Skip to main content
data-center-professional-woman-man-talking_h

Enheter för datorrum

Enheter för datorrum är speciellt anpassade för att möta de behov som speciella rum ställer, till exempel rum med hög värmebelastning eller känsliga installationsplatser som datorhallar, datorrum, känslig lagring, medicinska rum, osv.
 

Inga resultat hittades

carrier-50CJ-close-control-unit-1

Kyleffekt (kW): 5-47

Luftflöde (m3/h): 1300-12000

Precisionsskåp 50CJ https://www.carrier.com/commercial/sv/se/produkter/luftbehamdling/enheter-for-datorrum/50cj/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560867036/carrier/commercial-hvac-europe/products/air-treatment/carrier-50CJ-close-control-unit-1.jpg
carrier-50CO-close-control-unit

Kyleffekt (kW): 40-130

Luftflöde (m3/h): 10000-27000

Precisionsskåp 50CO https://www.carrier.com/commercial/sv/se/produkter/luftbehamdling/enheter-for-datorrum/50co/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560867037/carrier/commercial-hvac-europe/products/air-treatment/carrier-50CO-close-control-unit.jpg