Skip to main content
carrier-bluedge-service-on-factory-site_h carrier-bluedge-service-on-factory-site_sq

Konsultroller och förordningar

Som expert på utrustningen erbjuder Carrier konsulttjänster för rådgivning om hur du hanterar och optimerar din energiförbrukning och dina underhållskostnader. Vi hjälper dig att förstå och efterleva förordningar under ständig förändring.

Konsultroll
  • Expertis och rådgivning
  • Hjälp med att förstå och efterleva energiförordningar
  • Utbildningar för resursförvaltning.
Carrier är din servicepartner som stödjer dig under hela livscykeln för din…

Byggnad


carrier byggnadsritning

HVAC-anläggning


carrier anläggningsschema

Utrustning


carrier vätskekylare ritning
Starkt engagemang för energiförordningar

EUROPEISKA FÖRORDNINGAR


CERTIFIERING

Vi anpassar alltid våra tjänster efter dina behov 
Kontakta oss för att driftsätta din utrustning och dina system
BESTÄLL TJÄNST
Dokument

Övriga tjänster

carrier-bluedge-screens_h
Styrutrustning och analys
Med avancerade styr- och övervakningstjänster kan du spåra och övervaka prestanda och energiförbrukning för din HVAC-anläggning och vidta förbyggande och korrigerande åtgärder.
carrier-bluedge-technician-on-site-aquaforce-unit_h
Uppgradering och modernisering
Serviceexperterna från Carrier hjälper dig genom hela livscykeln för din byggnad, anläggning för värme, ventilation, luftkonditionering och kyla och utrustning. Vi erbjuder ett stort utbud av nyckelfärdiga lösningar för att ersätta och förbättra utrustningar och system.