Skip to main content
carrier-london-in-winter carrier-london-in-winter_sq

Lagring av värmeenergi

Lösningen för lagring av värmeenergi för system för värme, ventilation, luftkonditionering och kyla med ett högsta kyldriftsbehov på mer än >500 kW.

carrier-storage-tanks_c

Ett hållbart sätt att bygga

I en tid där elpriserna ökar och vi står inför utmaningen att minska vår klimatpåverkan måste energi sparas och styras. Som ett sätt att hantera energibehovet och använda intelligenta byggnader på ett hållbart sätt, förespråkar Carrier tekniken att lagra värmeenergi (TES - Thermal Energy Storage) i form av latent värme.


Flytta din energiförbrukning från topptimmar till andra tider

TES-tekniken består av att fasomvandlande material (PCM) används för att lagra den kylande termiska energi som skapas av vätskekylare i så kallade noduler. Genom att lagra den termiska energin under natten och frigöra den under dagen gör denna lösning det möjligt att använda elen när priset är som lägst och undvika topparna. När produktionen av värmeenergi sprids ut över hela dygnet kan TES reducera kylarlasten med upp till 70 %*.

*Uppmätta skillnader mellan likvärdiga system med respektive utan TES-teknik

Kan ett sjukhus ha en säker kylningslösning och optimera energiförbrukningen med lösningen för värmeenergilagring från Carrier?
Klicka här för att läsa mer

HISTOGRAM ÖVER EN BYGGNADS DAGLIGA KYLDRIFTSBEHOV OCH DESS ELFÖRBRUKNINGSPROFIL


förbrukningsdiagram för servicebyggnad från Carrie
carrier-service-thermal-energy-storage-nodules-graphic_se
En banbrytande HVAC-lösning

Ditt system för luftkonditionering med lagring

TES-systemet tillsammans med dina vätskekylare består av en eller flera tankar fyllda med sfäriska element som kallas noduler och som innehåller de fasomvandlande materialen (PCM - Phase Change Materials). Användningen av PCM i noduler ger en mycket hög energitäthet och effektutbyte.

+3 000

kunder globalt

+65

länder

+500 MW

insparad elektricitet

+6 000 000 kWH

daglig överföring

Källa: Uppskattningar baserade på befintliga TES-lösningar på kundplatser

En nyckelfärdig lösning från projektering till implementering

Carrier optimerar utformningen och driften för din installation efter varje applikation, så som kommersiella eller industriella byggnader. Vi hjälper konsulterande ingenjörer med att anpassa den hydrauliska uppställningen efter varje projekt: applikation, driftsvillkor och särskilda kundbehov. Vid behov integreras kompletterande teknik som frikyla eller energiåtervinning.

carrier-service-thermal-energy-storage-turnkey-solution-graphic_se_sm