Skip to main content
apartments-exterior_h

Kompakta luftbehandlingsaggregat

Kompakt serie luftbehandlingsaggregat för applikationer inom allmänventilation, som kontor, administration och detaljhandel
 

Inga resultat hittades

carrier-39CQ-air-handling-unit-compact

Luftflöde (m3/h): 1000-6000

Rekuperatortyp: Plattvärmeväxlare

Applikation: Kontorsbyggnad, Administrativ byggnad, Detaljhandel

Kompakt luftbehandlingsaggregat 39CQ https://www.carrier.com/commercial/sv/se/produkter/luftbehamdling/luftbehandling-saggregat/compact/39cq/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560867042/carrier/commercial-hvac-europe/products/air-treatment/carrier-39CQ-air-handling-unit-compact.jpg
carrier-39HX-air-handling-unit-compact

Luftflöde (m3/h): 300-18000

Rekuperatortyp: Roterande Hjul / Plattvärmeväxlare motströmskopplad

Applikation: Kontorsbyggnad, Administrativ byggnad, Detaljhandel

Högeffektivt luftbehandlingsaggregat med dubbelt flöde 39HX https://www.carrier.com/commercial/sv/se/produkter/luftbehamdling/luftbehandling-saggregat/compact/39hx/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560867044/carrier/commercial-hvac-europe/products/air-treatment/carrier-39HX-air-handling-unit-compact.jpg