Skip to main content
carrier-bluedge-technician-on-site-aquaforce-unit_h carrier-bluedge-technician-on-site-aquaforce-unit_sq

Uppgradering och modernisering

Serviceexperterna från Carrier hjälper dig genom hela livscykeln för din byggnad, anläggning för värme, ventilation, luftkonditionering och kyla och utrustning. Vi erbjuder ett stort utbud av nyckelfärdiga lösningar för att ersätta och förbättra utrustningar och system.
Säkra och stöd produktionsprestandan

Din vätskekylare eller värmepump kan vara full fungerande, men är den så effektiv den kan vara? Våra experter utvärderar prestandan för din utrustning och tillhandahåller skräddarsydda förslag på förbättring för just dig så att du får ut det mesta av din utrustning, för att inte tala om reducerade kostnader från tidigare energisvinn.

Baserat på dina behov erbjuder vi olika lösningar med maximal flexibilitet och komplett support för att säkerställa och garantera prestandan för din kyl- och värmedrift.

  • Uppgradering av utrustning
  • Byte av utrustning
  • Nyckelfärdiga lösningar
carrier-service-chillers-upgrade-graphic

Ökning av tillförlitligheten
Optimering av energiprestandan
Efterlevnad av energiförordningar

Ökning av tillförlitligheten
Optimering av energiprestandan
Efterlevnad av energiförordningar

carrier-30KAV-30XB
Uppgradera ditt HVAC-system med den senaste generationen Aquaforce®-vätskekylare

30KAV/30XB

LÄS MER
Uppgradera din anläggning för värme, ventilation, luftkonditionering och kyla på ett effektift sätt med lösningen för lagring av värmeenergi
LÄS MER
Vi anpassar alltid våra tjänster efter dina behov 
Kontakta oss för att driftsätta din utrustning och dina system
BESTÄLL TJÄNST

Övriga tjänster

carrier-bluedge-screens_h
Styrutrustning och analys
Med avancerade styr- och övervakningstjänster kan du spåra och övervaka prestanda och energiförbrukning för din HVAC-anläggning och vidta förbyggande och korrigerande åtgärder.
carrier-bluedge-service-on-factory-site_h
Konsultroller och förordningar
Som expert på utrustningen erbjuder Carrier konsulttjänster för rådgivning om hur du hanterar och optimerar din energiförbrukning och dina underhållskostnader. Vi hjälper dig att förstå och efterleva förordningar under ständig förändring.