Skip to main content
carrier-case-study-vatican-sky-view_h

Kulturarv

Carrier-lösningar för prestigefulla monument, historiska byggnader eller konstgallerier är inte bara utformade för att skydda kulturarv och utställningar på ett diskret sätt, utan även för att besökare ska kunna njuta av upplevelsen under bästa möjliga förhållanden.
carrier-application-cultural-3D-view_se

Viktiga fördelar

carrier-icon-low-noise
Låga bullerutsläpp
Carrier-enheterna har så låga bullerutsläpp att de nästan inte märks och kan uppfylla ljudnivåkrav som är lämpliga till och med för kyrkor.
carrier-icon-gauge-adaptability-load-variation
Exakt anpassningsbarhet efter lastförändringar
Förhållanden i en byggnad kan ändras baserat på olika faktorer som t.ex. det lokala klimatet, tid på dagen och antalet besökare. Carrier-lösningar som är utrustade med exakt elektronisk effektstyrning och motorer med variabelt varvtal anpassar sig till lastförändringar på ett par sekunder och säkerställer på så vis komfort och minimal energiförbrukning.
carrier-icon-indoor-air-quality
Kvalitet på inomhusluft
Carriers lösningar bidrar till att säkerställa och bibehålla det kontrollerade inomhusklimat som krävs för att skydda konstverk, hålla jämna temperatur- och luftfuktighetsnivåer, samt säkerställa optimal kvalitet och hastighet för luftflödet.
carrier-icon-gauge-smart-energy-management
Smart energihantering
Drift i nattläge, tidsplanering och exakt styrning av rumstemperaturen är viktiga egenskaper för all kyl- och värmedrift i ett museum. Med avancerade styrsystem som Aquasmart® och Carrier® PlantCTRL kan system för värme, ventilation, luftkonditionering och kyla styras och optimeras i sin helhet för maximal komfort och minimal energiförbrukning. Dessutom utformar, konstruerar och implementerar Carrier kundanpassade lösningar för lagring av värmeenergi (TES - Thermal Energy Storage) för system för värme, ventilation, luftkonditionering och kyla med ett högsta kyldriftsbehov på mer än >500 kW.Som 100 % smartnätskompatibel minskar TES-lösningen vätskekylarnas effekt med 30 % till 70 %, säkerställer kylningen och optimerar de boendes komfort.Upptäck våra produkter för kulturarv

Fallstudie

carrier-case-study-vatican-sky-view
Sixtinska kapellet
carrier-case-study-raphael-rooms-banner_h
Raphael's Rum