Certifiering av Carriers fabriker

Alla våra europeiska fabriker är certifierade enligt ISO® 9001:2015 och ISO® 14001:2015.

iso-lrqa-certifieringsmärke iso-iqnet-certifieringsmärke


ISO® 9001:2015 - kvalitetshantering

"ISO® 9001 är en standard som anger kraven för ett kvalitetshanteringssystem.Det hjälper företag och organisationer att bli mer effektiva och öka kundnöjdheten."*

Hämta våra certifikat: Montluel (Frankrike) - Culoz (Frankrike) - Montilla (Spanien)


ISO® 14001:2015 - miljöledning

"ISO® 14001 är en internationellt överenskommen standard som anger kraven för ett miljöledningssystem.Den hjälper organisationer att förbättra sina miljöprestanda genom att utnyttja resurserna bättre och minska mängden avfall, vilket ger en konkurrensfördel och skapar förtroende hos intressenterna."*

Hämta våra certifikat: Montluel (Frankrike) - Culoz (Frankrike) - Montilla (Spanien)


ISO® 45001:2018 - företagshälsovård och arbetarskydd

"ISO 45001:2018 specificerar kraven för Ledningssystem för arbetsmiljö, och ger vägledning hur det ska användas, för att möjliggöra att organisationer kan tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsplatser genom att motverka arbetsrelaterade skador och ohälsa, samt proaktivt förbätra sin arbetsmiljöprestation."*

Hämta vårt certifikat: Montluel (Frankrike) - Montilla (Spanien) - Culoz (Frankrike)


*Källa: www.iso.org

ISO = "International Organization for Standardization"
OHSAS = "Occupational Health and Safety Assessment Series"


Certifiering och märkning av Carriers produkter


Eurovent

Eurovent Certification certifierar prestandavärdena hos luftkonditionerings- och kylprodukter enligt europeiska och internationella standarder.
Kontrollera certifikatets löpande giltighet: www.eurovent-certification.com


AHRI

AHRI Certified® är kännetecknet för prestanda för värmedrift, luftkonditionering, vattenburna värmesystem, och kommersiell kylutrustning.


CE-märkning

CE-märkningen anger att produkten uppfyller de krav som EU:s lagstiftning ställer och möjliggör fri rörlighet för produkter mellan medlemmarna i EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Turkiet.

ce-certifieringsmärke


På våra produktsidor kan du se vilka produkter som har dessa certifieringar.