Skip to main content
warehouse-exterior-trucks-loading-docks_h

Enhetsaggregat för takinstallation

Carriers enhetsaggregat är utformade att ge luftkonditionering till medelstora och stora ytor, som till exempel shoppingcenter, matbutiker, inom logistik och många andra kommersiella och industriella områden. Enheterna är utformade med de senaste tekniska innovationerna för att optimera del-lasthanteringen för att på så sätt få mycket bra säsongsverkningsgrad, och därmed överskrida de gränser som angetts av förordningar. För maximal anpassningsbarhet finns det många olika tillbehör för att möta alla olika slags driftkrav: energiåtervinning genom frånluft, ekonomiser, hantering av inomhusluftkvaliteten, installation av takhuvar, extra värmedriftmoduler med mera.
 

Inga resultat hittades

carrier-50FF-50FC-rooftop-1

Köldmedium: R-410A

Kyleffekt (kW): 22-97

Värmeeffekt (kW): 22-100

Luftflöde (m3/h): 4080-19200

Applikation: Hotell, Industri, Logistik, Detaljhandel

Takaggregat endast kyldrift/värmepump 50FF/FC 020-099 https://www.carrier.com/commercial/sv/se/produkter/luftbehamdling/enhetsaggregat-for-takinstallation/50ff-fc-020-099/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560867038/carrier/commercial-hvac-europe/products/air-treatment/carrier-50FF-50FC-rooftop-1.jpg
carrier-50FC-100-280-rooftop

Köldmedium: R-410A

Kyleffekt (kW): 100-280

Värmeeffekt (kW): 101-309

Luftflöde (m3/h): 10800-54000

Applikation: Hotell, Industri, Logistik, Detaljhandel

Takaggregat värmepump 50FC 100-280 https://www.carrier.com/commercial/sv/se/produkter/luftbehamdling/enhetsaggregat-for-takinstallation/50fc-100-280/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1664366579/carrier/commercial-hvac-europe/products/air-treatment/carrier-50FC-100-280-rooftop.jpg