Skip to main content

Högeffektivt luftbehandlingsaggregat med dubbelt flöde
39HX

Luftflöde: 300-18 000 m³/h

39HX-luftbehandlingsaggregat med dubbelt flöde är en PLUG & PLAY-ventilationsenhet utrustad med en högeffektiv värmeåtervinningsenhet med pluggfläktar och EC-motorer med höga prestanda, utformad för att uppfylla kraven som nyligen ställts av förordningen om ekodesign. Dessa enheter är utformade för följande användningsområden: administrativa byggnader, kontor, utbildningsanstalter, bibliotek, möteslokaler, caféer, hotell, restauranger, shoppingcenter, vårdhem, sjukvårdslokaler och kollektivbostäder.

 • Plug & play-enhet (inbyggd styrenhet)
 • Hela serien är klass A+
 • Klassiska/vertikala/takmonterade enheter med dubbelt flöde
 • Högeffektiv värmeåtervinningsenhet
 • Pluggfläkt med hög prestanda

39HXE-modellen

 • Nio storlekar, luftflöde från 300 till 18 000 m3/h
 • Golvmonterad enhet med horisontellt luftflöde och luftanslutningar på sidorna

39HXA-modellen

 • Fem storlekar, luftflöde från 350 till 8 500 m3/h

39HXC-modellen

 • Fem storlekar, luftflöde från 300 till 6 600 m3/h
 • Markinstallation, horisontell position, horisontellt luftflöde och luftkretsar på sidorna

39HXV-modellen

 • Tre storlekar, luftflöde från 300 till 2 600 m3/h
 • Markinstallation, vertikal position, vertikalt luftflöde och luftkretsar på ovansidan

39HXH-modellen

 • Tre storlekar, luftflöde från 300 till 1 900 m3/h
 • Takmonterad horisontell enhet med horisontellt luftflöde och luftanslutningar på sidorna

Hölje

 • Paneler med dubbla skikt i stålplåt, galvaniserade på båda sidorna, tjocklek 8/10 mm
 • Externa paneler belagda med RAL 7035-grå
 • Klass M0/A1
 • Mineralull, tjocklek 50 mm

Filtrering

 • M5 HEE, F7 HEE, F9 HEE-filter
 • Filtercellerna bibehålls kompresserade av ett speciellt system för att försäkra en läckagefri försegling
 • HXC, HXV, HXH-modeller: igensättningsvärdet övervakas av en analog sensor och visas på styrenheten
 • HXA-modellen: pressostatstyrning på varje luftflöde. Pressostatstatus visas på styrenenheten

Ventilation

 • Pluggfläkt driven av en elektriskt kommuterad motor (EC-motor, inbyggd varvtalsstyrning)

Värmeåtervinningsenheter

 • "Contra Flow"-plattvärmeväxlare utrustad med en motoriserad omkoppling (HXC, HXH och HXV-modeller). Verkningsgrad högre än 80 % genom hela luftflödesserien
 • Roterande värmeväxlare med varvtalsstyrning (39HXE-modell). Verkningsgrad högre än 80 % vid nominellt flöde
 • Roterande värmeväxlare med konstant varvtal (HXA-modell). Verkningsgrad högre än 80 % vid nominellt flöde

Hydrauliskt batteri

 • Kopparrör, aluminiumlameller
 • Batteriet kan vara integrerat eller i tillägg (i ett hölje)
 • Detta tillbehör med två- eller tre-vägsreglerventil och 0-10 V precisionskontrolleras av 39HX-styrenhet för börvärdets exakthet
 • Dropplåt för kondensvatten i rostfritt stål (endast kylbatteri eller blandade batterier)

Elektrisk värme

 • Säkerhetstermostat för gränsvärden med automatisk och manuell återställning
 • Kontrollerad av en två-stegs åtgärd av/på helt kontrollerad av 39HX-styrenhet

DX-batteri

 • Kopparrör, aluminiumlameller
 • För vändbar värmedrift/kyldrift
 • Internt utrymme optimerat för VRV-enheter
 • Dropplåt för kondensvatten i rostfritt stål

Elbox

 • Elbox för ström, styrning och intern reglering av enheten
 • Spjäll utformat av luftfolieblad, driven av en servomotor
 • Av/på med with returfjäder
 • Flexibla kanalramar
 • Adjusterbara fötter
 • CO2-luftkvalitetsgivare
 • Tak
 • Huv
 • Blandningssektion
 • Fjärrstyrning
 • ModBus RTU, LON, KNX, ModBus-kommunikation
 • TCP, Bacnet IP, webbgränssnitt
 • Tidsschema för fläkt
 • Säkerhet
 • Larm
 • Kontrolläge
 • Frikyla (beroende på modell)
 • Nattlig kyldriftsfunktion (beroende på modell)
 • Optimal verkningsgrad
 • Konfiguration av luftflödet

39HXE-modellen

 • Nio storlekar, luftflöde från 300 till 18 000 m3/h
 • Golvmonterad enhet med horisontellt luftflöde och luftanslutningar på sidorna

39HXA-modellen

 • Fem storlekar, luftflöde från 350 till 8 500 m3/h

39HXC-modellen

 • Fem storlekar, luftflöde från 300 till 6 600 m3/h
 • Markinstallation, horisontell position, horisontellt luftflöde och luftkretsar på sidorna

39HXV-modellen

 • Tre storlekar, luftflöde från 300 till 2 600 m3/h
 • Markinstallation, vertikal position, vertikalt luftflöde och luftkretsar på ovansidan

39HXH-modellen

 • Tre storlekar, luftflöde från 300 till 1 900 m3/h
 • Takmonterad horisontell enhet med horisontellt luftflöde och luftanslutningar på sidorna

Hölje

 • Paneler med dubbla skikt i stålplåt, galvaniserade på båda sidorna, tjocklek 8/10 mm
 • Externa paneler belagda med RAL 7035-grå
 • Klass M0/A1
 • Mineralull, tjocklek 50 mm

Filtrering

 • M5 HEE, F7 HEE, F9 HEE-filter
 • Filtercellerna bibehålls kompresserade av ett speciellt system för att försäkra en läckagefri försegling
 • HXC, HXV, HXH-modeller: igensättningsvärdet övervakas av en analog sensor och visas på styrenheten
 • HXA-modellen: pressostatstyrning på varje luftflöde. Pressostatstatus visas på styrenenheten

Ventilation

 • Pluggfläkt driven av en elektriskt kommuterad motor (EC-motor, inbyggd varvtalsstyrning)

Värmeåtervinningsenheter

 • "Contra Flow"-plattvärmeväxlare utrustad med en motoriserad omkoppling (HXC, HXH och HXV-modeller). Verkningsgrad högre än 80 % genom hela luftflödesserien
 • Roterande värmeväxlare med varvtalsstyrning (39HXE-modell). Verkningsgrad högre än 80 % vid nominellt flöde
 • Roterande värmeväxlare med konstant varvtal (HXA-modell). Verkningsgrad högre än 80 % vid nominellt flöde

Hydrauliskt batteri

 • Kopparrör, aluminiumlameller
 • Batteriet kan vara integrerat eller i tillägg (i ett hölje)
 • Detta tillbehör med två- eller tre-vägsreglerventil och 0-10 V precisionskontrolleras av 39HX-styrenhet för börvärdets exakthet
 • Dropplåt för kondensvatten i rostfritt stål (endast kylbatteri eller blandade batterier)

Elektrisk värme

 • Säkerhetstermostat för gränsvärden med automatisk och manuell återställning
 • Kontrollerad av en två-stegs åtgärd av/på helt kontrollerad av 39HX-styrenhet

DX-batteri

 • Kopparrör, aluminiumlameller
 • För vändbar värmedrift/kyldrift
 • Internt utrymme optimerat för VRV-enheter
 • Dropplåt för kondensvatten i rostfritt stål

Elbox

 • Elbox för ström, styrning och intern reglering av enheten
 • Spjäll utformat av luftfolieblad, driven av en servomotor
 • Av/på med with returfjäder
 • Flexibla kanalramar
 • Adjusterbara fötter
 • CO2-luftkvalitetsgivare
 • Tak
 • Huv
 • Blandningssektion
 • Fjärrstyrning
 • ModBus RTU, LON, KNX, ModBus-kommunikation
 • TCP, Bacnet IP, webbgränssnitt
 • Tidsschema för fläkt
 • Säkerhet
 • Larm
 • Kontrolläge
 • Frikyla (beroende på modell)
 • Nattlig kyldriftsfunktion (beroende på modell)
 • Optimal verkningsgrad
 • Konfiguration av luftflödet

Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med