Skip to main content
carrier-water-drop-leaf_c carrier-water-drop-leaf_sq

Greenspeed®-intelligens

Den smarta innovationen som förbättrar teknik med variabelt varvtal.
carrier-innovation-greenspeed-logo_sm

Greenspeed®-intelligens är tekniken bakom kompressorer och fläktar med variabelt varvtal som möjliggör högre verkningsgrad och optimerad prestanda.

  • Optimal verkningsgrad vid full- och dellast
  • Minskade bullernivåer
  • En kombination av prestanda och exakta temperaturer som möjliggör ännu större energibesparingar
  • Systemen körs långsamt och tyst för att kunna vara i drift längre och med stabilare kapacitet
  • Efterlever förordningar för en optimerad prestanda under hela året
En komplett serie vätskekylare och värmepumpar med Greenspeed®-teknik

LUFTKYLDA
VÄTSKEKYLARE

carrier luftkylt skruvkylaggregat ritning
30RBV30RB / 30RBP

VATTENKYLDA
VÄTSKEKYLARE

carrier vattenkylt skruvkylaggregat ritning
30XW-VZE
30XW-V
19DV

LUFTKYLDA
VÄRMEPUMPAR

carrier luftkylt skruvkylaggregat ritning
30RQV30RQ / 30RQP

VATTENKYLDA
VÄRMEPUMPAR

carrier vätskebaserad skruvvärmepump ritning
30XWHV
30XWHVZE