Skip to main content
carrier-bluedge-service-technician-warranty_h carrier-bluedge-service-technician-warranty_sq

Garanti

Efter driftsättning täcks utrustning från Carrier av garantin. Regelbundet underhåll av vätskekylare är nödvändigt för efterlevnad av Carriers tillverkningsgarantivillkor. Kontakta ditt Carrier-servicekontor för utökad garanti.
Hantera dina underhållskostnader
  • Kontrollera dina drift- och underhållskostnader
  • Maximera livstiden för din utrustning
Garantialternativ som passar dina behov:

1 år

carrier symbolen kryssruta utan någon bakgrund

2 år

carrier symbolen kryssruta utan någon bakgrund

3 år +

carrier symbolen kryssruta utan någon bakgrund
Reklamationer
  1. Ladda hem vår reklamationsrapport.
  2. Fyll i reklamationen elektroniskt, reklamationsrapporten ska innehålla obligatorisk information: Företag, Modellbeteckning, Serienummer samt vilken komponent som ska reklameras på aggregatet.
  3. Maila reklamationen till vår e-mail, och ni får ett reklamationsnummer tillbaka som ska användas i all korrespondens gällande reklamationen.
  4. Beställ reservdel, med reklamationsnummer som referens/märkning. Reservdel beställs via vår Kundservice.
  5. Utför reparation, dokumentera med bilder innan och efter reparation.
  6. Fyll i kompletterande uppgifter elektroniskt och skicka in reklamationsrapporten till vår mail, bifoga bilder samt orderbekräftelse på inköpta reservdelar.
  7. För att garantianspråk skall godkännas skall reparationen vara utförd senast 2 månader från leveransdag av beställd reservdel.
  8. För att garantianspråk skall godkännas skall fullständigt ifylld reklamationsrapport med reklamationsnummer vara oss tillhanda senast 30 dagar efter det att reparationen är utförd.

Här laddar du hem vår reklamations rapport: Ladda ner Reklamationsrapport

För att garantianspråk skall godkännas skall fullständigt ifylld reklamationsrapport med reklamationsnummer vara oss tillhanda senast 30 dagar efter det att reparationen är utförd.

Korrekt ifyllda reklamationer ska skickas in till vår mail: [email protected]

OBS! Tänk på att spara utbytt del till att reklamationen är godkänd, då fabriken kan kräva att få denna för analys.

Vårt garantiavtal GSP 22 laddar du ner här.

Vi anpassar våra tjänster efter era behov
Kontakta oss för mer information
BESTÄLL TJÄNST

Övriga tjänster

carrier-bluedge-service-technician-on-site-commissioning_h
Driftsättning
Effektiv drift som säkerställer en låg livslängd för din utrustning börjar med driftsättningen. Våra tekniker kombinerar kunskap och erfarenhet för att tillhandahålla högsta möjliga nivå av teknisk expertis.
carrier-bluedge-service-technician-maintenance_h
Underhåll
Alla typer av ingenjörssystem behöver planerade underhållsarbeten emellanåt för att säkerställa bästa möjliga prestanda. Ett underhållsavtal bör skapas för allt från det minsta uppdelade luftkonditioneringssystemet till installationer med flera vätskekylare på flera platser. Carrier erbjuder ett välskött servicepartnerskap för att säkerställa att du får en servicelösning som är anpassat efter dina behov och som efterlever relevanta förordningar.