Skip to main content
carrier-hand-on-screen_c carrier-hand-on-screen

PlantCTRL™-system

Hantering och övervakningssystem för kyldrifts- och värmedriftsproduktionsanläggning

PlantCTRL™-systemet reglerar och styr all drift på Carriers värmeproduktionsanläggningar. Detta system är kompatibelt med all befintlig och ny Carrier-utrustning, från två till flera vätskekylare och/eller värmepumpar.

carrier-plantctrl-graphic_se

Detta system finns för alla applikationer och kan hantera alla kyldrifts- och värmedriftsproduktionskomponenter och all tillhörande hydraulutrustning:

 • Vätskekylare
 • Värmepumpar
 • Kyltorn
 • Kylmedelkylare
 • Energimätning
 • Ventiler och pumpar
Styrutrustning och analys
LÄS MER

För processventilation och komfort

carrier-plant
Industri/Process
 • Automationssystem
 • Säkra din produktion
 • Snabb avkastning på investering
 • Spara in på underhålls- och energikostnader
carrier-city-and-road
Allmänventilation/komfort
 • Hantera och styr din HVAC-anläggning
 • Optimera din energiförbrukning
 • Följ energiförordningar
 • Få byggnadscertifieringspoäng
Lokal och extern övervakning
Det går att övervaka installationen lokalt via operatörspanelen på PlantCTRL™-boxen eller från en dator. Du har även möjlighet att fjärrövervaka installationen från en BMS eller från någon annan panel (dator, surfplatta, ...). Båda övervakningsalternativen ger åtkomst till alla utrustningsdriftparametrar i realtid:
carrier-plantctrl-monitoring-screens_se
 • Installationsöversikt
 • Driftkurvor
 • Schemaprogrammering
 • Händelserapporter
 • Komponentstatusar
 • Registrerade data
Upptäck våra anpassade lösningar för i-Vù®-styrutrustningar
LÄS MER
carrier-plantctrl-monitoring-screen_sm
Huvudfunktioner
 • Kontrollera och styr din HVAC-installation
 • Hantera energin
 • Säkra driften
 • Övervaka installationen
Dokument

Andra kontroll- och analyssystem

ABOUND™ HVAC Performance
Dataanalys för dina vätskekylare och värmepumpar