Skip to main content

AquaForce® - högtemperaturvärmepump för vätskebaserade värmekällor, för köldmedium HFO R-1234ze
61XWHZE

Köldmedium: R-1234ze

Kompressor: skruvkompressor med variabelt varvtal

Nominell värmeeffekt: 200-2 500 kW

Värmepumpen AQUAFORCE PUREtec 61XWHZE för vätskebaserade värmekällor är en smart lösning för värmeapplikationer i industribyggnader och kommersiella fastigheter där slutanvändare, konsulter och fastighetsägare kräver optimal prestanda, mycket höga vattentemperaturer, miljövänliga lösningar och hög tillförlitlighet.

 • Förnybar värmelösning för produktion av varmvatten upp till 85 °C
 • Flera användningsområden: fjärrvärme, rumsvärme, processvärme
 • Flera förnybara energikällor: spillvärme från datorhallar, industri, BDT-vatten, grundvatten

Finns i tre versioner:
 • 61XWHLZE för värmekällor med låg temperatur
 • 61XWH-ZE för värmekällor med medelhög temperatur
 • 61XWHHZE för värmekällor med hög temperatur

Förnybar värmelösning

 • Perfekt lösning för fjärrvärmesystem
  • Det är möjligt att kombinera flera 61XWHZE-värmepumpar för att uppnå bästa möjliga verkningsgrad och högre effekt
  • Berättigad till ekonomiskt stöd i många länder
 • Perfekt lösning för smarta städer
 • Perfekt lösning för processvärme och lokal rumsvärme

Låg energiförbrukning

 • Förnybar energikälla - förenligt med EU:s 2020-mål (27 % förnybara energikällor)
 • Inget gasnät behövs
 • Värmepumpstekniken är effektivare och mer hållbar än förbränningssystem med fossila bränslen.
 • Hög verkningsgrad (värmefaktor 6 eller högre), samtidigt som koldioxidpåverkan jämfört med traditionella värmepannor är låg.
 • Den extra höga verkningsgraden uppnås genom en skruvkompressor med dubbla rotorer försedd med en högeffektiv motor och en reglerventil som medger exakt matchning av värmeeffekten till belastningen.
 • Flödande värmeväxlare med flera rör för ökad verkningsgrad vid värmeväxling.
 • Elektronisk expansionsventil för bättre utnyttjande av förångarens värmeväxlaryta.
 • Economiser-system

Låg ljudnivå

 • Ljuddämpare på kompressorns hetgasledning.
 • Ljuddämpare på Economiser-systemets returledning.
 • Ljudisolering på de komponenter som avger mest buller.
 • Ytterligare dämpning vid behov.

Snabb och enkel installation

 • Kräver enbart elanslutning och vattenkälla.
 • Kompakt konstruktion
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Förenklade röranslutningar
 • Snabb driftsättning

Miljöhänsyn

 • PUREtec™ R-1234ze långsiktigt hållbar köldmedielösning
 • Läcktät köldmediekrets

Hög tillförlitlighet och enkel service

 • Ökad global prestanda samt Carriers välkända produktkvalitet och tillförlitlighet.
 • Viktiga komponenter är utvalda och testade med köldmedium R-1234ze för att minimera risken för fel och många konstruktionsval har gjorts utifrån detta perspektiv.
 • Skruvkompressorer av industriell typ med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn.
 • Kompressorkomponenterna är lättillgängliga direkt på plats, vilket minimerar stilleståndstid och driftstopp.
 • En eller två oberoende köldmediekretsar; den andra tar automatiskt över vid eventuellt fel på den första
 • Elektronisk flödesvakt utan paddel. Automatisk inställning enligt förångarstorlek och vätsketyp.
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

Säker Carrier-konstruktion

 • Specifika kompressorpackningar kompatibla med HFO-1234ze, testade och kontrollerade.
 • Nya säkerhetsventiler konstruerade för drift med HFO-1234ze och vid höga temperaturer.
 • Särskilt elskåp med ökad täthet och integrerad fläkt som upprätthåller ett positivt lufttryck för att undvika eventuell risk för antändning.
 • Nya styralgoritmer

06T skruvkompressor med dubbla rotorer

 • Utrustad med lager med överdimensionerade rullar, oljetryckssmorda för tillförlitlig och hållbar drift, även vid maximal belastning.
 • Optimal anpassning av kompressorns kyleffekt
 • Om ett fe linträffar stängs kompressorn inte av, utan fortsätter i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
 • Ljuddämparen i hetgasledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift.
 • Kondensorn är försedd med en oljeavskiljare som minimerar den oljemängd som cirkulerar i köldmediekretsen och leder om den till kompressorfunktionen.
carrier 06T skruvkompressor för vätskekylare

Touch Pilot-styrenhet

 • Ett intuitivt och användarvänlig panel, 5 '', i färg
 • Direkt åtkomst till enhetens tekniska ritningar och den viktigaste servicedokumentationen
 • Skärmbilder med kortfattad och tydlig information på lokala språk
 • Fullständig meny, anpassad för olika användare
 • Enkel åtkomst till styrningen, med vinklad montering av pekskärm för att säkerställa läsbarhet i alla ljusförhållanden
 • Säker drift och inställning av enheten: lösenordsskydd säkerställer att obehöriga inte kan ändra några avancerade parametrar
 • Användarvänlig och smart teknik som övervakar och samlar in data från alla maskinparametrar för optimerad drift
 • Energihantering
carrier vätskekylare och värmepumpar touch pilot junior pekskärm

Fjärrhantering (standard)

 • Enkel åtkomst via internet
 • Snabb och enkel fjärrstyrning
 • Kommunikationsportar som tillbehör
 • Utrustad med en RS485 serieport som ger flera olika möjligheter till fjärrstyrning, övervakning och felsökning.
 • Kommandon/visningar:
  • Styrning av värmebärarpumpar
  • Start/stopp av maskin
  • Hantering av dubbelt börvärde
  • Inställning av effektbegränsning
  • Driftvisning
  • Larmvisning

Extern drift (optimal strömförbrukning, tillbehör)

 • Rumstemperatur
 • Återställning av börvärde
 • Effektbegränsning, gör det möjlig att begränsa den maximala värmepumpskraften
 • Effektbegränsning 1 och 2: när dessa kontakter stängs begränsas den maximala effekten eller strömmen till två förinställda värden
 • Användarsäkerhet
 • Förbikoppling av tidsschema
 • Ur drift
 • Värmepumpeffekt
 • Varningsindikering
 • Star-delta-startmotor
 • För tidig/för sen
 • En enda anslutningspunkt
 • Ingen manöverbrytare
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • Energihanteringsmodul
 • 7'' operatörspanel
 • Följer lokala föreskrifter i Schweiz
 • Låg ljudnivå
 • Svetsad förångaranslutningssats
Finns i tre versioner:
 • 61XWHLZE för värmekällor med låg temperatur
 • 61XWH-ZE för värmekällor med medelhög temperatur
 • 61XWHHZE för värmekällor med hög temperatur

Förnybar värmelösning

 • Perfekt lösning för fjärrvärmesystem
  • Det är möjligt att kombinera flera 61XWHZE-värmepumpar för att uppnå bästa möjliga verkningsgrad och högre effekt
  • Berättigad till ekonomiskt stöd i många länder
 • Perfekt lösning för smarta städer
 • Perfekt lösning för processvärme och lokal rumsvärme

Låg energiförbrukning

 • Förnybar energikälla - förenligt med EU:s 2020-mål (27 % förnybara energikällor)
 • Inget gasnät behövs
 • Värmepumpstekniken är effektivare och mer hållbar än förbränningssystem med fossila bränslen.
 • Hög verkningsgrad (värmefaktor 6 eller högre), samtidigt som koldioxidpåverkan jämfört med traditionella värmepannor är låg.
 • Den extra höga verkningsgraden uppnås genom en skruvkompressor med dubbla rotorer försedd med en högeffektiv motor och en reglerventil som medger exakt matchning av värmeeffekten till belastningen.
 • Flödande värmeväxlare med flera rör för ökad verkningsgrad vid värmeväxling.
 • Elektronisk expansionsventil för bättre utnyttjande av förångarens värmeväxlaryta.
 • Economiser-system

Låg ljudnivå

 • Ljuddämpare på kompressorns hetgasledning.
 • Ljuddämpare på Economiser-systemets returledning.
 • Ljudisolering på de komponenter som avger mest buller.
 • Ytterligare dämpning vid behov.

Snabb och enkel installation

 • Kräver enbart elanslutning och vattenkälla.
 • Kompakt konstruktion
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Förenklade röranslutningar
 • Snabb driftsättning

Miljöhänsyn

 • PUREtec™ R-1234ze långsiktigt hållbar köldmedielösning
 • Läcktät köldmediekrets

Hög tillförlitlighet och enkel service

 • Ökad global prestanda samt Carriers välkända produktkvalitet och tillförlitlighet.
 • Viktiga komponenter är utvalda och testade med köldmedium R-1234ze för att minimera risken för fel och många konstruktionsval har gjorts utifrån detta perspektiv.
 • Skruvkompressorer av industriell typ med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn.
 • Kompressorkomponenterna är lättillgängliga direkt på plats, vilket minimerar stilleståndstid och driftstopp.
 • En eller två oberoende köldmediekretsar; den andra tar automatiskt över vid eventuellt fel på den första
 • Elektronisk flödesvakt utan paddel. Automatisk inställning enligt förångarstorlek och vätsketyp.
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

Säker Carrier-konstruktion

 • Specifika kompressorpackningar kompatibla med HFO-1234ze, testade och kontrollerade.
 • Nya säkerhetsventiler konstruerade för drift med HFO-1234ze och vid höga temperaturer.
 • Särskilt elskåp med ökad täthet och integrerad fläkt som upprätthåller ett positivt lufttryck för att undvika eventuell risk för antändning.
 • Nya styralgoritmer

06T skruvkompressor med dubbla rotorer

 • Utrustad med lager med överdimensionerade rullar, oljetryckssmorda för tillförlitlig och hållbar drift, även vid maximal belastning.
 • Optimal anpassning av kompressorns kyleffekt
 • Om ett fe linträffar stängs kompressorn inte av, utan fortsätter i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
 • Ljuddämparen i hetgasledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift.
 • Kondensorn är försedd med en oljeavskiljare som minimerar den oljemängd som cirkulerar i köldmediekretsen och leder om den till kompressorfunktionen.
carrier 06T skruvkompressor för vätskekylare

Touch Pilot-styrenhet

 • Ett intuitivt och användarvänlig panel, 5 '', i färg
 • Direkt åtkomst till enhetens tekniska ritningar och den viktigaste servicedokumentationen
 • Skärmbilder med kortfattad och tydlig information på lokala språk
 • Fullständig meny, anpassad för olika användare
 • Enkel åtkomst till styrningen, med vinklad montering av pekskärm för att säkerställa läsbarhet i alla ljusförhållanden
 • Säker drift och inställning av enheten: lösenordsskydd säkerställer att obehöriga inte kan ändra några avancerade parametrar
 • Användarvänlig och smart teknik som övervakar och samlar in data från alla maskinparametrar för optimerad drift
 • Energihantering
carrier vätskekylare och värmepumpar touch pilot junior pekskärm

Fjärrhantering (standard)

 • Enkel åtkomst via internet
 • Snabb och enkel fjärrstyrning
 • Kommunikationsportar som tillbehör
 • Utrustad med en RS485 serieport som ger flera olika möjligheter till fjärrstyrning, övervakning och felsökning.
 • Kommandon/visningar:
  • Styrning av värmebärarpumpar
  • Start/stopp av maskin
  • Hantering av dubbelt börvärde
  • Inställning av effektbegränsning
  • Driftvisning
  • Larmvisning

Extern drift (optimal strömförbrukning, tillbehör)

 • Rumstemperatur
 • Återställning av börvärde
 • Effektbegränsning, gör det möjlig att begränsa den maximala värmepumpskraften
 • Effektbegränsning 1 och 2: när dessa kontakter stängs begränsas den maximala effekten eller strömmen till två förinställda värden
 • Användarsäkerhet
 • Förbikoppling av tidsschema
 • Ur drift
 • Värmepumpeffekt
 • Varningsindikering
 • Star-delta-startmotor
 • För tidig/för sen
 • En enda anslutningspunkt
 • Ingen manöverbrytare
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • Energihanteringsmodul
 • 7'' operatörspanel
 • Följer lokala föreskrifter i Schweiz
 • Låg ljudnivå
 • Svetsad förångaranslutningssats
carrier-innovation-puretec-logo
61XWHZE med PUREtec™ köldmedium
Carrier möter kraven från klimatet och energeffektiviteten med PUREtec-serien har ingen påverkan på Ozonlagret och har också en minimal påverkan på globala uppvärmningen.
carrier-video-screenshot-smart-city
AquaForce® PUREtec™, i den smarta stadens centrum
AquaForce PUREtec 61XWHZE-serie är en ny generation av värmepumpar för höga temperaturer som använder HFO-köldmediet HFO R-1234ze med lägre global uppvärmningspotential (GWP) och levererar hetvatten upp till 85 °C.

AquaForce 61XWHZE-värmepumparna kan utnyttja både naturliga värmekällor och spillvärmekällor för att skapa hållbara energiapplikationer för många applikationer. Genom att använda förnyelsebara energikällor för luft, vatten och jord kan AquaForce 61XWHZE-värmepumparna erbjuda smarta städer en mer hållbar energilösning.


Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med