Skip to main content
office-building-exterior-01_h office-building-exterior-01_sq

Absorptionskylaggregat

Carriers absorptionskylaggregat är utformade för att tillhandahålla kallvatten från spillvärmekällor som genereras från industriella processer och kraftvärme
 

Inga resultat hittades

carrier-16TJ-absorption-chiller

Kyleffekt (kW): 350-2500

Singel-effekt ångdrivet absorptionskylaggregat 16TJ https://www.carrier.com/commercial/sv/se/produkter/luftkonditionering/Absorptionskyl-aggregat/16tj/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560867218/carrier/commercial-hvac-europe/products/chillers/carrier-16TJ-absorption-chiller.jpg
carrier-16LJ-absorption-chiller

Kyleffekt (kW): 80-4000

Singel-effekt hetvatten absorptionskylaggregat 16LJ / 16LJ-F https://www.carrier.com/commercial/sv/se/produkter/luftkonditionering/Absorptionskyl-aggregat/16lj-16lj-f/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560867217/carrier/commercial-hvac-europe/products/chillers/carrier-16LJ-absorption-chiller.jpg
carrier-16NK-absorption-chiller

Kyleffekt (kW): 340-4700

Dubbel-effekt ångdrivet absorptionskylaggregat 16NK https://www.carrier.com/commercial/sv/se/produkter/luftkonditionering/Absorptionskyl-aggregat/16nk/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560867218/carrier/commercial-hvac-europe/products/chillers/carrier-16NK-absorption-chiller.jpg