Skip to main content
father-and-son-planting-tree-under-sun-676651870_h

R-32

Carrier har valt ut köldmediet R-32 som ersättning till köldmediet R-410A i kommersiella vätskekylare och värmepumpar som använder sig av scrollteknik. R-32 valdes eftersom det har lägre miljöpåverkan, extra hög verkningsgrad, stor tillgänglighet och är enkelt att använda.
carrier-icon-energy-savings-light-blue
R-32 hjälper till att skydda miljön

  • Mycket lägre global växthuseffekt keyboard_arrow_right -68%
  • Avsevärd minskning av köldmediefyllning i systemen i Aquasnap®-vätskekylare keyboard_arrow_right till 30%
  • Lägre global växthuseffekt och minskning av fyllning av systemen bidrar tillsammans till att minska koldioxidavtrycket keyboard_arrow_right -77%

Anmärkning: Global växthuseffekt enligt IPCC AR4 och minskning av köldmediefyllning har beräknats i jämförelse med den tidigare generationen som använde R-410A

carrier-icon-high-efficiency-light-blue
R-32 sparar energi
  • Sparar upp till 10 % mer energi jämfört med R410A
  • Passar alla klimat
  • Aquasnap® R32-vätskekylare överskrider kraven i Ecodesign 2021 SEER
carrier-icon-customers-light-blue
R-32 är användarvänligt och säkert
  • R-32 är en beprövad och tillförlitlig lösning som redan används i luftkonditioneringssystem för bostäder (används i miljontals luftkonditioneringsapparater).
  • Tillbehör för enkel köldmediefyllning
  • Finns hos alla köldmedieleverantörer
Insight from the experts
carrier-insight-from-the-experts-anthony-conde-alvarez
Anthony Conde Alvarez

Customer Services Manager

carrier-insight-from-the-experts-benoit-parlie
Benoit Parlier
 

R&D Manager

carrier-insight-from-the-experts-william-doll
William Doll
 

Marketing Manager

carrier-insight-from-the-experts-yoan-simon
Yoan Simon
 

Sales Manager