Skip to main content
carrier-36XB-hydronic-hybrid-terminal-on-site_h carrier-36XB-hydronic-hybrid-terminal-on-site_sq

Luftbehandling

En viktig aspekt i alla system för värme, ventilation, luftkonditionering och kyla (HVAC) är korrekt tillförsel av behandlad frisk luft till de som befinner sig i en byggnad, vilket förbättrar kvaliteten på inomhusluften. Carrier erbjuder ett stort utbud enheter för datorrum och enhetsaggregat, samt standardlösningar och anpassade luftbehandlingslösningar för att se till alla specifika krav uppfylls. Carrier har även en serie hybridfläktkonvektorer, med kassettenheter, skåpenheter, enheter med dolt montage och kanalenheter för att uppfylla alla applikationskrav och installationskriterier: i ett rum, i taket, ovanför ett undertak, i ett centralt maskinrum, med flera.
carrier-39CP-air-handling-unit-multibloc
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
carrier-50FF-50FC-rooftop-1
ENHETSAGGREGAT FÖR TAKINSTALLATION
carrier-50CO-close-control-unit
ENHETER FÖR DATORRUM
carrier-42AM-air-heater
LUFTVÄRMARE
carrier-42GW-4-ways-cassette
VATTENBURNA TILLUFTDONSENHETER
carrier-36XH-hybrid-terminal
HYBRIDFLÄKTKONVEKTORER