Skip to main content
office-man-working-on-laptop_c office-man-working-on-laptop_sq

Kontorsbyggnader

Produkter och system från Carrier kan bidra till att minska byggnadens totala energiförbrukning enligt EU-direktiv och -lagstiftning, inte bara för nya utan även för renoveringsprojekt.
carrier-application-office-3D-view_se

Viktiga fördelar

carrier-icon-green-building
Grönt byggande

Lösningarna från Carrier erbjuder inte bara en verkningsgrad som bidrar till att reducera byggnadens totala energiförbrukning, utan är även utformade för att enkelt integreras i system. Det innebär pumpar med varvtalsstyrning för effektiv drift, tidsplanering, dubbla börvärden, drift i nattläge för att optimera kylarens drift enligt byggnadens krav, flera kommunikationsprotokoll och fjärrövervakning för att säkerställa en jämn verkningsgrad under hela livslängden för utrustningen.

carrier-icon-euro
Delvis frikylning

För applikationer med måttliga kylningsbehov under hela året, inklusive de kalla årstiderna, kan enheterna utrustas med ett patenterat Carrier DX frikylningssystem med en särskild pump som förbikopplar kompressorn på en eller båda köldmediekretsar under vinterdrift. Drivs utan glykol, inget extra frikylningsbatteri. Detta resulterar i tydliga energibesparingar.

carrier-icon-thermostat
Komforthantering

Från öppna ytor till enskilda kontor, komfort kan personanpassas och styras baserat på vem som sitter var. Aquasmart®-systemet hanterar byggnadens zonindelning, bemanning och rumstemperatur efter behov. Systemet erbjuder fjärråtkomst (WebCTRL®) och registrerar datahistoriken för din utrustning för värme, ventilation, luftkonditionering och kyla.

carrier-icon-two-screens
Klimatstyrsystem
Carrier utformar, konstruerar och implementerar kundanpassade lösningar för lagring av värmeenergi (TES - Thermal Energy Storage) för system för värme, ventilation, luftkonditionering och kyla med ett högsta kyldriftsbehov på mer än >500 kW.Som 100 % smartnätskompatibel minskar TES-lösningen vätskekylarnas effekt med 30 % till 70 %, säkerställer kylningen och optimerar de boendes komfort.Upptäck våra produkter för kontorsbyggnader

Fallstudie

carrier-case-study-skanska-building_c
Skanska Rashleigh Weatherfoil Ltd