Skip to main content

AquaForce® - vattenkylt skruvkylaggregat med variabelt varvtal och vätskebaserad skruvvärmepump med köldmedium HFO R-1234ze
30XWHVZE

Köldmedium: R-1234ze

Kompressor: skruvkompressor med variabelt varvtal

Nominell kyleffekt: 450-1 250 kW

Nominell värmeeffekt: 520-1 490 kW

De vätskebaserade enheterna 30XWHVZE är premielösningen för kommersiella och industriella applikationer där installatörer, konsulter och fastighetsägare kräver maximal kvalitet och optimala prestanda, särskilt vid dellast.

 • Låg energiförbrukning
 • Hög tillförlitlighet
 • Säker konstruktion
 • Snabb och enkel installation
 • Minimerade ljudnivåer under drift
 • Miljöhänsyn
 • Konstruktion för att främja grön byggteknik

Allmän beskrivning

 • Inverterdrivna skruvkompressorer
 • PUREtec™ R-1234ze-köldmedium
 • Styrsystemet Touch Pilot
 • Vätskefyllda värmeväxlare som är mekaniskt rengöringsbara
 • Kan ge en utgående förångartemperatur på ner till 3,3 °C
 • Kan ge upp till 55 °C på kondensorsidan vid drift som värmepump

Låg energiförbrukning

 • Konstruerad för höga prestanda både vid fulllast och vid dellast.
 • Inverterdriven skruvkompressorer med dubbla rotorer medger exakt kapacitetsmatchning mot förändringar i byggnadslast och avsevärd minskning av enhetens tillförda effekt, särskilt vid dellast
 • Flödande värmeväxlare med flera rör för ökad verkningsgrad vid värmeväxling.
 • Elektronisk expansionsanordning medger drift vid lägre kondenseringstryck och förbättrat utnyttjande av förångarens värmeväxlaryta
 • Optimerade elektriska prestanda

Hög tillförlitlighet

 • Ökad global prestanda samt Carriers välkända produktkvalitet och tillförlitlighet.
 • Viktiga komponenter är utvalda och testade för att minimera risken för fel, samt att många konstruktionsval har gjorts utifrån detta perspektiv
 • Inverterdrivna skruvkompressorer med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn
 • Invertern är optimerad för varje kompressormotor för att säkerställa tillförlitlig drift och enkelt underhåll
 • Alla kompressorkomponenter är lättillgängliga direkt på plats, vilket minimerar stilleståndstid och driftstopp
 • Två oberoende köldmediekretsar (från 1 000 kW och upp) - den andra tar automatiskt över vid eventuellt fel på den första, vilket upprätthåller partiell kylning under alla omständigheter
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

Säker konstruktion

 • Specifik polyolesterolja godkänd av Carrier för användning med HFO-1234ze för att säkerställa och bibehålla tillförlitlig lagersmörjning
 • Specifika kompressorpackningar kompatibla med HFO-1234ze, testade och godkända av Carrier
 • Nya avlastningsventiler konstruerad för drift med HFO-1234ze
 • Nya styralgoritmer
 • Specifik dokumentation som innehåller alla installations-, drift-, underhålls- och säkerhetsinstruktioner

Snabb och enkel installation

 • Kompakt konstruktion
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Förenklade vattenanslutningar
 • Snabb driftsättning

Minimerade ljudnivåer under drift

 • Lågt buller Greenspeed® fläktar med variabelt varvtal
 • Invertertekniken som används för kompressormotorerna minimerar ljudnivån vid dellast
 • Ljuddämpare på kompressorns utloppsledningen
 • Ljudisolering på de komponenter som avger mest buller
 • Tillbehör 257 ger ytterligare minskning av enhetens totala ljudnivå

Miljöhänsyn

 • R-1234ze HFO långsiktiga köldmedium med nära nog noll global uppvärmningspotential (GWP mindre än 1) och noll potential för ozonnedbrytning (ODP = 0).
 • Läcktät köldmediekrets

Konstruktion för att främja grön byggteknik

 • En grön byggnad är en byggnad som är miljömässigt hållbar och har utformats, konstruerats och drivs på ett sätt som minimerar den totala påverkan på miljön
 • Luftkonditioneringen kan använda mellan 30 och 40 % av byggnadens årliga energiförbrukning
 • På marknaden finns det ett antal certifieringsprogram för gröna byggnader, som erbjuder tredjepartsbedömningar av gröna byggnadsåtgärder för en stor mängd olika byggnadstyper

Inverterdriven Thunderbolt-skruvkompressor

 • Avancerade styralgoritmer kombinerar inverterns frekvenseffekt med ingående logik för motorn för att minimera påkänningar på mekaniska delar, vilket resulterar i suverän kompressionsprestanda och kylaggregatets höga tillförlitlighet
 • Utrustad med lager med överdimensionerade rullar, oljetryckssmorda för tillförlitlig och hållbar drift, även vid maximal last
 • Skruvkompressorer använder principen positivt deplacement (förträngning) för att komprimera gaser vid högre tryck. Därmed, om det är ett mycket ovanligt högt tryck på kondensorsidan, stängs inte kompressorn av, utan fortsätter att vara i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
 • Ljuddämparen i hetgasledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift.
 • Kondensorn är försedd med en oljeavskiljare som minimerar den oljemängd som cirkulerar i köldmediekretsen och leder om den till kompressorfunktionen.
carrier 06T skruvkompressor för vätskekylare
 • SEPR upp till 10,7
 • SEER upp till 8,8

Touch Pilot-styrenhet

 • En intuitiv och användarvänlig panel, 7 tums, i färg
 • Direkt åtkomst till enhetens tekniska ritningar och den viktigaste servicedokumentationen
 • Skärmbilder med kortfattad och tydlig information på lokala språk
 • Fullständig meny, anpassad för olika användare
 • Säker drift och inställning av enheten
 • Användarvänlig och smart teknik som övervakar och samlar in data från alla maskinparametrar för optimerad drift
 • Energihantering
carrier vätskekylare och värmepumpar touch pilot junior pekskärm

Extern drift (standard)

 • Enkel åtkomst via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Kommunikationsportar som tillbehör
 • Styrning av värmebärarpumpar
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Inställning av effektbegränsning
 • Pumpstyrning
 • Driftvisning
 • Larmvisning

Fjärrhantering (EMM tillbehör)

 • Utökade möjligheter till extern styrning: rumstemperatur, återställning av börvärde, osv.
 • Svag saltlösning, ner till -3 °C
 • För tidig/för sen
 • Kondensorisolering
 • Avstängningsventilsats
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • Begränsad kondenseringstemperatur
 • Styrenhet för system med låga kondenseringstemperaturer
 • Låg ljudnivå
 • Värmeisolerad kompressor
 • Snabb effektåterhämtning

Allmän beskrivning

 • Inverterdrivna skruvkompressorer
 • PUREtec™ R-1234ze-köldmedium
 • Styrsystemet Touch Pilot
 • Vätskefyllda värmeväxlare som är mekaniskt rengöringsbara
 • Kan ge en utgående förångartemperatur på ner till 3,3 °C
 • Kan ge upp till 55 °C på kondensorsidan vid drift som värmepump

Låg energiförbrukning

 • Konstruerad för höga prestanda både vid fulllast och vid dellast.
 • Inverterdriven skruvkompressorer med dubbla rotorer medger exakt kapacitetsmatchning mot förändringar i byggnadslast och avsevärd minskning av enhetens tillförda effekt, särskilt vid dellast
 • Flödande värmeväxlare med flera rör för ökad verkningsgrad vid värmeväxling.
 • Elektronisk expansionsanordning medger drift vid lägre kondenseringstryck och förbättrat utnyttjande av förångarens värmeväxlaryta
 • Optimerade elektriska prestanda

Hög tillförlitlighet

 • Ökad global prestanda samt Carriers välkända produktkvalitet och tillförlitlighet.
 • Viktiga komponenter är utvalda och testade för att minimera risken för fel, samt att många konstruktionsval har gjorts utifrån detta perspektiv
 • Inverterdrivna skruvkompressorer med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn
 • Invertern är optimerad för varje kompressormotor för att säkerställa tillförlitlig drift och enkelt underhåll
 • Alla kompressorkomponenter är lättillgängliga direkt på plats, vilket minimerar stilleståndstid och driftstopp
 • Två oberoende köldmediekretsar (från 1 000 kW och upp) - den andra tar automatiskt över vid eventuellt fel på den första, vilket upprätthåller partiell kylning under alla omständigheter
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

Säker konstruktion

 • Specifik polyolesterolja godkänd av Carrier för användning med HFO-1234ze för att säkerställa och bibehålla tillförlitlig lagersmörjning
 • Specifika kompressorpackningar kompatibla med HFO-1234ze, testade och godkända av Carrier
 • Nya avlastningsventiler konstruerad för drift med HFO-1234ze
 • Nya styralgoritmer
 • Specifik dokumentation som innehåller alla installations-, drift-, underhålls- och säkerhetsinstruktioner

Snabb och enkel installation

 • Kompakt konstruktion
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Förenklade vattenanslutningar
 • Snabb driftsättning

Minimerade ljudnivåer under drift

 • Lågt buller Greenspeed® fläktar med variabelt varvtal
 • Invertertekniken som används för kompressormotorerna minimerar ljudnivån vid dellast
 • Ljuddämpare på kompressorns utloppsledningen
 • Ljudisolering på de komponenter som avger mest buller
 • Tillbehör 257 ger ytterligare minskning av enhetens totala ljudnivå

Miljöhänsyn

 • R-1234ze HFO långsiktiga köldmedium med nära nog noll global uppvärmningspotential (GWP mindre än 1) och noll potential för ozonnedbrytning (ODP = 0).
 • Läcktät köldmediekrets

Konstruktion för att främja grön byggteknik

 • En grön byggnad är en byggnad som är miljömässigt hållbar och har utformats, konstruerats och drivs på ett sätt som minimerar den totala påverkan på miljön
 • Luftkonditioneringen kan använda mellan 30 och 40 % av byggnadens årliga energiförbrukning
 • På marknaden finns det ett antal certifieringsprogram för gröna byggnader, som erbjuder tredjepartsbedömningar av gröna byggnadsåtgärder för en stor mängd olika byggnadstyper

Inverterdriven Thunderbolt-skruvkompressor

 • Avancerade styralgoritmer kombinerar inverterns frekvenseffekt med ingående logik för motorn för att minimera påkänningar på mekaniska delar, vilket resulterar i suverän kompressionsprestanda och kylaggregatets höga tillförlitlighet
 • Utrustad med lager med överdimensionerade rullar, oljetryckssmorda för tillförlitlig och hållbar drift, även vid maximal last
 • Skruvkompressorer använder principen positivt deplacement (förträngning) för att komprimera gaser vid högre tryck. Därmed, om det är ett mycket ovanligt högt tryck på kondensorsidan, stängs inte kompressorn av, utan fortsätter att vara i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
 • Ljuddämparen i hetgasledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift.
 • Kondensorn är försedd med en oljeavskiljare som minimerar den oljemängd som cirkulerar i köldmediekretsen och leder om den till kompressorfunktionen.
carrier 06T skruvkompressor för vätskekylare
 • SEPR upp till 10,7
 • SEER upp till 8,8

Touch Pilot-styrenhet

 • En intuitiv och användarvänlig panel, 7 tums, i färg
 • Direkt åtkomst till enhetens tekniska ritningar och den viktigaste servicedokumentationen
 • Skärmbilder med kortfattad och tydlig information på lokala språk
 • Fullständig meny, anpassad för olika användare
 • Säker drift och inställning av enheten
 • Användarvänlig och smart teknik som övervakar och samlar in data från alla maskinparametrar för optimerad drift
 • Energihantering
carrier vätskekylare och värmepumpar touch pilot junior pekskärm

Extern drift (standard)

 • Enkel åtkomst via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Kommunikationsportar som tillbehör
 • Styrning av värmebärarpumpar
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Inställning av effektbegränsning
 • Pumpstyrning
 • Driftvisning
 • Larmvisning

Fjärrhantering (EMM tillbehör)

 • Utökade möjligheter till extern styrning: rumstemperatur, återställning av börvärde, osv.
 • Svag saltlösning, ner till -3 °C
 • För tidig/för sen
 • Kondensorisolering
 • Avstängningsventilsats
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • Begränsad kondenseringstemperatur
 • Styrenhet för system med låga kondenseringstemperaturer
 • Låg ljudnivå
 • Värmeisolerad kompressor
 • Snabb effektåterhämtning
carrier-innovation-puretec-logo
30XWHVZE med
PUREtec™ köldmedium
Carrier möter kraven från klimatet och energeffektiviteten med PUREtec-serien har ingen påverkan på Ozonlagret och har också en minimal påverkan på globala uppvärmningen.

Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med