Skip to main content

Luftbehandlingsenhet
39CZ

Luftflöde: 25 000-60 000 m³/h

39CZ-serien är utformad för servicesektorn, industrin och hälsovården, för att möta olika krav på att blanda luft, filtrering, uppvärmning, nedkylning, avfuktning, fuktning, ventilation, återställning och ljuddämpning.
 • Luftbehandlingsaggregat (AHU) för alla applikationer
 • Utformade för att möta standarder som EN 13053 och EN 1886
 • Den effektiva lösningen för servicesektorn, industrin och hälsovården

 • 4 storlekar för hantering av luftflöden från 25 000 till 60 000 m3/h
 • Finns med antingen enkelt eller dubbelt luftflöde
 • Horisontellt monterad version för installation inomhus eller utomhus med tak, och fältinstallerade tillbehör som skyddar mot väder och vind

Allmän beskrivning

 • Extern vägg med RAL 7035-färg
 • Höljesmotstånd: klass D1
 • Höljets lufttäthet: klass L1
 • Filtrets genomsläppningsgrad: klass F9
 • Termisk överförning: klass T2
 • Termisk förstärkarfaktor: klass TB2

Hölje

 • Dubbelskiktspaneler med 50 mm mineralisolering
 • Yttre ram monterad eller monteringsfästen i rostfritt stål
 • Beroende på storleken, dubbla skiktpaneler, galvaniserade, täckta och släta väggar
 • Minst en löstagbar panel per funktion

Spjäll

 • Isoleringsspjäll
 • Säkerhetsspjäll
 • Kontrollspjäll

Alla spjäll består av luftfolieblad som roterar moturs, med sidoförseglingar och drivs av kugghjul eller styrstavar.

Dosa

 • Luftintagsdosa: enkelt luftintag, blandning, ekonomiser-blandning
 • Luftutsläppsdosa: riktad, distribution

Filter

 • Brett utbud av filterverkningsgrader, tekniker och mått
 • I storlekarna 150 till 1 350 finns det kompakta filter som kan optimera energiförbrukningen

Elvärmare

 • Skärmade resistorer i veckade lamellrör av rostfritt stål
 • Anslutning till kopparband
 • Dubbel isoleringsenhet
 • Säkerhetstermostat med automatisk och manuell återställning

Adiabatisk befuktare

 • Sprej - verkningsgrad 80 % till 90 %
 • Modul i rostfritt stål med lutande botten
 • 2 eller 3 sprayskenor
 • Dräneringsskärmar
 • Vattentank med dess tillhandahållna utrustning

Ångluftfuktare

 • Utan ångproduktion
  • Ångspridare i rostfritt stål
  • Tillåten ångtrycksvidd
  • Gjutjärnsseparator för ånga/vatten
  • Huvudångventil
 • Med ångproduktion (fristående med elektroder)
  • Ångspridare i aluminium
  • Förångare med elcentral och styrenhet (IP20)
  • Proportionell eller på/av styrning
  • Luftfuktighetsstyrning eller kontrollsensor
  • Kanal/cylinder-anslutning
  • Returrör och anslutning för kondensvatten
 • Med ångproduktion (fristående med värmare) efter rådgivning

Fläktar

 • Fläkt med två inlopp och framåtvinklade blad
 • Fläkt med två inlopp och bakåtvinklade blad
 • Pluggfläkt
 • EC-pluggfläkt
 • Scroll och pumphjul i stål
 • Monterat på anti-vibrationsram

Värmeåtervinningsenhet

 • Platta
  • Standardkonstruktion eller HEE-plattvärmeväxlare
  • Aluminiumplattor
  • Dropplåt för kondensvatten på frånluftsidan
 • Värmerör (gravitationstyp)
  • Utformade på samma sätt som ett batteri med flera rader av lamellerade rör
  • Standardkonstruktion: kopparrör, aluminiumlameller, galvaniserat stålhölje
  • Överföringsvätska: köldmedium, verkar från -25 °C till +50 °C
  • Monterat antingen i vertikal, fast horisontell eller rörlig horisontell position på axel
 • Roterande
  • Värmeväxlare i korrugerad aluminium
  • Justerbar packning i mitten och perifert för att garantera minimalt vattenflödesläckage
  • Lateral inspektionspanel
  • Kuggväxelmotor med konstant varvtal
  • Underhållsfritt kullager

Ljuddämpare

 • Skiljeväggar
 • Mineralull av olika densitet
 • Galvaniserade paneler
 • Standard flexibla kanalramar för höljets utsida
 • Isolerade flexibla kanalramar för höljets utsida
 • Regnskyddsram med fågelgaller
 • Gallerram för skydd av de luftbehandlande expansionsventilerna på AHUs
 • 4 storlekar för hantering av luftflöden från 25 000 till 60 000 m3/h
 • Finns med antingen enkelt eller dubbelt luftflöde
 • Horisontellt monterad version för installation inomhus eller utomhus med tak, och fältinstallerade tillbehör som skyddar mot väder och vind

Allmän beskrivning

 • Extern vägg med RAL 7035-färg
 • Höljesmotstånd: klass D1
 • Höljets lufttäthet: klass L1
 • Filtrets genomsläppningsgrad: klass F9
 • Termisk överförning: klass T2
 • Termisk förstärkarfaktor: klass TB2

Hölje

 • Dubbelskiktspaneler med 50 mm mineralisolering
 • Yttre ram monterad eller monteringsfästen i rostfritt stål
 • Beroende på storleken, dubbla skiktpaneler, galvaniserade, täckta och släta väggar
 • Minst en löstagbar panel per funktion

Spjäll

 • Isoleringsspjäll
 • Säkerhetsspjäll
 • Kontrollspjäll

Alla spjäll består av luftfolieblad som roterar moturs, med sidoförseglingar och drivs av kugghjul eller styrstavar.

Dosa

 • Luftintagsdosa: enkelt luftintag, blandning, ekonomiser-blandning
 • Luftutsläppsdosa: riktad, distribution

Filter

 • Brett utbud av filterverkningsgrader, tekniker och mått
 • I storlekarna 150 till 1 350 finns det kompakta filter som kan optimera energiförbrukningen

Elvärmare

 • Skärmade resistorer i veckade lamellrör av rostfritt stål
 • Anslutning till kopparband
 • Dubbel isoleringsenhet
 • Säkerhetstermostat med automatisk och manuell återställning

Adiabatisk befuktare

 • Sprej - verkningsgrad 80 % till 90 %
 • Modul i rostfritt stål med lutande botten
 • 2 eller 3 sprayskenor
 • Dräneringsskärmar
 • Vattentank med dess tillhandahållna utrustning

Ångluftfuktare

 • Utan ångproduktion
  • Ångspridare i rostfritt stål
  • Tillåten ångtrycksvidd
  • Gjutjärnsseparator för ånga/vatten
  • Huvudångventil
 • Med ångproduktion (fristående med elektroder)
  • Ångspridare i aluminium
  • Förångare med elcentral och styrenhet (IP20)
  • Proportionell eller på/av styrning
  • Luftfuktighetsstyrning eller kontrollsensor
  • Kanal/cylinder-anslutning
  • Returrör och anslutning för kondensvatten
 • Med ångproduktion (fristående med värmare) efter rådgivning

Fläktar

 • Fläkt med två inlopp och framåtvinklade blad
 • Fläkt med två inlopp och bakåtvinklade blad
 • Pluggfläkt
 • EC-pluggfläkt
 • Scroll och pumphjul i stål
 • Monterat på anti-vibrationsram

Värmeåtervinningsenhet

 • Platta
  • Standardkonstruktion eller HEE-plattvärmeväxlare
  • Aluminiumplattor
  • Dropplåt för kondensvatten på frånluftsidan
 • Värmerör (gravitationstyp)
  • Utformade på samma sätt som ett batteri med flera rader av lamellerade rör
  • Standardkonstruktion: kopparrör, aluminiumlameller, galvaniserat stålhölje
  • Överföringsvätska: köldmedium, verkar från -25 °C till +50 °C
  • Monterat antingen i vertikal, fast horisontell eller rörlig horisontell position på axel
 • Roterande
  • Värmeväxlare i korrugerad aluminium
  • Justerbar packning i mitten och perifert för att garantera minimalt vattenflödesläckage
  • Lateral inspektionspanel
  • Kuggväxelmotor med konstant varvtal
  • Underhållsfritt kullager

Ljuddämpare

 • Skiljeväggar
 • Mineralull av olika densitet
 • Galvaniserade paneler
 • Standard flexibla kanalramar för höljets utsida
 • Isolerade flexibla kanalramar för höljets utsida
 • Regnskyddsram med fågelgaller
 • Gallerram för skydd av de luftbehandlande expansionsventilerna på AHUs
Dokument

Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med