Skip to main content

AquaSnap® - monoblockvärmepump för luft/vatten och höga temperaturer, med integrerad pumpmodul
61AF 030-105

Köldmedium: R-407C

Kompressor: scrollkompressor med konstant varvtal

Nominell värmeeffekt: 30 - 105 kW

Värmepumpsserien AquaSnap för höga temperaturer är utvecklad för kommersiella applikationer, som att värma kontorsbyggnader, lägenheter och hotell samt produktion av tappvarmvatten i både nybyggda och renoverade fastigheter.

 • 61AF optimerad för värmedrift
 • Kompakt konstruktion
 • Plug & play
 • Hög temperatur 65 °C

Allmän beskrivning

 • Det lilla utrymmesbehovet och den låga höjden gör att den passar in i alla arkitektoniska stilar
 • Energibesparingar: Eurovent energieffektivitetsklass A
 • Driftsområdet tillåter utomhustemperaturer ner till -20 °C och utgående köldbärartemperaturer upp till 65 °C för applikationer med tappvarmvatten
 • Den intelligenta enhetsstyrningen möjliggör enhetsdrift i extrema förhållanden och minimerar enhetens stilleståndstider

Tyst drift

 • Scrollkompressorer med låga buller- och vibrationsnivåer
 • Kompressorerna är installerade på fristående ramar och försedda med anti-vibrationsfästen
 • Stöd för dynamisk förångnings- och utblåsningsledningar, vilket minimerar vibrationsöverföring (Carrier-patent)
 • Vertikala förångarbatterier
 • Skyddsgaller monterade på vibrationsdämpare skyddar värmeväxlaren mot eventuella stötar
 • Den senaste generationens Flying Bird™-fläktar med låga bullernivåer, tillverkade av kompositmaterial, är nu ännu tystare och avger inga påträngande lågfrekvensljud
 • Robust fläktinstallation för reducering av buller vid igångsättning

Snabb och enkel installation

 • Integrerad pumpmodul (tillbehör)
  • Varvtalsstyrd pump
  • Vattenfilter skyddar vätskepumpen mot föroreningar i vattenkretsen
  • Pumpen är skyddad mot kavitation genom en tryckgivare som mäter det ingående köldbärartrycket
  • Övertrycksventil
  • Värmeisolering och frysskydd ner till -20 °C, med en elvärmare
 • Lätt löstagbara paneler
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning

Ekonomisk drift

 • Ökad energiverkningsgrad
  • Eurovent energieffektivitetsklass A
  • Elektronisk expansionsventil
  • Dynamisk överhettningshantering
  • Patenterad FreeDefrost-algoritm
 • Minskade underhållskostnader
  • Underhållsfria scrollkompressorer med gasinjektion
  • Snabb felsökning med Touch Pilot Junior

Miljöhänsyn

 • R-407C-köldmedium som inte bryter ner ozonskiktet
 • Läcktät köldmediekrets

Överlägsen tillförlitlighet

 • Toppmodernt koncept
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårt uthållighetstest

SmartVu™-styrenhet

 • Energihantering
  • Intern tidsschemaklocka
  • Förskjutning av börvärde baserat på utomhustemperaturen
  • Parallelldrift av två värmepumpar med För tidig/för sen
 • Underhåll
  • Trendkurva i Display
  • Påminnelse om underhåll och kontroll
  • Visning av erforderliga servicedokument, elschema och reservdelslistor
  • Senaste 50 larm i minnet tillsammans med vid larmet aktuella driftparametrar
 • Integrerade avancerade kommunikationsfunktioner
  • Nattläge
  • Enkel och snabb kommunikation via ethernet (IP) med byggnadsövervakningssystem
  • Tillgång till flera av enhetens parametrar
 • Användarvänlig och intuitiv operatörspanel med 4,3" pekskärm i färg
carrier vätskekylare SmartVu pekskärm

Fjärrhantering (standard)

 • Enkel åtkomst via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Kommunikationsportar som tillbehör
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Pumpstyrning

Tillbehör

 • Korrosionsskydd för batterier
 • Låg ljudnivå
 • Mycket låg ljudnivå
 • Enhet med kanalanslutna fläktar
 • Galler och inbyggnadspaneler
 • En LT-pump med VSD
 • Frysskydd
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • För tidig/för sen
 • Mjukstartenhet
 • Följer ryska föreskrifter
 • Svetsad växlaranslutningssats

Fältinstallerade tillbehör

 • Heating System Manager typ A: Styr en värmeavgivningstyp med elektrisk tillsatsvärmare eller panna.
 • Heating System Manager typ B: Styr två värmeavgivningstyper och produktionen av tappvarmvatten med en elektrisk tillsatsvärmare eller panna
 • Heating System Manager typ C: Styr två värmeavgivningstyper och produktionen av tappvarmvatten med ett fjärrvärmenät som hjälpkälla

Allmän beskrivning

 • Det lilla utrymmesbehovet och den låga höjden gör att den passar in i alla arkitektoniska stilar
 • Energibesparingar: Eurovent energieffektivitetsklass A
 • Driftsområdet tillåter utomhustemperaturer ner till -20 °C och utgående köldbärartemperaturer upp till 65 °C för applikationer med tappvarmvatten
 • Den intelligenta enhetsstyrningen möjliggör enhetsdrift i extrema förhållanden och minimerar enhetens stilleståndstider

Tyst drift

 • Scrollkompressorer med låga buller- och vibrationsnivåer
 • Kompressorerna är installerade på fristående ramar och försedda med anti-vibrationsfästen
 • Stöd för dynamisk förångnings- och utblåsningsledningar, vilket minimerar vibrationsöverföring (Carrier-patent)
 • Vertikala förångarbatterier
 • Skyddsgaller monterade på vibrationsdämpare skyddar värmeväxlaren mot eventuella stötar
 • Den senaste generationens Flying Bird™-fläktar med låga bullernivåer, tillverkade av kompositmaterial, är nu ännu tystare och avger inga påträngande lågfrekvensljud
 • Robust fläktinstallation för reducering av buller vid igångsättning

Snabb och enkel installation

 • Integrerad pumpmodul (tillbehör)
  • Varvtalsstyrd pump
  • Vattenfilter skyddar vätskepumpen mot föroreningar i vattenkretsen
  • Pumpen är skyddad mot kavitation genom en tryckgivare som mäter det ingående köldbärartrycket
  • Övertrycksventil
  • Värmeisolering och frysskydd ner till -20 °C, med en elvärmare
 • Lätt löstagbara paneler
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning

Ekonomisk drift

 • Ökad energiverkningsgrad
  • Eurovent energieffektivitetsklass A
  • Elektronisk expansionsventil
  • Dynamisk överhettningshantering
  • Patenterad FreeDefrost-algoritm
 • Minskade underhållskostnader
  • Underhållsfria scrollkompressorer med gasinjektion
  • Snabb felsökning med Touch Pilot Junior

Miljöhänsyn

 • R-407C-köldmedium som inte bryter ner ozonskiktet
 • Läcktät köldmediekrets

Överlägsen tillförlitlighet

 • Toppmodernt koncept
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårt uthållighetstest

SmartVu™-styrenhet

 • Energihantering
  • Intern tidsschemaklocka
  • Förskjutning av börvärde baserat på utomhustemperaturen
  • Parallelldrift av två värmepumpar med För tidig/för sen
 • Underhåll
  • Trendkurva i Display
  • Påminnelse om underhåll och kontroll
  • Visning av erforderliga servicedokument, elschema och reservdelslistor
  • Senaste 50 larm i minnet tillsammans med vid larmet aktuella driftparametrar
 • Integrerade avancerade kommunikationsfunktioner
  • Nattläge
  • Enkel och snabb kommunikation via ethernet (IP) med byggnadsövervakningssystem
  • Tillgång till flera av enhetens parametrar
 • Användarvänlig och intuitiv operatörspanel med 4,3" pekskärm i färg
carrier vätskekylare SmartVu pekskärm

Fjärrhantering (standard)

 • Enkel åtkomst via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Kommunikationsportar som tillbehör
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Pumpstyrning

Tillbehör

 • Korrosionsskydd för batterier
 • Låg ljudnivå
 • Mycket låg ljudnivå
 • Enhet med kanalanslutna fläktar
 • Galler och inbyggnadspaneler
 • En LT-pump med VSD
 • Frysskydd
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • För tidig/för sen
 • Mjukstartenhet
 • Följer ryska föreskrifter
 • Svetsad växlaranslutningssats

Fältinstallerade tillbehör

 • Heating System Manager typ A: Styr en värmeavgivningstyp med elektrisk tillsatsvärmare eller panna.
 • Heating System Manager typ B: Styr två värmeavgivningstyper och produktionen av tappvarmvatten med en elektrisk tillsatsvärmare eller panna
 • Heating System Manager typ C: Styr två värmeavgivningstyper och produktionen av tappvarmvatten med ett fjärrvärmenät som hjälpkälla

Fungerar bra tillsammans med