Skip to main content

AquaForce® -Luftkylt skruvkylaggregat med konstant varvtal med köldmedium fluorväteolefin R-1234ze
30XBEZE / 30XBPZE

Köldmedium: R-1234ze

Kompressor: skruvkompressor med konstant varvtal

Nominell kyleffekt: 200–1 200 kW

The AquaForce vätskekylarna 30XBEZE och 30XBPZE är de bästa ekonomiska lösningarna för kommersiella och industriella applikationer där hög tillförlitlighet och ekonomisk drift i alla klimat är viktiga kundkrav.

 • Mycket ekonomisk drift
 • Låga ljudnivåer
 • Enkel installation
 • Miljövänligt
 • Utmärkt tillförlitlighet

Serien finns i två verkningsgradsnivåer:

 • 30XBEZE standardenhet med växelströmsfläkt med motorer med variabelt varvtal – erbjuder en ekonomisk lösning för att förbättra nivåerna av årsenergieffektivitet.
 • 30XBPZE premiumenhet – utrustad med EC-fläktar för att förbättra energiverkningsgraden vid fullast och dellast

Mycket ekonomisk drift

 • Skruvkompressor med dubbla rotorer försedd med en högeffektiv motor och en ventil med variabel kapacitet som medger exakt matchning av kylkapaciteten mot lasten
 • Novation®-aluminiumkondensor med högeffektiva mikrokanaler
 • Flödad förångare av typ tubpanna med den nya generationens förångartuber för att på så sätt minska tryckfall i växlaren, särskilt i applikationer med hög andel glykol
 • Elektronisk expansionsventil medger drift vid lägre kondenseringstryck och förbättrat utnyttjande av förångarens värmeväxlaryta (överhettningskontroll)
 • Ekonomiser-system med elektronisk expansionsventil för ökad kyleffekt

Låga ljudnivåer under drift

 • Utloppsspjäll finns integrerade i oljeavskiljaren (Carrier-patent)
 • Ljuddämpare på ekonomiser-systemets returledning
 • Akustisk ljudhuv för kompressor och oljeavskiljare,vilket minskar bullret (tillbehör)
 • Kondensorbatterier i en bredvinklad V-konfiguration, vilket möjliggör tystare luftflöden genom batteriet
 • Sjätte generationens Flying Bird™-fläktar med låga bullernivåer, tillverkade av kompositmaterial (Carrier-patent), är nu ännu tystare och avger inga påträngande lågfrekvensljud
 • Inverterdrivna EC-fläktar på 30XBPZE-versionen eliminerar buller vid start/stopp under dellastdrift
 • Robusta fläktfästen förebygger buller vid igångsättning (Carrier-patent)

Enkel installation.

 • Integrerad pumpmodul (tillbehör)
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning

Miljöansvar

 • R-1234ze som köldmedium
 • 40 % mindre köldmediefyllning genom användning av värmeväxlare med mikrokanaler
 • Läcktät köldmediekrets

Utmärkt tillförlitlighet

 • Skruvkompressorer av industriell typ med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn.
 • Lättåtkomliga kompressorkomponenter minimerar stilleståndstiden
 • Novation® mikrokanalsvärmeväxlare av aluminium (MCHE) med hög korrosionsbeständighet
 • Värmeisolering med aluminiumytbehandling (tillbehör) på förångaren för förbättrad beständighet mot mekaniska skador och UV-skador
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

06T skruvkompressor med dubbla rotorer

 • Utrustad med lager med överdimensionerade rullar, oljetryckssmorda för tillförlitlig och hållbar drift, även vid maximal last
 • Optimal anpassning av kompressorns kyleffekt
 • Om ett fel inträffar stängs kompressorn inte av, utan fortsätter i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
 • Ljuddämparen i hetgasledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift
 • Kondensorn är försedd med en oljeavskiljare som minimerar den oljemängd som cirkulerar i köldmediekretsen och leder om den till kompressorfunktionen

30XBEZE

 • SEER LT 12/7 upp till 4,7
 • SEPR HT 12/7 upp till 6,5 och SEPR MT -2/-8 upp till 3,6

30XBPZE

 • SEER LT 12/7 upp till 4,8
 • SEPR HT 12/7 upp till 6,5 och SEPR MT -2/-8 upp till 3,6

SmartVu™-styrenhet

 • Intuitivt och användarvänlig panel, 4.3-tums, i färg
 • 10 språk
 • Enkel åtkomst till elskåpet
 • Lösenordsskydd
 • Nattläge
 • Energihantering
carrier-aquaforce-luftkyld-vätskekylare-30KAV-30KAVP-pekskärm

Extern drift som standard

 • Enkel åtkomst via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Kommunikationsportar som tillbehör
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Pumpstyrning

Fjärrhantering (EMM tillbehör)

 • Utökade möjligheter till extern styrning: rumstemperatur, återställning av börvärde, osv.
 • Låg- och högtryckspumpar upp till storlek 400
 • Låg eller mycket låg ljudnivå
 • Drift med lite saltlösning eller mycket lite saltlösning
 • Fullständig värmeåtervinning
 • Sidoinbyggnadspanel och galler
 • IP 54 elskåp
 • Låg inkopplingsström
 • Ljudhuv
 • Förångare och pumpar med aluminiummantel
 • Enviro-shieldTM & Super Enviro-shieldTM MCHE-beläggningar
 • Avstängningsventiler
 • BACnet, JBus och Lon-kommunikationspaneler
 • Trådlös anslutningsbarhet

Serien finns i två verkningsgradsnivåer:

 • 30XBEZE standardenhet med växelströmsfläkt med motorer med variabelt varvtal – erbjuder en ekonomisk lösning för att förbättra nivåerna av årsenergieffektivitet.
 • 30XBPZE premiumenhet – utrustad med EC-fläktar för att förbättra energiverkningsgraden vid fullast och dellast

Mycket ekonomisk drift

 • Skruvkompressor med dubbla rotorer försedd med en högeffektiv motor och en ventil med variabel kapacitet som medger exakt matchning av kylkapaciteten mot lasten
 • Novation®-aluminiumkondensor med högeffektiva mikrokanaler
 • Flödad förångare av typ tubpanna med den nya generationens förångartuber för att på så sätt minska tryckfall i växlaren, särskilt i applikationer med hög andel glykol
 • Elektronisk expansionsventil medger drift vid lägre kondenseringstryck och förbättrat utnyttjande av förångarens värmeväxlaryta (överhettningskontroll)
 • Ekonomiser-system med elektronisk expansionsventil för ökad kyleffekt

Låga ljudnivåer under drift

 • Utloppsspjäll finns integrerade i oljeavskiljaren (Carrier-patent)
 • Ljuddämpare på ekonomiser-systemets returledning
 • Akustisk ljudhuv för kompressor och oljeavskiljare,vilket minskar bullret (tillbehör)
 • Kondensorbatterier i en bredvinklad V-konfiguration, vilket möjliggör tystare luftflöden genom batteriet
 • Sjätte generationens Flying Bird™-fläktar med låga bullernivåer, tillverkade av kompositmaterial (Carrier-patent), är nu ännu tystare och avger inga påträngande lågfrekvensljud
 • Inverterdrivna EC-fläktar på 30XBPZE-versionen eliminerar buller vid start/stopp under dellastdrift
 • Robusta fläktfästen förebygger buller vid igångsättning (Carrier-patent)

Enkel installation.

 • Integrerad pumpmodul (tillbehör)
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning

Miljöansvar

 • R-1234ze som köldmedium
 • 40 % mindre köldmediefyllning genom användning av värmeväxlare med mikrokanaler
 • Läcktät köldmediekrets

Utmärkt tillförlitlighet

 • Skruvkompressorer av industriell typ med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn.
 • Lättåtkomliga kompressorkomponenter minimerar stilleståndstiden
 • Novation® mikrokanalsvärmeväxlare av aluminium (MCHE) med hög korrosionsbeständighet
 • Värmeisolering med aluminiumytbehandling (tillbehör) på förångaren för förbättrad beständighet mot mekaniska skador och UV-skador
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

06T skruvkompressor med dubbla rotorer

 • Utrustad med lager med överdimensionerade rullar, oljetryckssmorda för tillförlitlig och hållbar drift, även vid maximal last
 • Optimal anpassning av kompressorns kyleffekt
 • Om ett fel inträffar stängs kompressorn inte av, utan fortsätter i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
 • Ljuddämparen i hetgasledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift
 • Kondensorn är försedd med en oljeavskiljare som minimerar den oljemängd som cirkulerar i köldmediekretsen och leder om den till kompressorfunktionen

30XBEZE

 • SEER LT 12/7 upp till 4,7
 • SEPR HT 12/7 upp till 6,5 och SEPR MT -2/-8 upp till 3,6

30XBPZE

 • SEER LT 12/7 upp till 4,8
 • SEPR HT 12/7 upp till 6,5 och SEPR MT -2/-8 upp till 3,6

SmartVu™-styrenhet

 • Intuitivt och användarvänlig panel, 4.3-tums, i färg
 • 10 språk
 • Enkel åtkomst till elskåpet
 • Lösenordsskydd
 • Nattläge
 • Energihantering
carrier-aquaforce-luftkyld-vätskekylare-30KAV-30KAVP-pekskärm

Extern drift som standard

 • Enkel åtkomst via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Kommunikationsportar som tillbehör
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Pumpstyrning

Fjärrhantering (EMM tillbehör)

 • Utökade möjligheter till extern styrning: rumstemperatur, återställning av börvärde, osv.
 • Låg- och högtryckspumpar upp till storlek 400
 • Låg eller mycket låg ljudnivå
 • Drift med lite saltlösning eller mycket lite saltlösning
 • Fullständig värmeåtervinning
 • Sidoinbyggnadspanel och galler
 • IP 54 elskåp
 • Låg inkopplingsström
 • Ljudhuv
 • Förångare och pumpar med aluminiummantel
 • Enviro-shieldTM & Super Enviro-shieldTM MCHE-beläggningar
 • Avstängningsventiler
 • BACnet, JBus och Lon-kommunikationspaneler
 • Trådlös anslutningsbarhet
carrier-video-screenshot-30xb_hfo_en
AquaForce® Vision 30XB-serien
finns med HFO-köldmedium
AquaForce® 30XB/P-ZE-serien finns nu med HFO-köldmedium R-1234ze, ett köldmedium med mycket låg växthuseffekt (GWP) och som ingår i Carriers PUREtec™-familj med långsiktiga köldmedielösningar.

30XB/P-ZE-serien är inte bara miljövänlig utan erbjuder också stort förtroende genom Carriers beprövade och tillförlitliga teknologier.

carrier-innovation-puretec-logo
30XBEZE / 30XBPZE med
PUREtec™ köldmedium
Carrier möter kraven från klimatet och energeffektiviteten med PUREtec-serien har ingen påverkan på Ozonlagret och har också en minimal påverkan på globala uppvärmningen.
Dokument

Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med