Skip to main content
hospital-senior-female-patient-doctor-nurses_h

Sjukvård

Sjukhusägare och fastighetsförvaltare kan känna sig trygga med att Carrier tillgodoser alla behov för verkningsgrad, tillförlitlighet och komfort inom ramarna för kyl- och värmedrift för både sjukvårdsanläggningar och forskningslaboratorier.
carrier-application-hopital-3D-view_se

Viktiga fördelar

carrier-icon-indoor-air-quality
Luftkvalitet
Carriers lösningar bidrar till att säkerställa och bibehålla ett kontrollerat inomhusklimat, hålla jämna temperatur- och luftfuktighetsnivåer, samt garantera optimal kvalitet för inomhusluft (effektnivåer för filtrering, hantering av koldioxidnivåer).
carrier-icon-euro
Frikyla
För användning inom sjukvården med drift dygnet runt kan kylningsbehov finnas under hela året. Enheter som är utrustade med patenterad Carrier DX-frikylning kan erbjuda stora energibesparingar utan att använda glykol eller ytterligare frikylningsbatterier och styrutrustning.
carrier-icon-energy-recovery-blue
Värmeåtervinning
Carrier erbjuder många värmeåtervinningsalternativ, inklusive värmeåtervinning med hög verkningsgrad för luftbehandlingsaggregat och hetgasvärmeväxlare eller värmeåtervinningskondensorer för kylarsystem för att bidra till minskad energiförbrukning vid värmedrift.
carrier-icon-two-screens
Systemstyrning
Sjukhus har ofta särskilda kontrollrum för att övervaka att all utrustning i huset fungerar som den ska. Tack vare kommunikationsgränssnitt med öppna protokoll kan utrustning från Carrier lätt integreras i byggnadsövervakningssystemet på plats. Med Carrier® PlantCTRL kan ägare och anläggningschefer dessutom styra kontrollrummet för system för värme, ventilation, luftkonditionering och kyla på ett optimalt sätt för att minska energiförbrukningen och säkerställa kontinuerlig komfort och luftkvalitet. Dessutom utformar, konstruerar och implementerar Carrier kundanpassade lösningar för lagring av värmeenergi (TES - Thermal Energy Storage) för system för värme, ventilation, luftkonditionering och kyla med ett högsta kyldriftsbehov på mer än >500 kW.Som 100 % smartnätskompatibel minskar TES-lösningen vätskekylarnas effekt med 30 % till 70 %, säkerställer kylningen och optimerar de boendes komfort.Upptäck våra produkter för sjukhus