Skip to main content

Plattvärmeväxlare med packning
10TE

Plattvärmeväxlare med packning passar särskilt bra för flera olika applikationer: Uppvärmning av vatten (hushåll, swimmingpool ...), värmepumpsmagasin, geotermisk energi, industriprocesser ...

 • Frånkoppling av maskinerna från systemet
 • Kostnadseffektiv design
 • Kvalificerad och pålitlig
 • Hög värmeöverföringskoefficient
 • Närliggande temperatur-teknik
 • Bred serie som kan hantera flöden på upp till 800 m3/h
 • Tillgängliga anslutningsstorlekar: DN 32, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200
Plattvärmeväxlare med packning består av ett antal korrugerade värmeöverföringsplattor som komprimerats genom åtdragningsbultar mellan en främre fast ramplatta och en bakre rörlig ramplatta.
 • Utmärkt värmeöverföringskoefficient
 • Mycket låga differenstemperaturer
 • Hög korrosionsbeständighet
 • Litet utrymmesbehov
 • Enkel att installera och underhålla
 • Låg-effektskretsar och ansamlad vätskevolym
 • Möjlighet till utökning av värmeöverföringsområdet
 • Maximalt differenstryck motsvarande maximalt driftstryck

TF-isolering (modellerna DN 32, DN 50 och DN 65)

Varmformat och flexibelt för-tillverkat skal som är enkelt att installera och justera efter en specifik konfiguration av värmeväxlaren och efter särskilda kundbehov.
 • Speciell "dubbel-lager"-struktur
 • Kan monteras snabbt och enkelt
 • Minimerade energiförluster och kondensation
 • Högre säkerhet och komfort
 • Enkel att anpassa på plats efter alla produktkonfigurationer och att justera efter kundbehov
 • Låga installationskostnader
 • Lätt och motståndskraftig

PB-isolering (modellerna DN 80, DN 100, DN 150 och DN 200)

Själv-stöttande moduluppbyggd ram som gjorts med isolerande paneler. Två aluminiumfolieblad som kopplats till polyuretanskum för att säkerställa hög värmeisolering, god strukturell styvhet och passande ytbehandling.
 • Snabb och enkel montering
 • Minimerade energiförluster och kondensation
 • Högre säkerhet och komfort
 • Låga installationskostnader
 • Snabb och enkel åtkomst till värmeväxlaren för inspektion

Droppbricka (alla modeller)

Skyddsenhet som är specifikt utformad för uppsamling av vatten eller andra vätskor i händelse av oväntat vätskeläckage eller när värmeväxlaren är öppen för underhåll.
 • Minskad risk för översvämning i händelse av kondensvatten, oväntat vätskeläckage
 • Möjlighet till vinkling för att underlätta avrinning
 • Låga installationskostnader

Dubblerade spalt-plattor

Dubblerade spalt-plattor består av två stycken identiska, värmeöverförande plattor, som pressats ihop och sedan förbundits genom lasersvetsning vid in- resp. utloppsportarna.
 • Man uppnår då en tunn spalt mellan plattorna, som hindrar att de olika medierna vid läckage blandas och dessutom blir en extern läcka, enkelt visuellt upptäckbar
 • Detta genererar den rätt lösningen för alla de växlarapplikationer där en högre nivå på säkerhet är en rekommendation eller ett krav

Växlarskydd

Växlarskyddet är en säkerhet, speciellt utvecklad för att skydda personal vid ett oväntat växlarläckage. Rekommenderas alltid när mediatemperaturen är över 60°C eller när växlaren innehåller farligt media.
 • Består av en eller flera metallplåtar som har bockats så att de täcker och passar till aktuell växlare
 • Levereras som ett löst kit för montage på plats
 • Skyddar även växlaren i en aggressiv eller smutsig miljö
 • Bred serie som kan hantera flöden på upp till 800 m3/h
 • Tillgängliga anslutningsstorlekar: DN 32, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200
Plattvärmeväxlare med packning består av ett antal korrugerade värmeöverföringsplattor som komprimerats genom åtdragningsbultar mellan en främre fast ramplatta och en bakre rörlig ramplatta.
 • Utmärkt värmeöverföringskoefficient
 • Mycket låga differenstemperaturer
 • Hög korrosionsbeständighet
 • Litet utrymmesbehov
 • Enkel att installera och underhålla
 • Låg-effektskretsar och ansamlad vätskevolym
 • Möjlighet till utökning av värmeöverföringsområdet
 • Maximalt differenstryck motsvarande maximalt driftstryck

TF-isolering (modellerna DN 32, DN 50 och DN 65)

Varmformat och flexibelt för-tillverkat skal som är enkelt att installera och justera efter en specifik konfiguration av värmeväxlaren och efter särskilda kundbehov.
 • Speciell "dubbel-lager"-struktur
 • Kan monteras snabbt och enkelt
 • Minimerade energiförluster och kondensation
 • Högre säkerhet och komfort
 • Enkel att anpassa på plats efter alla produktkonfigurationer och att justera efter kundbehov
 • Låga installationskostnader
 • Lätt och motståndskraftig

PB-isolering (modellerna DN 80, DN 100, DN 150 och DN 200)

Själv-stöttande moduluppbyggd ram som gjorts med isolerande paneler. Två aluminiumfolieblad som kopplats till polyuretanskum för att säkerställa hög värmeisolering, god strukturell styvhet och passande ytbehandling.
 • Snabb och enkel montering
 • Minimerade energiförluster och kondensation
 • Högre säkerhet och komfort
 • Låga installationskostnader
 • Snabb och enkel åtkomst till värmeväxlaren för inspektion

Droppbricka (alla modeller)

Skyddsenhet som är specifikt utformad för uppsamling av vatten eller andra vätskor i händelse av oväntat vätskeläckage eller när värmeväxlaren är öppen för underhåll.
 • Minskad risk för översvämning i händelse av kondensvatten, oväntat vätskeläckage
 • Möjlighet till vinkling för att underlätta avrinning
 • Låga installationskostnader

Dubblerade spalt-plattor

Dubblerade spalt-plattor består av två stycken identiska, värmeöverförande plattor, som pressats ihop och sedan förbundits genom lasersvetsning vid in- resp. utloppsportarna.
 • Man uppnår då en tunn spalt mellan plattorna, som hindrar att de olika medierna vid läckage blandas och dessutom blir en extern läcka, enkelt visuellt upptäckbar
 • Detta genererar den rätt lösningen för alla de växlarapplikationer där en högre nivå på säkerhet är en rekommendation eller ett krav

Växlarskydd

Växlarskyddet är en säkerhet, speciellt utvecklad för att skydda personal vid ett oväntat växlarläckage. Rekommenderas alltid när mediatemperaturen är över 60°C eller när växlaren innehåller farligt media.
 • Består av en eller flera metallplåtar som har bockats så att de täcker och passar till aktuell växlare
 • Levereras som ett löst kit för montage på plats
 • Skyddar även växlaren i en aggressiv eller smutsig miljö
Dokument

Fungerar bra tillsammans med