Skip to main content
carrier-bluedge-service-technician-on-roof_h carrier-bluedge-service-technician-on-roof_sq

Översikt av tjänsten

När du använder Carrier Commercial Service kan du känna dig trygg i vissheten om att varje aspekt av din investering övervakas, analyseras, underhålls och dokumenteras noggrant. Det arbetssättet har vi redan vid din första kontakt med oss och vi fortsätter med det under anläggningens hela livslängd. Carrier Commercial Service tillhandahåller BluEdge, ett nytt förstklassigt utbud för service och eftermarknadstjänster, exklusivt för kunder och samarbetspartners. BluEdge utgörs av en progressiv servicemodell som är indelad i nivåer och är utformad med kunden i åtanke. Denna modell erbjuder flera dynamiska alternativ för att tillgodose behoven i deras verksamhet.
carrier-group-of-highrise-buildings-in-city-looking-up
Förebyggande, prediktivt,
proaktivt
Carriers omfattande kunskap om utrustning från alla tillverkare utgör grunden i vårt serviceutbud. Vi tar fram en plan som garanterar att utrustningen presterar på topp och håller länge.
carrier-bluedge-service-technician-on-site_h
Maximera din utrustningsinvestering med Carrier Commercial Service
Som serviceexperter vet vi hur du får ut så mycket som möjligt av din investering. Den kapitalutrustning du har köpt kommer att vara aktiv under lång tid om den underhålls på rätt sätt.