Skip to main content

AquaForce® - vattenkylt skruvkylaggregat med variabelt varvtal, för köldmedium HFO R-1234ze
30XW-VZE

Köldmedium: R-1234ze

Kompressor: skruvkompressor med frekvensstyrt varvtal

Nominell kyleffekt: 450-1 310 kW

De vätskebaserade enheterna 30XW-VZE är premielösningen för kommersiella och industriella applikationer där installatörer, konsulter och fastighetsägare kräver maximal kvalitet och optimala prestanda, särskilt vid dellast.

 • Låg energiförbrukning
 • Hög tillförlitlighet
 • Säker konstruktion
 • Snabb och enkel installation
 • Minimerade ljudnivåer under drift
 • Miljöhänsyn
 • Konstruktion för att främja grön byggteknik

Låg energiförbrukning

 • Konstruerad för höga prestanda både vid fulllast och vid dellast
 • SEPR på upp till 10,7 och SEER upp till 8,8
 • Inverterdriven skruvkompressorer med dubbla rotorer medger exakt kapacitetsmatchning mot förändringar i byggnadslast och avsevärd minskning av enhetens tillförda effekt, särskilt vid dellast
 • Flödande värmeväxlare med flera rör för ökad verkningsgrad vid värmeväxling.
 • Elektronisk expansionsventil medger drift vid lägre kondenseringstryck och förbättrat utnyttjande av förångarens värmeväxlaryta
 • Optimerade elektriska prestanda

Hög tillförlitlighet

 • Ger ökade globala prestanda
 • Inverterdrivna skruvkompressorer med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn. Invertern är optimerad för varje kompressormotor för att säkerställa tillförlitlig drift och enkelt underhåll
 • Två oberoende köldmediekretsar
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

Säker konstruktion

 • Specifik polyolesterolja godkänd av Carrier för användning med HFO-1234ze för att säkerställa och bibehålla tillförlitlig lagersmörjning
 • Specifika kompressorpackningar kompatibla med HFO-1234ze, testade och godkända av Carrier
 • Nya avlastningsventiler konstruerad för drift med HFO-1234ze
 • Nya styralgoritmer
 • Specifik dokumentation som innehåller alla installations-, drift-, underhålls- och säkerhetsinstruktioner

Snabb och enkel installation

 • Kompakt konstruktion
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Förenklade vattenanslutningar
 • Snabb driftsättning

Minimerade ljudnivåer under drift

 • Lågt buller Greenspeed® fläktar med variabelt varvtal
 • Invertertekniken som används för kompressormotorerna minimerar ljudnivån vid dellast
 • Ljuddämpare på kompressorns utloppsledningen
 • Ljudisolering på de komponenter som avger mest buller
 • Tillbehör 257 ger ytterligare minskning av enhetens totala ljudnivå

Miljöhänsyn

 • PUREtec™ R-1234ze långsiktigt hållbar köldmedielösning
  • HFO-köldmedium med nära nog noll global uppvärmningspotential (GWP mindre än 1) och noll potential för ozonnedbrytning (ODP = 0)
  • Påverkas ej av utfasningsplanen för HFC i Europa
 • Läcktät köldmediekrets

Konstruktion för att främja grön byggteknik

En grön byggnad är en byggnad som är miljömässigt hållbar och har utformats, konstruerats och drivs på ett sätt som minimerar den totala påverkan på miljön. Den byggnad som erhålls kommer att ha god driftekonomi, ge ökad komfort samt skapa en bättre miljö för de människor som bor och arbetar där, vilket ökar produktiviteten. Luftkonditioneringen kan använda mellan 30 och 40% av byggnadens årliga energiförbrukning. Val av det rätta luftkonditioneringssystemet är en av de viktigaste aspekterna att beakta vid utformning av en grön byggnad. För byggnader med en variabel belastning under årets gång erbjuder 30XW-VZE-enheten en lösning på denna viktiga utmaning.

Inverterdriven Thunderbolt-skruvkompressor

 • Avancerade styralgoritmer kombinerar inverterns frekvenseffekt med ingående logik för motorn för att minimera påkänningar på mekaniska delar, vilket resulterar i suverän kompressionsprestanda och kylaggregatets höga tillförlitlighet
 • Utrustad med lager med överdimensionerade rullar, oljetryckssmorda för tillförlitlig och hållbar drift, även vid maximal last
 • Skruvkompressorer använder principen positivt deplacement (förträngning) för att komprimera gaser vid högre tryck. Därmed, om det är ett mycket ovanligt högt tryck på kondensorsidan, stängs inte kompressorn av, utan fortsätter att vara i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
 • Ljuddämparen i hetgasledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift.
 • Kondensorn är försedd med en oljeavskiljare som minimerar den oljemängd som cirkulerar i köldmediekretsen och leder om den till kompressorfunktionen.
carrier 06T skruvkompressor för vätskekylare

Touch Pilot-styrenhet

 • En intuitiv och användarvänlig panel, 7 tums, i färg
 • Direkt åtkomst till enhetens tekniska ritningar och den viktigaste servicedokumentationen
 • Skärmbilder med kortfattad och tydlig information på lokala språk
 • Fullständig meny, anpassad för olika användare
 • Säker drift och inställning av enheten: lösenordsskydd säkerställer att obehöriga inte kan ändra några avancerade parametrar
 • Användarvänlig och smart teknik som övervakar och samlar in data från alla maskinparametrar för optimerad drift
 • Energihantering
carrier vätskekylare och värmepumpar touch pilot junior pekskärm

Fjärrhantering (standard)

 • Enheter med Touch Pilot-styrenheten kan enkelt nås via internet genom användning av en PC med ethernet-anslutning. Detta möjliggör snabb och enkel fjärrstyrning, vilket ger betydande fördelar för serviceåtgärder
 • Utrustad med en RS485 serieport som ger flera olika möjligheter till fjärrstyrning, övervakning och felsökning.
 • Kommuniceraar med andra byggnadsövervakningssystem via kommunikationsportar som finns som tillbehör
 • Följande kommandon/visningar är möjliga från fjärranslutning:
  • Styrning av kondensorpumpar: en digital ingång medger verifikation av kondensorns vattenflöde (flödesvakten måste tillhandahållas av installatören)
  • Start/stopp av maskin
  • Hantering av två börvärden genom en särskild kontakt är det möjligt att aktivera ett andra börvärde (t.ex. obemannat läge)
  • Inställning av effektbegränsning: För att begränsa maximal vätskekylareffekt till ett fördefinierat värde
  • Visualisering av drift: Indikering om enheten är i drift eller om den är i vänteläge (standby) (ingen kylbelastning)
  • Larmvisning

Låg energiförbrukning

 • Konstruerad för höga prestanda både vid fulllast och vid dellast
 • SEPR på upp till 10,7 och SEER upp till 8,8
 • Inverterdriven skruvkompressorer med dubbla rotorer medger exakt kapacitetsmatchning mot förändringar i byggnadslast och avsevärd minskning av enhetens tillförda effekt, särskilt vid dellast
 • Flödande värmeväxlare med flera rör för ökad verkningsgrad vid värmeväxling.
 • Elektronisk expansionsventil medger drift vid lägre kondenseringstryck och förbättrat utnyttjande av förångarens värmeväxlaryta
 • Optimerade elektriska prestanda

Hög tillförlitlighet

 • Ger ökade globala prestanda
 • Inverterdrivna skruvkompressorer med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn. Invertern är optimerad för varje kompressormotor för att säkerställa tillförlitlig drift och enkelt underhåll
 • Två oberoende köldmediekretsar
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

Säker konstruktion

 • Specifik polyolesterolja godkänd av Carrier för användning med HFO-1234ze för att säkerställa och bibehålla tillförlitlig lagersmörjning
 • Specifika kompressorpackningar kompatibla med HFO-1234ze, testade och godkända av Carrier
 • Nya avlastningsventiler konstruerad för drift med HFO-1234ze
 • Nya styralgoritmer
 • Specifik dokumentation som innehåller alla installations-, drift-, underhålls- och säkerhetsinstruktioner

Snabb och enkel installation

 • Kompakt konstruktion
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Förenklade vattenanslutningar
 • Snabb driftsättning

Minimerade ljudnivåer under drift

 • Lågt buller Greenspeed® fläktar med variabelt varvtal
 • Invertertekniken som används för kompressormotorerna minimerar ljudnivån vid dellast
 • Ljuddämpare på kompressorns utloppsledningen
 • Ljudisolering på de komponenter som avger mest buller
 • Tillbehör 257 ger ytterligare minskning av enhetens totala ljudnivå

Miljöhänsyn

 • PUREtec™ R-1234ze långsiktigt hållbar köldmedielösning
  • HFO-köldmedium med nära nog noll global uppvärmningspotential (GWP mindre än 1) och noll potential för ozonnedbrytning (ODP = 0)
  • Påverkas ej av utfasningsplanen för HFC i Europa
 • Läcktät köldmediekrets

Konstruktion för att främja grön byggteknik

En grön byggnad är en byggnad som är miljömässigt hållbar och har utformats, konstruerats och drivs på ett sätt som minimerar den totala påverkan på miljön. Den byggnad som erhålls kommer att ha god driftekonomi, ge ökad komfort samt skapa en bättre miljö för de människor som bor och arbetar där, vilket ökar produktiviteten. Luftkonditioneringen kan använda mellan 30 och 40% av byggnadens årliga energiförbrukning. Val av det rätta luftkonditioneringssystemet är en av de viktigaste aspekterna att beakta vid utformning av en grön byggnad. För byggnader med en variabel belastning under årets gång erbjuder 30XW-VZE-enheten en lösning på denna viktiga utmaning.

Inverterdriven Thunderbolt-skruvkompressor

 • Avancerade styralgoritmer kombinerar inverterns frekvenseffekt med ingående logik för motorn för att minimera påkänningar på mekaniska delar, vilket resulterar i suverän kompressionsprestanda och kylaggregatets höga tillförlitlighet
 • Utrustad med lager med överdimensionerade rullar, oljetryckssmorda för tillförlitlig och hållbar drift, även vid maximal last
 • Skruvkompressorer använder principen positivt deplacement (förträngning) för att komprimera gaser vid högre tryck. Därmed, om det är ett mycket ovanligt högt tryck på kondensorsidan, stängs inte kompressorn av, utan fortsätter att vara i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
 • Ljuddämparen i hetgasledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift.
 • Kondensorn är försedd med en oljeavskiljare som minimerar den oljemängd som cirkulerar i köldmediekretsen och leder om den till kompressorfunktionen.
carrier 06T skruvkompressor för vätskekylare

Touch Pilot-styrenhet

 • En intuitiv och användarvänlig panel, 7 tums, i färg
 • Direkt åtkomst till enhetens tekniska ritningar och den viktigaste servicedokumentationen
 • Skärmbilder med kortfattad och tydlig information på lokala språk
 • Fullständig meny, anpassad för olika användare
 • Säker drift och inställning av enheten: lösenordsskydd säkerställer att obehöriga inte kan ändra några avancerade parametrar
 • Användarvänlig och smart teknik som övervakar och samlar in data från alla maskinparametrar för optimerad drift
 • Energihantering
carrier vätskekylare och värmepumpar touch pilot junior pekskärm

Fjärrhantering (standard)

 • Enheter med Touch Pilot-styrenheten kan enkelt nås via internet genom användning av en PC med ethernet-anslutning. Detta möjliggör snabb och enkel fjärrstyrning, vilket ger betydande fördelar för serviceåtgärder
 • Utrustad med en RS485 serieport som ger flera olika möjligheter till fjärrstyrning, övervakning och felsökning.
 • Kommuniceraar med andra byggnadsövervakningssystem via kommunikationsportar som finns som tillbehör
 • Följande kommandon/visningar är möjliga från fjärranslutning:
  • Styrning av kondensorpumpar: en digital ingång medger verifikation av kondensorns vattenflöde (flödesvakten måste tillhandahållas av installatören)
  • Start/stopp av maskin
  • Hantering av två börvärden genom en särskild kontakt är det möjligt att aktivera ett andra börvärde (t.ex. obemannat läge)
  • Inställning av effektbegränsning: För att begränsa maximal vätskekylareffekt till ett fördefinierat värde
  • Visualisering av drift: Indikering om enheten är i drift eller om den är i vänteläge (standby) (ingen kylbelastning)
  • Larmvisning
carrier-innovation-puretec-logo
30XW-VZE med
PUREtec™ köldmedium
Carrier möter kraven från klimatet och energeffektiviteten med PUREtec-serien har ingen påverkan på Ozonlagret och har också en minimal påverkan på globala uppvärmningen.

Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med