Skip to main content

AquaForce® - vattenkyld skruvvätskekylare i premiumklass, för köldmedium HFO R-1234ze
30XW-PZE

Köldmedium: R-1234ze

Kompressor: skruvkompressor med konstant varvtal

Nominell kyleffekt: 275-1 125 kW

30XW-PZE vätskekylare är premiumlösningen för industriella och kommersiella applikationer där installatörer, konsulter och fastighetsägare kräver optimala prestandavärden och maximal kvalitet.

 • Låg energiförbrukning
 • Hög tillförlitlighet
 • Säker konstruktion
 • Snabb och enkel installation
 • Minimerade ljudnivåer under drift
 • Miljöhänsyn

Låg energiförbrukning

 • Uppfyller kraven i EU:s minimistandarder för energiprestanda (MEPS) för kyldrift som baseras på direktivet om ekodesign
 • SEER 12/7° upp till 7,6 och SPER 12/7° upp till 9,3
 • Dubbelrotorskruvkompressor som är utrustad med en högeffektiv motor och en ventil med variabel kapacitet som möjliggör exakt matchning av kyleffekten till lasten
 • Flödande värmeväxlare med flera rör för ökad verkningsgrad vid värmeväxling.
 • Elektronisk expansionsventil medger drift vid lägre kondenseringstryck och förbättrat utnyttjande av förångarens värmeväxlaryta
 • Ekonomiser-system med elektronisk expansionsventil för ökad kyleffekt

Låga ljudnivåer under drift

 • Ljuddämpare på kompressorns hetgasledning
 • Ljuddämpare på economiser-systemets returledning
 • Ljudisolering på de komponenter som avger mest buller
 • Tillbehör 257 ger ytterligare minskning av enhetens totala ljudnivå

Snabb och enkel installation

 • Kompakt konstruktion
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Förenklade röranslutningar
 • Snabb driftsättning

Miljöhänsyn

 • PUREtec™ R-1234ze långsiktigt hållbar köldmedielösning
 • Läcktät köldmediekrets

Hög tillförlitlighet och enkel service

 • Ökade globala prestanda
 • Viktiga komponenter är utvalda och testade med köldmedium R-1234ze för att minimera risken för fel och många konstruktionsval har gjorts utifrån detta perspektiv.
 • Skruvkompressorer av industriell typ med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn
 • Två oberoende köldmediekretsar
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

Säker konstruktion

 • Specifik polyolesterolja godkänd av Carrier för användning med HFO-1234ze för att säkerställa och bibehålla tillförlitlig lagersmörjning
 • Specifika kompressorpackningar kompatibla med HFO-1234ze, testade och godkända av Carrier
 • Nya avlastningsventiler konstruerad för drift med HFO-1234ze
 • Särskilt elskåp med ökad täthet och integrerad fläkt som upprätthåller ett positivt lufttryck för att undvika eventuell risk för antändning.
 • Nya styralgoritmer
 • Specifik dokumentation som innehåller alla installations-, drift-, underhålls- och säkerhetsinstruktioner

06T skruvkompressor med dubbla rotorer

 • Utrustad med lager med överdimensionerade rullar, oljetryckssmorda för tillförlitlig och hållbar drift, även vid maximal last
 • Optimal anpassning av kompressorns kyleffekt
 • Om ett fel inträffar stängs kompressorn inte av, utan fortsätter i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
 • Ljuddämparen i hetgasledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift.
 • Kondensorn är försedd med en oljeavskiljare som minimerar den oljemängd som cirkulerar i köldmediekretsen och leder om den till kompressorfunktionen.
carrier 06T skruvkompressor för vätskekylare

SmartVu™-styrenhet

 • Intuitivt och användarvänlig panel, 4.3-tums, i färg
 • 10 språk
 • Enkel åtkomst till elskåpet
 • Lösenordsskydd
 • Nattläge
 • Energihantering
carrier-aquaforce-water-cooled-chiller-30XW-control-screen

Fjärrhantering (standard)

 • Enheter med SmartVu™-styrenheten kan enkelt nås via internet genom användning av en PC med ethernet-anslutning. Detta möjliggör snabb och enkel fjärrstyrning, vilket ger betydande fördelar för serviceåtgärder
 • Kommuniceraar med andra byggnadsövervakningssystem via kommunikationsportar som finns som tillbehör
 • Följande kommandon/visningar är möjliga från fjärranslutning:
  • Styrning av kondensorpumpar: en digital ingång medger verifikation av kondensorns vattenflöde (flödesvakten måste tillhandahållas av installatören)
  • Start/stopp av maskin
  • Hantering av två börvärden genom en särskild kontakt är det möjligt att aktivera ett andra börvärde (t.ex. obemannat läge)
  • Inställning av effektbegränsning: För att begränsa maximal vätskekylareffekt till ett fördefinierat värde
  • Visualisering av drift: Indikering om enheten är i drift eller om den är i vänteläge (standby) (ingen kylbelastning)
  • Larmvisning

Låg energiförbrukning

 • Uppfyller kraven i EU:s minimistandarder för energiprestanda (MEPS) för kyldrift som baseras på direktivet om ekodesign
 • SEER 12/7° upp till 7,6 och SPER 12/7° upp till 9,3
 • Dubbelrotorskruvkompressor som är utrustad med en högeffektiv motor och en ventil med variabel kapacitet som möjliggör exakt matchning av kyleffekten till lasten
 • Flödande värmeväxlare med flera rör för ökad verkningsgrad vid värmeväxling.
 • Elektronisk expansionsventil medger drift vid lägre kondenseringstryck och förbättrat utnyttjande av förångarens värmeväxlaryta
 • Ekonomiser-system med elektronisk expansionsventil för ökad kyleffekt

Låga ljudnivåer under drift

 • Ljuddämpare på kompressorns hetgasledning
 • Ljuddämpare på economiser-systemets returledning
 • Ljudisolering på de komponenter som avger mest buller
 • Tillbehör 257 ger ytterligare minskning av enhetens totala ljudnivå

Snabb och enkel installation

 • Kompakt konstruktion
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Förenklade röranslutningar
 • Snabb driftsättning

Miljöhänsyn

 • PUREtec™ R-1234ze långsiktigt hållbar köldmedielösning
 • Läcktät köldmediekrets

Hög tillförlitlighet och enkel service

 • Ökade globala prestanda
 • Viktiga komponenter är utvalda och testade med köldmedium R-1234ze för att minimera risken för fel och många konstruktionsval har gjorts utifrån detta perspektiv.
 • Skruvkompressorer av industriell typ med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn
 • Två oberoende köldmediekretsar
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

Säker konstruktion

 • Specifik polyolesterolja godkänd av Carrier för användning med HFO-1234ze för att säkerställa och bibehålla tillförlitlig lagersmörjning
 • Specifika kompressorpackningar kompatibla med HFO-1234ze, testade och godkända av Carrier
 • Nya avlastningsventiler konstruerad för drift med HFO-1234ze
 • Särskilt elskåp med ökad täthet och integrerad fläkt som upprätthåller ett positivt lufttryck för att undvika eventuell risk för antändning.
 • Nya styralgoritmer
 • Specifik dokumentation som innehåller alla installations-, drift-, underhålls- och säkerhetsinstruktioner

06T skruvkompressor med dubbla rotorer

 • Utrustad med lager med överdimensionerade rullar, oljetryckssmorda för tillförlitlig och hållbar drift, även vid maximal last
 • Optimal anpassning av kompressorns kyleffekt
 • Om ett fel inträffar stängs kompressorn inte av, utan fortsätter i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
 • Ljuddämparen i hetgasledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift.
 • Kondensorn är försedd med en oljeavskiljare som minimerar den oljemängd som cirkulerar i köldmediekretsen och leder om den till kompressorfunktionen.
carrier 06T skruvkompressor för vätskekylare

SmartVu™-styrenhet

 • Intuitivt och användarvänlig panel, 4.3-tums, i färg
 • 10 språk
 • Enkel åtkomst till elskåpet
 • Lösenordsskydd
 • Nattläge
 • Energihantering
carrier-aquaforce-water-cooled-chiller-30XW-control-screen

Fjärrhantering (standard)

 • Enheter med SmartVu™-styrenheten kan enkelt nås via internet genom användning av en PC med ethernet-anslutning. Detta möjliggör snabb och enkel fjärrstyrning, vilket ger betydande fördelar för serviceåtgärder
 • Kommuniceraar med andra byggnadsövervakningssystem via kommunikationsportar som finns som tillbehör
 • Följande kommandon/visningar är möjliga från fjärranslutning:
  • Styrning av kondensorpumpar: en digital ingång medger verifikation av kondensorns vattenflöde (flödesvakten måste tillhandahållas av installatören)
  • Start/stopp av maskin
  • Hantering av två börvärden genom en särskild kontakt är det möjligt att aktivera ett andra börvärde (t.ex. obemannat läge)
  • Inställning av effektbegränsning: För att begränsa maximal vätskekylareffekt till ett fördefinierat värde
  • Visualisering av drift: Indikering om enheten är i drift eller om den är i vänteläge (standby) (ingen kylbelastning)
  • Larmvisning
carrier-innovation-puretec-logo
30XW-PZE med
PUREtec™ köldmedium
Carrier möter kraven från klimatet och energeffektiviteten med PUREtec-serien har ingen påverkan på Ozonlagret och har också en minimal påverkan på globala uppvärmningen.

Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med