Skip to main content
modern-multilevel-shopping-center_c

Detaljhandel

Shoppingcenter behöver olika lösningar för kyl- och värmedrift samt luftbehandling för små och stora butiksutrymmen och -konfigurationer. Oavsett om det behövs centraliserade eller decentraliserade system kan Carrier erbjuda ett brett utbud av energieffektiva produkter och lösningar som uppfyller utvecklarnas och installatörernas krav.
carrier-application-commercial-center-3D-view_se

Viktiga fördelar

carrier-icon-small-building
För små och medelstora individuella behov
De kostnadseffektiva, fristående luftkonditioneringslösningarna för användning i detaljhandel och/eller varuhus är enheter för takinstallation. Systemen är utvecklade för att installeras utomhus och är en mångsidig lösning för både nybyggda och renoverade byggnader. Ett urval av typer och tillbehör tillhandahåller kyldrift, värmedrift och ventilation och möjliggör för olika system, från konstant volym till variabel volym.
carrier-icon-large-buildings
För större center
Centrala kylarsystem och luftbehandlingsaggregat fördelar kallvatten och behandlad ventilationsluft i shoppingcentret. Enskilda butiker kan välja de lösningar för kallvattenfläktkonvektorer eller luftbehandlingsaggregat som bäst passar de egna behoven och inredningen.
carrier-icon-energy-recovery-blue
Värmeåtervinning
Carrier erbjuder en bredd av värmeåtervinningsalternativ inklusive värmeåtervinningslösningar med hög verkningsgrad för luftbehandlings- och takaggregat. Dessa kan bidra till minskad energiförbrukning för uppvärmning eller i vissa fall ersätta komponenter som använder alternativa bränslen.
carrier-icon-indoor-air-quality
Kvalitet på inomhusluft
Carriers lösningar bidrar till att säkerställa och bibehålla ett kontrollerat inomhusklimat, hålla jämna temperatur- och luftfuktighetsnivåer, samt garantera optimal kvalitet för inomhusluft (effektnivåer för filtrering, hantering av koldioxidnivåer).
carrier-icon-two-screens
Klimatstyrsystem
Carrier utformar, konstruerar och implementerar kundanpassade lösningar för lagring av värmeenergi (TES - Thermal Energy Storage) för system för värme, ventilation, luftkonditionering och kyla med ett högsta kyldriftsbehov på mer än >500 kW.Som 100 % smartnätskompatibel minskar TES-lösningen vätskekylarnas effekt med 30 % till 70 %, säkerställer kylningen och optimerar de boendes komfort.Upptäck våra produkter för shoppingcenter