Skip to main content

AquaSnap® Vattenkyld och kondensorfri vätskekylare och värmepump för vätskebaserade värmekällor
30WG / 30WGA

Köldmedium: R-410A

Kompressor: scrollkompressor med konstant varvtal

Nominell kyleffekt: 25-190 kW

Nominell värmeeffekt: 30-230 kW

30WG/30WGA-enheterna är Carriers nya vätskekylare och värmepumpar, konstruerade för att användas i kommersiella lokaler (kontor, små hotell, fritidsanläggningar), bostäder och inom industrin. Samtliga enheter erbjuder en unik kombination av höga prestanda och utmärkt funktion i ett utomordentligt kompakt format.

 • 30WG är optimerad för kyldrift/värmedrift på låg temperatur (För värmedrift på hög temperatur, se 61WG-serien)
 • Kompakt konstruktion
 • Enkel installation (plug & play)
 • Hög verkningsgrad

30WG - optimerad för luftkonditionering och värmedrift och kyldrift
 • Förångartemperatur ner till -12 °C
 • Kondensortemperatur upp till +60 °C
 • Styrutrustning för kondenseringstryck finns
 • Värmeåtervinning är möjlig med en extern PGHE
30WGA - optimerad för luftkonditionering
 • Kontinuerlig drift vid mättad kondenseringstemperatur upp till 62 °C
 • Kompatibla externa kondensorer finns
 • Optimerad fläktstyrning för extern kondensor

Allmän beskrivning

 • Minskat utrymmesbehov
 • Scrollkompressorer och R-410A-köldmedium
 • Pump med flödesstyrning
 • Tillbehör bullerreducering (-3 dB(A))
 • Stapling av två enheter för ökad effekt (upp till storlek 090)
 • Flera olika kommunikationsprotokoll finns: JBus, BacNet, MS/TP, LON
 • Vattenanslutning på ovansidan eller baksidan (30WG)

Rätt enhet för alla applikationer

 • Fabriksinstallerat tillbehör 153 "Inbyggd styrning av tappvarmvatten och rumsvärme" tillåter reglering av både tappvatten- och värmebehovet:
  • Tappvarmvattensproduktion
  • Styrenhet för rumsvärme
  • Styrenhet för extra system
  • Pumpstyrning
 • I 30WG-enheter garanterar tryckstyrningssignalen säker och optimal drift vid låga vattentemperaturer på källsidan
 • Ideal för renoveringsprojekt där det redan finns en extern kondensor och för alla projekt utan geotermiska/naturliga utlopp för värmeavgivning

Anpassningsförmåga och enkel installation

 • Kan beställas med olika pumpmoduler, både på förångar- och/eller kondensorsidan, med olika grader av tillgängligt tryck och pumpar med varierbart eller fast varvtal
 • Om tillbehöret 153 väljs så styrs produktionen av tappvarmvatten via en inbyggd, 3-vägs fördelningsventil (medföljer ej)
 • Fläktstyrning för extern kondensor är möjligt för 30WGA-enheter

Kompakt produktserie med hög prestanda

 • Tar liten plats, perfekt för renoverade byggnader, lättåtkomlig även i trånga maskinrum
 • 30WG: Höga SEER- och SEPR-värden. Enheter som är optimerade för process- och komfortapplikationer
 • Pumpar med varierbart flöde reducerar systemets energiförbrukning
 • Hela produktserien uppvisar låga ljudnivåer så att den kan installeras i alla typer av byggnader. Det bullerreducerade alternativet ger förbättrad akustisk komfort (-3 dB(A))
 • Utrustad med den senaste generationens R-410A-scrollkompressor, optimerad för schematiska driftsvillkor för vätskebaserade enheter

SmartVu™-styrenhet

 • Integrerade avancerade kommunikationsfunktioner
  • Med pumpmodul: visning av vattentryck och flödesberäkning
  • Enkel och snabb kommunikation via ethernet (IP) med byggnadsövervakningssystem
 • Användarvänlig och intuitiv operatörspanel med 4,3" pekskärm i färg
  • Tillgång till flera parametrar
  • Tillgång till tydlig och konkret information på lokala språk
  • Fullständig meny, anpassad för olika kunder
 • Fjärrhantering (standard)
 • Lättåtkomlig via internet
 • Snabb och enkel fjärrstyrning
 • Underhållsfunktion (standard)
 • Påminnelse om obligatoriskt underhåll - FGAS-förseglingskontroll
 • Konfigurerbar påminnelse om periodiskt underhåll
 • Förvaring av dokument, elektriska ritningar, reservdelar
carrier vätskekylare SmartVu pekskärm

Avancerad styrning

 • Optimerad energihantering
  • Patenterad auto-adaptiv algoritm som optimerar kondenseringstrycket vid dellast för att reducera kompressorns last och garantera att förångaren matas med en optimal mängd köldmedium i vätskefas
  • Återställning av börvärde baserat på utomhustemperaturen eller på returvattnets temperatur
  • Parallelldrift av två värmepumpar med För tidig/för sen
  • Två oberoende tidsscheman att styra
  • Start/stopp av enhet
  • Drift vid vätskekylarvattnets andra börvärde
 • Skydd av hela enheten
  • Patenterad auto-adaptiv algoritm som styr kompressorns drift och anpassar sig permanent efter systemets egenskaper
  • Styrenheten analyserar kontinuerligt kompressorns förångning samt hetgastryck och temperaturer
 • Fjärrstyrning
  • Start/stopp av maskin
  • Hantering av dubbelt börvärde
  • Effektbegränsning
  • Driftindikering
  • Larmindikering
 • Fjärrhantering
  • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
  • Kommunikationsportar som tillbehör

Tillbehör

 • Saltlösning med låg eller medelhög temperatur
 • Låg ljudnivå
 • Mycket låg ljudnivå
 • Pumpmodul med valbar pump
 • Expansionstank
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • Särskild styrning av kylmedelkylare
 • För tidig/för sen
 • Hantering av kylmedelkylare med frikyla
 • Huvudströmbrytare utan säkring
 • Mjukstartenhet
 • Följer ryska föreskrifter
 • Svetsad växlaranslutningssats
 • Röranslutning på ovansidan
 • Enheten kan staplas för drift (endast storlek 020-090)
 • Utbytbar filtertorkare (endast 30WGA)

Fältinstallerade tillbehör

 • Heating System Manager typ A: Styr en värmeavgivningstyp med elektrisk tillsatsvärmare eller panna
 • Heating System Manager typ B: Styr två värmeavgivningstyper och produktionen av tappvarmvatten med en elektrisk tillsatsvärmare eller panna
 • Heating System Manager typ C: Styr två värmeavgivningstyper och produktionen av tappvarmvatten med ett fjärrvärmenät som hjälpkälla
30WG - optimerad för luftkonditionering och värmedrift och kyldrift
 • Förångartemperatur ner till -12 °C
 • Kondensortemperatur upp till +60 °C
 • Styrutrustning för kondenseringstryck finns
 • Värmeåtervinning är möjlig med en extern PGHE
30WGA - optimerad för luftkonditionering
 • Kontinuerlig drift vid mättad kondenseringstemperatur upp till 62 °C
 • Kompatibla externa kondensorer finns
 • Optimerad fläktstyrning för extern kondensor

Allmän beskrivning

 • Minskat utrymmesbehov
 • Scrollkompressorer och R-410A-köldmedium
 • Pump med flödesstyrning
 • Tillbehör bullerreducering (-3 dB(A))
 • Stapling av två enheter för ökad effekt (upp till storlek 090)
 • Flera olika kommunikationsprotokoll finns: JBus, BacNet, MS/TP, LON
 • Vattenanslutning på ovansidan eller baksidan (30WG)

Rätt enhet för alla applikationer

 • Fabriksinstallerat tillbehör 153 "Inbyggd styrning av tappvarmvatten och rumsvärme" tillåter reglering av både tappvatten- och värmebehovet:
  • Tappvarmvattensproduktion
  • Styrenhet för rumsvärme
  • Styrenhet för extra system
  • Pumpstyrning
 • I 30WG-enheter garanterar tryckstyrningssignalen säker och optimal drift vid låga vattentemperaturer på källsidan
 • Ideal för renoveringsprojekt där det redan finns en extern kondensor och för alla projekt utan geotermiska/naturliga utlopp för värmeavgivning

Anpassningsförmåga och enkel installation

 • Kan beställas med olika pumpmoduler, både på förångar- och/eller kondensorsidan, med olika grader av tillgängligt tryck och pumpar med varierbart eller fast varvtal
 • Om tillbehöret 153 väljs så styrs produktionen av tappvarmvatten via en inbyggd, 3-vägs fördelningsventil (medföljer ej)
 • Fläktstyrning för extern kondensor är möjligt för 30WGA-enheter

Kompakt produktserie med hög prestanda

 • Tar liten plats, perfekt för renoverade byggnader, lättåtkomlig även i trånga maskinrum
 • 30WG: Höga SEER- och SEPR-värden. Enheter som är optimerade för process- och komfortapplikationer
 • Pumpar med varierbart flöde reducerar systemets energiförbrukning
 • Hela produktserien uppvisar låga ljudnivåer så att den kan installeras i alla typer av byggnader. Det bullerreducerade alternativet ger förbättrad akustisk komfort (-3 dB(A))
 • Utrustad med den senaste generationens R-410A-scrollkompressor, optimerad för schematiska driftsvillkor för vätskebaserade enheter

SmartVu™-styrenhet

 • Integrerade avancerade kommunikationsfunktioner
  • Med pumpmodul: visning av vattentryck och flödesberäkning
  • Enkel och snabb kommunikation via ethernet (IP) med byggnadsövervakningssystem
 • Användarvänlig och intuitiv operatörspanel med 4,3" pekskärm i färg
  • Tillgång till flera parametrar
  • Tillgång till tydlig och konkret information på lokala språk
  • Fullständig meny, anpassad för olika kunder
 • Fjärrhantering (standard)
 • Lättåtkomlig via internet
 • Snabb och enkel fjärrstyrning
 • Underhållsfunktion (standard)
 • Påminnelse om obligatoriskt underhåll - FGAS-förseglingskontroll
 • Konfigurerbar påminnelse om periodiskt underhåll
 • Förvaring av dokument, elektriska ritningar, reservdelar
carrier vätskekylare SmartVu pekskärm

Avancerad styrning

 • Optimerad energihantering
  • Patenterad auto-adaptiv algoritm som optimerar kondenseringstrycket vid dellast för att reducera kompressorns last och garantera att förångaren matas med en optimal mängd köldmedium i vätskefas
  • Återställning av börvärde baserat på utomhustemperaturen eller på returvattnets temperatur
  • Parallelldrift av två värmepumpar med För tidig/för sen
  • Två oberoende tidsscheman att styra
  • Start/stopp av enhet
  • Drift vid vätskekylarvattnets andra börvärde
 • Skydd av hela enheten
  • Patenterad auto-adaptiv algoritm som styr kompressorns drift och anpassar sig permanent efter systemets egenskaper
  • Styrenheten analyserar kontinuerligt kompressorns förångning samt hetgastryck och temperaturer
 • Fjärrstyrning
  • Start/stopp av maskin
  • Hantering av dubbelt börvärde
  • Effektbegränsning
  • Driftindikering
  • Larmindikering
 • Fjärrhantering
  • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
  • Kommunikationsportar som tillbehör

Tillbehör

 • Saltlösning med låg eller medelhög temperatur
 • Låg ljudnivå
 • Mycket låg ljudnivå
 • Pumpmodul med valbar pump
 • Expansionstank
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • Särskild styrning av kylmedelkylare
 • För tidig/för sen
 • Hantering av kylmedelkylare med frikyla
 • Huvudströmbrytare utan säkring
 • Mjukstartenhet
 • Följer ryska föreskrifter
 • Svetsad växlaranslutningssats
 • Röranslutning på ovansidan
 • Enheten kan staplas för drift (endast storlek 020-090)
 • Utbytbar filtertorkare (endast 30WGA)

Fältinstallerade tillbehör

 • Heating System Manager typ A: Styr en värmeavgivningstyp med elektrisk tillsatsvärmare eller panna
 • Heating System Manager typ B: Styr två värmeavgivningstyper och produktionen av tappvarmvatten med en elektrisk tillsatsvärmare eller panna
 • Heating System Manager typ C: Styr två värmeavgivningstyper och produktionen av tappvarmvatten med ett fjärrvärmenät som hjälpkälla
Dokument

Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med