Skip to main content
data-center-man-working-on-laptop

Datorhallar

Servrarna och utrustningen för datalagring som står centralt i datorhallarna utstrålar värme och behöver kylningssystem. Carrier har en bredd av lösningar som täcker vätskekylare, rackkylning och luftbehandlingslösningar som levererar energieffektiv kylning för att garantera maximal upptid.
carrier-application-data-center-3D-view_se

Viktiga fördelar

carrier-icon-chrono
Snabb effektåterhämtning
Maximal upptid är högsta prio för användning i datorhallar. För att möta denna utmaning måste IT-kylsystemet vara pålitligt och kapabelt att möta oväntade förändringar. Carrier har utvecklat en funktion för snabb effektåterhämtning och erbjuder därmed en betydligt förkortad återhämtningstid efter strömavbrott.
carrier-icon-reliability
Tillförlitlighet
Produkterna genomgår utförliga tester innan de levereras till kunden och certifierad av interna organisationer för att garantera högsta möjliga nivå av säkerhet och kvalitet.
carrier-icon-euro
Total frikylning
Luft- eller vattenbaserade frikylningssystem är populära för användning i datorhallar där klimatet är lämpligt, vilket innebär energibesparingar tack vare minskat antal kompressorkörtimmar under kalla perioder. Carrier erbjuder luftfrikylningsalternativ för luftbehandlingsaggregat och vattenfrikylningsalternativ för vätskekylarsystem, antingen med Carriers patenterade, integrerade system DX för frikylning eller genom att använda icke-integrerade system som använder sig av kylmedelkylare eller kyltorn.
carrier-icon-gauge-smart-energy-management
Smart energihantering
Avancerade styrningslösningar som Carrier® PlantCTRL gör det möjligt att styra system för värme, ventilation, luftkonditionering och kyla och optimera systemet som helhet för maximal tillgänglighet och minimal energiförbrukning.
carrier-icon-energy-savings
Optimerad Power Usage Effectiveness
Hur optimerad verkningsgraden hos en datorhall blir beror på vilka tekniska komponenter som används och kunskapen om många olika driftscenarier. Våra produkter installeras med EC-motorer som standard, och detta kombinerat med användning av styrenhetsalgoritmer är det som till stor del bidrar till så höga prestanda.Upptäck våra produkter för datorhallar

Fallstudie

carrier-case-study-bahnof-data-center-2_c
Bahnhof