Skip to main content
carrier-way-to-industry_h

Industri

Carrier erbjuder effektivitet, tillförlitlighet och produktivitet för att stödja industrier och tillverkningsanläggningar. Lösningarna från Carrier säkerställer en behaglig och produktiv miljö för de anställda och tillhandahåller optimal kyl- och värmedrift och luftkonditionering för tillverkningsprocesser.
carrier-application-industrie-3D-view_se

Viktiga fördelar

carrier-icon-snow-flake
Kallvattenproduktion ner till -15°C
Kallvattenproduktion vid låga temperaturer ner till -6°C (medium) eller till -15°C (lågt) för specifika applikationer som lagring av värmeenergi och industriell processkylning.
carrier-icon-high-efficiency
Hög verkningsgrad vid full- och dellast
En växelriktardriven maskin ger i regel en mycket hög verkningsgrad vid dellast, men det innebär också en försämrad verkningsgrad vid fullast. Tack vare AquaForce® med Greenspeed®-intelligens slipper du välja.
carrier-icon-advanced-monitoring-screen
Närhet och proaktivitet för att undvika stilleståndstid
Med den avancerade övervakningstjänsten är det möjligt att kontinuerligt samla in information från utrustningen för att förutse och förhindra prestandaförluster och skador. Med denna lösning kan användare spåra och övervaka prestandan för sina system för värme, ventilation, luftkonditionering och kyla och vidta förebyggande och korrigerande åtgärder för att optimera utrustningens livslängd.
carrier-icon-gauge-smart-energy-management
Smart energihantering
Avancerade styrningslösningar som Carrier® PlantCTRL gör det möjligt att styra system för värme, ventilation, luftkonditionering och kyla och optimera systemet som helhet för maximal tillgänglighet och minimal energiförbrukning. Dessutom utformar, konstruerar och implementerar Carrier kundanpassade lösningar för lagring av värmeenergi (TES - Thermal Energy Storage) för system för värme, ventilation, luftkonditionering och kyla med ett högsta kyldriftsbehov på mer än >500 kW.Som 100 % smartnätskompatibel minskar TES-lösningen vätskekylarnas effekt med 30 % till 70 %, säkerställer kylningen.Upptäck våra produkter för industrier

carrier-video-screenshot-30kavize
AquaForce® PUREtec™ 30KAVIZE, air-cooled screw chiller. Dedicated to industry.

The AquaForce® Vision 30KAVIZE using HFO R-1234ze refrigerant is dedicated to Industry process applications (food manufacturing, chemicals, metal industries, pharmaceuticals, plastic and more), offering outstanding performances while being a cost-effective solution.

carrier-video-screenshot-30kav_low_brine_en
The AquaForce® 30KAV-serien
med det fabriksinstallerade tillbehöret låg köldbärartemperatur
The AquaForce® 30KAV-serien finns med det fabriksinstallerade tillbehöret låg köldbärartemperatur. Köldbärare med temperaturer ner till -15°C uppfyller de specifika krav som krävs i vissa processapplikationer.
carrier-video-screenshot-30kav_heat_recovery_en
AquaForce® 30KAV-serien
finns nu med tillvalet Värmeåtervinning.
AquaForce® 30KAV-serien finns nu med tillvalet Värmeåtervinning, så att man erbjuda industrier och andra verksamheter med åretruntdrift, en mer hållbar värmelösning med förnybar energi.