Skip to main content
carrier-city-park

Puretec™-köldmedium

Lösningen för höga miljökrav.
carrier-innovation-puretec-logo

Den Europeiska unionens f-gasförordning ställer hela industrin inför utmaningen att skapa en ny generation av köldmedium som inte bara skydda ozonlagret, utan även har en låg påverkan på den globala uppvärmningen. Carrier antar den utmaningen och föreslår PUREtec™-köldmedium:

 • En serie långsiktiga köldmedielösningar
 • Val mellan HFO R-1234ze och R-1233zd för skruvenheter. De har ett globalt uppvärmningspotentialindex (GWP) under 1 och påverkas inte av f-gasförordningen
 • Ingen potential för ozonnedbrytning (ODP)
 • Ökad energiverkningsgrad upp till 5 % jämfört med enheter som använder R-134A
GWP-kategorier för köldmedier

carrier innovation puretec gwp termometer
Mycket hög R-404A
Hög R-1334a, R-410A, R-407C, R-452A
Medel R32, R32/HFO-blandningar, R-134a/HFO-blandningar
Låg HFO-blandningar
Mycket låg HFO-blandningar
Extremt låg R-744 (CO2), R-717 (NH3), R-290 (Propan)
HFO: R-1234yf, R-1234ze, R-1233zd
carrier innovation puretec-logga
carrier-innovation-puretec-global-warming-impact-graphic_se
En komplett serie av HFO-vätskekylare och -värmepumpar med utökat driftsområde: upp till 85 °C

LUFTKYLDA
SKRUVKYLAGGREGAT

carrier luftkylt skruvkylaggregat ritning
30KAVZE / 30KAVPZE
30XBEZE / 30XBPZE

VATTENKYLDA
SKRUVKYLAGGREGAT

carrier vattenkylt skruvkylaggregat ritning
30XW-PZE
30XW-VZE


VÄTSKEBASERADE
SKRUVVÄRMEPUMPAR

carrier vätskebaserad skruvvärmepump ritning
30XWHPZE
30XWHVZE
61XWHZE
Carriers omfattande forskningsprogram för PUREtec™-köldmedium
carrier-puretec-program-refrigerants-assessment-graphic_se

Ungefär 320 köldmedier har utvärderats avseende:
 • Potential för ozonnedbrytning (ODP)
 • Global uppvärmningspotential(GWP)
 • Giftighet
 • Antändlighet
 • Prestandavärden
 • Tillämpad kostnadspåverkan
 • Teknikpåverkan
carrier-puretec-program-detailed-performance-cost-analysis-graphic_se

HFO R-1234ze, det bästa alternativet för att ersätta HFC-R134a för alla skruvenheter:
 • Begränsad påverkan på global uppvärmning GWP <1* (i likhet med naturliga ämnen: CO2 GWP=1)
 • Påverkas inte av utfasningsplanen för f-gas från 2014
 • Mycket effektiv: bidrar till låg primärenergiförbrukning
 • Utökade driftomfång som möjliggör för ännu fler applikationer
carrier-puretec-program-key-components-testing-graphic_se

Sammankoppling av komponenter:
 • Nytt köldmedium och tillhörande smörjolja
 • Alla komponenter i vätskekylarnas delsystem, inklusive Carriers egna teknik: kompressorer och värmeväxlare för att säkerställa korrekt och tillförlitlig drift
carrier-puretec-program-system-level-testing-graphic_se

 • Omfattande körningstest i Carriers laboratorium för luft- och vattenbaserade skruvkylaggregat och värmepumpar
 • Meddelar de certifieringsorgan som är delaktiga i enhetens kvalitetscertifiering
 • Särskild styralgoritm för att optimera maskindriften

*Baserat på den femte utvärderingsrapporten från IPCC (GWP 7 enligt 2010 års bedömning av Montrealprotokollets vetenskapliga bedömningspanel (SAP))