Skip to main content

Plattvärmeväxlare med packning
10TE

Plattvärmeväxlare med packning passar särskilt bra för flera olika applikationer: Uppvärmning av vatten (hushåll, swimmingpool ...), värmepumpsmagasin, geotermisk energi, industriprocesser ...

 • Frånkoppling av maskinerna från systemet
 • Kostnadseffektiv design
 • Kvalificerad och pålitlig
 • Hög värmeöverföringskoefficient
 • Närliggande temperatur-teknik
 • Bred serie som kan hantera flöden på upp till 800 m3/h
 • Tillgängliga anslutningsstorlekar: DN 32, DN 50, DN 65, DN 100, DN 150, DN 200
Plattvärmeväxlare med packning består av ett antal korrugerade värmeöverföringsplattor som komprimerats genom åtdragningsbultar mellan en främre fast ramplatta och en bakre rörlig ramplatta.
 • Utmärkt värmeöverföringskoefficient
 • Mycket låga differenstemperaturer
 • Hög korrosionsbeständighet
 • Litet utrymmesbehov
 • Enkel att installera och underhålla
 • Låg-effektskretsar och ansamlad vätskevolym
 • Möjlighet till utökning av värmeöverföringsområdet
 • Maximalt differenstryck motsvarande maximalt driftstryck

TF-isolering (modellerna DN 32, DN 50 och DN 65)

Varmformat och flexibelt för-tillverkat skal som är enkelt att installera och justera efter en specifik konfiguration av värmeväxlaren och efter särskilda kundbehov.
 • Speciell "dubbel-lager"-struktur
 • Kan monteras snabbt och enkelt
 • Minimerade energiförluster och kondensation
 • Högre säkerhet och komfort
 • Enkel att anpassa på plats efter alla produktkonfigurationer och att justera efter kundbehov
 • Låga installationskostnader
 • Lätt och motståndskraftig

PB-isolering (modellerna DN 100, DN 150 och DN 200)

Själv-stöttande moduluppbyggd ram som gjorts med isolerande paneler. Två aluminiumfolieblad som kopplats till polyuretanskum för att säkerställa hög värmeisolering, god strukturell styvhet och passande ytbehandling.
 • Snabb och enkel montering
 • Minimerade energiförluster och kondensation
 • Högre säkerhet och komfort
 • Låga installationskostnader
 • Snabb och enkel åtkomst till värmeväxlaren för inspektion

Droppbricka (alla modeller)

Skyddsenhet som är specifikt utformad för uppsamling av vatten eller andra vätskor i händelse av oväntat vätskeläckage eller när värmeväxlaren är öppen för underhåll.
 • Minskad risk för översvämning i händelse av kondensvatten, oväntat vätskeläckage
 • Möjlighet till vinkling för att underlätta avrinning
 • Låga installationskostnader
 • Bred serie som kan hantera flöden på upp till 800 m3/h
 • Tillgängliga anslutningsstorlekar: DN 32, DN 50, DN 65, DN 100, DN 150, DN 200
Plattvärmeväxlare med packning består av ett antal korrugerade värmeöverföringsplattor som komprimerats genom åtdragningsbultar mellan en främre fast ramplatta och en bakre rörlig ramplatta.
 • Utmärkt värmeöverföringskoefficient
 • Mycket låga differenstemperaturer
 • Hög korrosionsbeständighet
 • Litet utrymmesbehov
 • Enkel att installera och underhålla
 • Låg-effektskretsar och ansamlad vätskevolym
 • Möjlighet till utökning av värmeöverföringsområdet
 • Maximalt differenstryck motsvarande maximalt driftstryck

TF-isolering (modellerna DN 32, DN 50 och DN 65)

Varmformat och flexibelt för-tillverkat skal som är enkelt att installera och justera efter en specifik konfiguration av värmeväxlaren och efter särskilda kundbehov.
 • Speciell "dubbel-lager"-struktur
 • Kan monteras snabbt och enkelt
 • Minimerade energiförluster och kondensation
 • Högre säkerhet och komfort
 • Enkel att anpassa på plats efter alla produktkonfigurationer och att justera efter kundbehov
 • Låga installationskostnader
 • Lätt och motståndskraftig

PB-isolering (modellerna DN 100, DN 150 och DN 200)

Själv-stöttande moduluppbyggd ram som gjorts med isolerande paneler. Två aluminiumfolieblad som kopplats till polyuretanskum för att säkerställa hög värmeisolering, god strukturell styvhet och passande ytbehandling.
 • Snabb och enkel montering
 • Minimerade energiförluster och kondensation
 • Högre säkerhet och komfort
 • Låga installationskostnader
 • Snabb och enkel åtkomst till värmeväxlaren för inspektion

Droppbricka (alla modeller)

Skyddsenhet som är specifikt utformad för uppsamling av vatten eller andra vätskor i händelse av oväntat vätskeläckage eller när värmeväxlaren är öppen för underhåll.
 • Minskad risk för översvämning i händelse av kondensvatten, oväntat vätskeläckage
 • Möjlighet till vinkling för att underlätta avrinning
 • Låga installationskostnader
Dokument

Fungerar bra tillsammans med