Skip to main content

AquaForce® - vattenkylt skruvkylaggregat och vätskebaserad skruvvärmepump med köldmedium HFO R-1234ze
30XWHPZE

Köldmedium: R-134ze

Kompressor: skruvkompressor med konstant varvtal

Nominell kyleffekt: 265-1 110 kW

Nominell värmeeffekt: 320-1 300 kW

30XWHPZE-värmepumpar är premiumlösningen för industriella och kommersiella applikationer där installatörer, konsulter och fastighetsägare kräver optimala prestandavärden och maximal kvalitet.

 • Låg energiförbrukning
 • Hög tillförlitlighet
 • Säker konstruktion
 • Snabb och enkel installation
 • Minimerade ljudnivåer under drift
 • Miljöhänsyn

Allmän beskrivning

 • Skruvkompressorer med dubbla rotorer med ventil för variabel effekt
 • PUREtec™ R-1234ze-köldmedium
 • Styrsystemet Touch Pilot
 • Vätskefyllda värmeväxlare som är mekaniskt rengöringsbara
 • Kan ge en utgående förångartemperatur på ner till 3,3 °C
 • Kan ge upp till 55 °C (70 °C som tillbehör) på kondensorsidan vid drift som värmepump

Låg energiförbrukning

 • Uppfyller kraven i EU:s minimistandarder för energiprestanda (MEPS) för värmedrift som gäller från september 2015 och som baseras på direktivet om ekodesign
 • Värmefaktor (COP) på upp till 6,7 och säsongsprestanda (SCOP) på upp till 6,5
 • Dubbelrotorskruvkompressor som är utrustad med en högeffektiv motor och en ventil med variabel kapacitet som möjliggör exakt matchning av kyleffekten till lasten
 • Flödande värmeväxlare med flera rör för ökad verkningsgrad vid värmeväxling.
 • Elektronisk expansionsanordning medger drift vid lägre kondenseringstryck och förbättrat utnyttjande av förångarens värmeväxlaryta
 • Ekonomiser-system med elektronisk expansionsventil för ökad kyleffekt

Låga ljudnivåer under drift

 • Ljuddämpare på kompressorns hetgasledning
 • Ljuddämpare på economiser-systemets returledning
 • Ljudisolering på de komponenter som avger mest buller
 • Tillbehör 257 ger ytterligare minskning av enhetens totala ljudnivå

Snabb och enkel installation

 • Kompakt konstruktion
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Förenklade röranslutningar
 • Snabb driftsättning

Miljöhänsyn

 • R-1234ze HFO långsiktiga köldmedium med nära nog noll global uppvärmningspotential (GWP mindre än 1) och noll potential för ozonnedbrytning (ODP = 0).
 • Läcktät köldmediekrets

Hög tillförlitlighet och enkel service

 • Ökad global prestanda samt Carriers välkända produktkvalitet och tillförlitlighet.
 • Viktiga komponenter är utvalda och testade med köldmedium R-1234ze för att minimera risken för fel och många konstruktionsval har gjorts utifrån detta perspektiv.
 • Skruvkompressorer av industriell typ med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn
 • Alla kompressorkomponenter är lättillgängliga direkt på plats, vilket minimerar stilleståndstid och driftstopp
 • Två oberoende köldmediekretsar (från 1 000 kW och upp) - den andra tar automatiskt över vid eventuellt fel på den första, vilket upprätthåller partiell kylning under alla omständigheter
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

Säker konstruktion

 • Specifik polyolesterolja godkänd av Carrier för användning med HFO-1234ze för att säkerställa och bibehålla tillförlitlig lagersmörjning
 • Specifika kompressorpackningar kompatibla med HFO-1234ze, testade och godkända av Carrier
 • Nya avlastningsventiler konstruerad för drift med HFO-1234ze
 • Särskilt elskåp med ökad täthet och integrerad fläkt som upprätthåller ett positivt lufttryck för att undvika eventuell risk för antändning.
 • Nya styralgoritmer
 • Specifik dokumentation som innehåller alla installations-, drift-, underhålls- och säkerhetsinstruktioner

06T skruvkompressor med dubbla rotorer

 • Utrustad med lager med överdimensionerade rullar, oljetryckssmorda för tillförlitlig och hållbar drift, även vid maximal last
 • Optimal anpassning av kompressorns kyleffekt
 • Om ett fel inträffar stängs kompressorn inte av, utan fortsätter i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
 • Ljuddämparen i hetgasledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift.
 • Kondensorn är försedd med en oljeavskiljare som minimerar den oljemängd som cirkulerar i köldmediekretsen och leder om den till kompressorfunktionen.
carrier 06T skruvkompressor för vätskekylare
 • SEER 12/7 °C upp till 7,3
 • SEPR 12/7 °C upp till (9,3)

SmartVu™-styrenhet

 • Intuitivt och användarvänlig panel, 4.3-tums, i färg
 • 10 språk
 • Enkel åtkomst till elskåpet
 • Lösenordsskydd
 • Nattläge
 • Energihantering
carrier-aquaforce-water-cooled-chiller-30XW-control-screen

Extern drift (standard)

 • Enkel åtkomst via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Kommunikationsportar som tillbehör
 • Styrning av värmebärarpumpar
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Inställning av effektbegränsning
 • Driftvisning
 • Larmvisning

Fjärrhantering (EMM tillbehör)

 • Utökade möjligheter till extern styrning: rumstemperatur, återställning av börvärde, osv.
 • Svag saltlösning, ner till -3 °C
 • För tidig/för sen
 • En enda anslutningspunkt
 • Köldbärarpumpens kraftmatning/manöverkrets
 • Kraftmatning/manöverkrets, förångarpump, två pumpar
 • Värmebärarpumpens kraftmatning/manöverkrets
 • Kondensorisolering
 • Avstängningsventilsats
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • Hög kondenseringstemperatur
 • Begränsad kondenseringstemperatur
 • Styrenhet för system med låga kondenseringstemperaturer
 • 7-tums operatörspanel till styrenheten Touch Pilot
 • Låg ljudnivå

Allmän beskrivning

 • Skruvkompressorer med dubbla rotorer med ventil för variabel effekt
 • PUREtec™ R-1234ze-köldmedium
 • Styrsystemet Touch Pilot
 • Vätskefyllda värmeväxlare som är mekaniskt rengöringsbara
 • Kan ge en utgående förångartemperatur på ner till 3,3 °C
 • Kan ge upp till 55 °C (70 °C som tillbehör) på kondensorsidan vid drift som värmepump

Låg energiförbrukning

 • Uppfyller kraven i EU:s minimistandarder för energiprestanda (MEPS) för värmedrift som gäller från september 2015 och som baseras på direktivet om ekodesign
 • Värmefaktor (COP) på upp till 6,7 och säsongsprestanda (SCOP) på upp till 6,5
 • Dubbelrotorskruvkompressor som är utrustad med en högeffektiv motor och en ventil med variabel kapacitet som möjliggör exakt matchning av kyleffekten till lasten
 • Flödande värmeväxlare med flera rör för ökad verkningsgrad vid värmeväxling.
 • Elektronisk expansionsanordning medger drift vid lägre kondenseringstryck och förbättrat utnyttjande av förångarens värmeväxlaryta
 • Ekonomiser-system med elektronisk expansionsventil för ökad kyleffekt

Låga ljudnivåer under drift

 • Ljuddämpare på kompressorns hetgasledning
 • Ljuddämpare på economiser-systemets returledning
 • Ljudisolering på de komponenter som avger mest buller
 • Tillbehör 257 ger ytterligare minskning av enhetens totala ljudnivå

Snabb och enkel installation

 • Kompakt konstruktion
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Förenklade röranslutningar
 • Snabb driftsättning

Miljöhänsyn

 • R-1234ze HFO långsiktiga köldmedium med nära nog noll global uppvärmningspotential (GWP mindre än 1) och noll potential för ozonnedbrytning (ODP = 0).
 • Läcktät köldmediekrets

Hög tillförlitlighet och enkel service

 • Ökad global prestanda samt Carriers välkända produktkvalitet och tillförlitlighet.
 • Viktiga komponenter är utvalda och testade med köldmedium R-1234ze för att minimera risken för fel och många konstruktionsval har gjorts utifrån detta perspektiv.
 • Skruvkompressorer av industriell typ med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn
 • Alla kompressorkomponenter är lättillgängliga direkt på plats, vilket minimerar stilleståndstid och driftstopp
 • Två oberoende köldmediekretsar (från 1 000 kW och upp) - den andra tar automatiskt över vid eventuellt fel på den första, vilket upprätthåller partiell kylning under alla omständigheter
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

Säker konstruktion

 • Specifik polyolesterolja godkänd av Carrier för användning med HFO-1234ze för att säkerställa och bibehålla tillförlitlig lagersmörjning
 • Specifika kompressorpackningar kompatibla med HFO-1234ze, testade och godkända av Carrier
 • Nya avlastningsventiler konstruerad för drift med HFO-1234ze
 • Särskilt elskåp med ökad täthet och integrerad fläkt som upprätthåller ett positivt lufttryck för att undvika eventuell risk för antändning.
 • Nya styralgoritmer
 • Specifik dokumentation som innehåller alla installations-, drift-, underhålls- och säkerhetsinstruktioner

06T skruvkompressor med dubbla rotorer

 • Utrustad med lager med överdimensionerade rullar, oljetryckssmorda för tillförlitlig och hållbar drift, även vid maximal last
 • Optimal anpassning av kompressorns kyleffekt
 • Om ett fel inträffar stängs kompressorn inte av, utan fortsätter i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
 • Ljuddämparen i hetgasledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift.
 • Kondensorn är försedd med en oljeavskiljare som minimerar den oljemängd som cirkulerar i köldmediekretsen och leder om den till kompressorfunktionen.
carrier 06T skruvkompressor för vätskekylare
 • SEER 12/7 °C upp till 7,3
 • SEPR 12/7 °C upp till (9,3)

SmartVu™-styrenhet

 • Intuitivt och användarvänlig panel, 4.3-tums, i färg
 • 10 språk
 • Enkel åtkomst till elskåpet
 • Lösenordsskydd
 • Nattläge
 • Energihantering
carrier-aquaforce-water-cooled-chiller-30XW-control-screen

Extern drift (standard)

 • Enkel åtkomst via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Kommunikationsportar som tillbehör
 • Styrning av värmebärarpumpar
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Inställning av effektbegränsning
 • Driftvisning
 • Larmvisning

Fjärrhantering (EMM tillbehör)

 • Utökade möjligheter till extern styrning: rumstemperatur, återställning av börvärde, osv.
 • Svag saltlösning, ner till -3 °C
 • För tidig/för sen
 • En enda anslutningspunkt
 • Köldbärarpumpens kraftmatning/manöverkrets
 • Kraftmatning/manöverkrets, förångarpump, två pumpar
 • Värmebärarpumpens kraftmatning/manöverkrets
 • Kondensorisolering
 • Avstängningsventilsats
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • Hög kondenseringstemperatur
 • Begränsad kondenseringstemperatur
 • Styrenhet för system med låga kondenseringstemperaturer
 • 7-tums operatörspanel till styrenheten Touch Pilot
 • Låg ljudnivå
carrier-innovation-puretec-logo
30XWHPZE med
PUREtec™ köldmedium
Carrier möter kraven från klimatet och energeffektiviteten med PUREtec-serien har ingen påverkan på Ozonlagret och har också en minimal påverkan på globala uppvärmningen.

Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med