa en hälsosam byggnad genom tekniska kontrollåtgärder i utrymmen är en viktig del i att bekämpa covid-19. Det är en strategi som balanserar övergripande effektivitet med de ekonomiska konsekvenser som kan drabba verksamheten.


Allen, J. G., & Macomber, J. D. (2020, April 29). Vad gör en kontorsbyggnad hälsosam. Harvard Business Review. https://hbr.org/2020/04/what-makes-an-office-building-healthy

Bygga på en stiftelse

Det finns inte två luftkonditioneringssystem som är likadana. Lösningarna är många, varierade och kan ha flera lager för maximal effektivitet. Därför har Carrier ett konsultativt och övergripande angreppssätt för att ta sig an ditt system för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering, din byggnad och dina hyresgästers behov.

Carriers bedömningar kan ge dig en anpassad färdplan för just dina ventilationsbehov. Be din lokala expert att föreslå en utformning av systemet för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering med utrustningsuppgraderingar, utbytesdelar, serviceplaner och analyser för att maximera dess effektivitet och livslängd.

Åtgärder som du kan vidta för att förbättra kvaliteten på inomhusluften

Dina anpassade förslag från Carrier IAQ-lösningar kan innehålla utrustning, kontroller och service som hanterar olika aspekter av ditt VVS-system och byggbehov som anges nedan.


Ventilation

Maximera utomhusluftventilation • Övervaka och styr riktad ventilation

Vare sig det handlar om enkla förändringar eller justeringar av inställningar för att lägga till ny eller efterhandsmonterad utrustning kan ett ökat intag av friskluft utifrån för att ersätta inomhusluft bidra till att minska luftburna patogener och andra förorenande ämnen.


Filtrering

Filtrera luft med MERV 13 eller högre • Implementera avancerade reningslösningar

Ju högre MERV-klassificering, desto mer effektivt är filtret. Den amerikanska organisationen ASHRAE rekommenderar MERV 13 där så är möjligt. Andra luftreningslösningar sträcker sig från bakteriedödande ultraviolett strålning (UVGI) och användning av UV-ljus med kort våglängd (UV-C) till elektrostatiska högspänningsfilter (uppfångning av partiklar med högspänning och joniserande fält) och fotokatalysator med titandioxid för att bryta ned organiska föreningar.


Luftfuktighet

Reglera till 40–60% relativ luftfuktighet

Beroende på utformningen och placeringen av din byggnad kan du behöva höja eller sänka luftfuktigheten för att uppfylla fastställda riktlinjer. Genom att hålla den relativa luftfuktigheten inomhus inom det enligt ASHRAE® 55 föreslagna intervallet (40–60 %) går det att minimera effekterna av bakterier och allergener.


Luftkvalitet

Implementera flerpunktsövervakning av inomhusluftkvaliteten • Inför avancerade kontroller av inomhusluftkvaliteten

Låt Carrier testa kvaliteten på din inomhusluft samt utveckla och implementera uppgraderingar för att säkerställa: optimal filtrering, ventilation, luftflöde, styrning med mera. Carriers experter kan även utveckla heltäckande tekniska standarder för inomhusluftkvalitet och hjälpa till att implementera dem.


Hantera anläggningar

Våra verktyg för anläggningsförvaltning hjälper fastighetsförvaltare att hantera hyresgästernas komfort, energieffektivitet och övergripande byggnadshälsa.


Engagera hyresgästerna

Genom att tillhandahålla byggnadens hyresgäster med insyn i realtid i luftkvalitetsmåtten kan hälsan och säkerheten i deras omgivning förbättras.


Termisk hälsa

Anpassa för lämplig komfortstandard • Avancerade anpassade styrningsalternativ

Termisk hälsa är ett resultat av lämpliga och godtagbara förhållanden (luftfuktighet, temperatur osv.) som är nödvändiga för att uppnå en behaglig inomhuskomfort. Utan en lämplig termisk hälsa kan personer som vistas i byggnaden känna sig ovanligt trötta eller distraherade. Din lokala Carrier-expert kan hjälpa dig genom att ta fram nyckelprodukter som avhjälper specifika problemområden, utan att tappa fokus på att din anläggning är unik och därmed i behov av en unik lösning.

Läs våra vitböcker för att få veta mer om vetenskapen bakom inomhusluftkvalitet och tillämpningsspecifika lösningar.

Luftkonditionering och covid-19: bromsar upp spridningen
Luftkonditionering och filtrering: så hanteras det osynliga i det ”nya normala”
Fokus på UV-tekniker för luftkonditioneringssystem för att bekämpa sjukdomsspridning
Förbättra kvaliteten på inomhusluften i det nya normala: smarta frågor för fastighetsägare
Kontakta Carrier

Carrier kan hjälpa dig att uppgradera och driva dina anläggningar med ett lämpligt lösningspaket utifrån tillämpningarna och kraven i din bransch. Boka rådgivning med Carriers experter för att fortsätta din resa mot en hälsosammare, säkrare samt mer effektiv och produktiv inomhusmiljö.

Kontakta en lokal Carrier-expert keyboard_arrow_right

Lär dig mer om andra byggnadstekniska lösningar för dagens nytänkande miljöer

Förutom Carriers kommersiella luftkonditioneringsutrustning, styrenheter och servicelösningar erbjuder vi även heltäckande brandskydds-, säkerhets- och reglerprodukter. Läs mer på carrier.com/healthybuildings.