Skip to main content

Kompakt luftbehandlingsaggregat
39CQ

Luftflöde: 1 000-6 000 m³/h

Luftbehandlingsaggregatet 39CQ är en moduluppbyggd ventilationsenhet som kan konfigureras så att den uppfyller alla dina krav samtidigt som den följer alla aktuella standarder. Den passar särskilt väl för byggnader med allmänventilation: administration, kontor, skollokaler, bibliotek, samlingslokaler, kaféer, hotell, restauranger, shoppingcenter, vårdhem, hälsovårdslokaler och gemensamma bostäder.

 • Det moduluppbyggda luftbehandlingsaggregatet Ultra-Slim är garanterat den perfekta lösningen
 • Passar perfekt för kompakt installation
 • Finns med enkelt flöde, inriktat eller närliggande dubbelflöde
 • 3 storlekar för hantering av luftflöden från 1 000 till 6 000 m3/h
 • Finns i flera versioner: enkelt flöde, inriktat dubbelflöde eller närliggande dubbelflöde
 • Används för friskluftsbyte, luftcirkulation, uttag av frånluft och luftbehandling
 • 3 modeller:
  • horisontell takmonterad version som nås underifrån
  • horisontell golvmonterad version som nås ovanifrån
  • vertikal väggmonterad version som nås framifrån

Hölje

 • Paneler med dubbla skikt i stålplåt, galvaniserade på båda sidorna, tjocklek 8/10 mm
 • RAL 7035 lackytbehandling på externa paneler
 • Brandteknisk klass 0/A1
 • Mineralull, tjocklek 25 mm

Anslutningar och annat nödvändigt

 • Möjlig hydraulanslutning till höger eller vänster (måste anges vid beställning)
 • Åtkomstdörrarna är placerade efter modell

Spjäll

 • Externt spjäll utan hölje
 • Spjäll med val av tätningsklass 1 eller 3, enligt SS-EN 1751
 • Spjällets tjocklek 110 mm och höjd 310 mm
 • Servomotor som tillbehör

Filtrering

 • Filtercell i universalmått
 • Tre filtrationssteg per luftflöde
 • Veckade filter i effektivitetsklasser G4, M5, F7 och F9 HPE
 • Korta påsfilter i effektivitetsklasser M6 till F7
 • Robusta påsfilter i effektivitetsklasser M6 till F9
 • Tryckuttag som standard i varje filteringsfas
 • Tillbehör, pressostat, tryckmanometer, …

Värmeväxlarbatteri

 • Hydrauliskt batteri: kopparrör och aluminiumlameller
 • Förångarbatteri: kopparrör och aluminiumlameller
 • Elvärmare

Ventilation

 • "Pluggfläkt"-typ direktdriven FMA
 • 1 eller 2 FMA för varje luftflöde, beroende på storleken och förhållanden
 • Pluggfläkt kombinerad med en motor i slutet av axeln
 • Växelströmsmotor med frekvensinverter som tillbehör
 • EC-motor (elektriskt kommuterad motor med inbyggd varvtalsstyrning)
 • Blandningsbox med två kanaler: tre luftflöden tillgängliga
 • 3-vägs-blandningsbox
 • Vinklad eller rak till- eller frånluftsbox
 • Ljuddämpare
 • Angränsande plattvärmeväxlare
 • Styrenhet
 • 3 storlekar för hantering av luftflöden från 1 000 till 6 000 m3/h
 • Finns i flera versioner: enkelt flöde, inriktat dubbelflöde eller närliggande dubbelflöde
 • Används för friskluftsbyte, luftcirkulation, uttag av frånluft och luftbehandling
 • 3 modeller:
  • horisontell takmonterad version som nås underifrån
  • horisontell golvmonterad version som nås ovanifrån
  • vertikal väggmonterad version som nås framifrån

Hölje

 • Paneler med dubbla skikt i stålplåt, galvaniserade på båda sidorna, tjocklek 8/10 mm
 • RAL 7035 lackytbehandling på externa paneler
 • Brandteknisk klass 0/A1
 • Mineralull, tjocklek 25 mm

Anslutningar och annat nödvändigt

 • Möjlig hydraulanslutning till höger eller vänster (måste anges vid beställning)
 • Åtkomstdörrarna är placerade efter modell

Spjäll

 • Externt spjäll utan hölje
 • Spjäll med val av tätningsklass 1 eller 3, enligt SS-EN 1751
 • Spjällets tjocklek 110 mm och höjd 310 mm
 • Servomotor som tillbehör

Filtrering

 • Filtercell i universalmått
 • Tre filtrationssteg per luftflöde
 • Veckade filter i effektivitetsklasser G4, M5, F7 och F9 HPE
 • Korta påsfilter i effektivitetsklasser M6 till F7
 • Robusta påsfilter i effektivitetsklasser M6 till F9
 • Tryckuttag som standard i varje filteringsfas
 • Tillbehör, pressostat, tryckmanometer, …

Värmeväxlarbatteri

 • Hydrauliskt batteri: kopparrör och aluminiumlameller
 • Förångarbatteri: kopparrör och aluminiumlameller
 • Elvärmare

Ventilation

 • "Pluggfläkt"-typ direktdriven FMA
 • 1 eller 2 FMA för varje luftflöde, beroende på storleken och förhållanden
 • Pluggfläkt kombinerad med en motor i slutet av axeln
 • Växelströmsmotor med frekvensinverter som tillbehör
 • EC-motor (elektriskt kommuterad motor med inbyggd varvtalsstyrning)
 • Blandningsbox med två kanaler: tre luftflöden tillgängliga
 • 3-vägs-blandningsbox
 • Vinklad eller rak till- eller frånluftsbox
 • Ljuddämpare
 • Angränsande plattvärmeväxlare
 • Styrenhet

Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med