Skip to main content
carrier-bluedge-service-technician-on-site-commissioning_h carrier-bluedge-technician-on-site-commissioning_sq

Driftsättning

Effektiv drift som säkerställer en låg livslängd för din utrustning börjar med driftsättningen. Våra tekniker kombinerar kunskap och erfarenhet för att tillhandahålla högsta möjliga nivå av teknisk expertis.
Över 115 års erfarenhet av tillverkning
  • Kontinuerlig utbildning av tekniker, uppdaterad kunskap baserad på den senaste informationen från avdelningen Carrier R&D
  • Serviceorienterat arbetsmiljöprogram, Teknisk miljö, hälsa och säkerhet (EH&S Carrier-policy)
  • Vi anpassar alltid våra tjänster efter dina behov
Förlita dig på tillverkarens expertkunskap vid drifttagandet av din utrustning

HVAC-anläggningar


Diagram för Carrieranläggning

Utrustning


carrier vätskekylare ritning

System


carrier-systems-screen-for_heating-and-air-conditiong
Vi anpassar alltid våra tjänster efter dina behov
Kontakta oss för att driftsätta din utrustning och dina system
BESTÄLL TJÄNST

Övriga tjänster

carrier-bluedge-service-technician-warranty_h
Garanti
Efter driftsättning täcks utrustning från Carrier av garantin. Regelbundet underhåll av vätskekylare är nödvändigt för efterlevnad av Carriers tillverkningsgarantivillkor. Kontakta ditt Carrier-servicekontor för utökad garanti.
carrier-bluedge-service-technician-maintenance_h
Underhåll
Alla typer av ingenjörssystem behöver planerade underhållsarbeten emellanåt för att säkerställa bästa möjliga prestanda. Ett underhållsavtal bör skapas för allt från det minsta uppdelade luftkonditioneringssystemet till installationer med flera vätskekylare på flera platser. Carrier erbjuder ett välskött servicepartnerskap för att säkerställa att du får en servicelösning som är anpassat efter dina behov och som efterlever relevanta förordningar.