Skip to main content

Hybridterminal - utformad för gästfrihet
36XH

Total kylkapacitet upp till 4,7 kW.

Upp till 8,8 kW uppvärmningskapacitet.

CARRIER 36XH är särskilt utformad för hotellmarknaden och uppfyller kraven på energibesparing samtidigt som den erbjuder bästa möjliga termiska och akustiska komfort. 36XH kombinerar stor reaktivitet och kapacitet med hög luftvolymstyrning för att uppfylla hotelldirektörens krav:

 • 3 anpassningsbara driftlägen :
  • ECO / QUIET
  • CONFORT / QUIET
  • ACTIVE FAN / BOOST
 • Kundtillfredsställelse :
  • Bästa individuella komfort i klassen
  • Hög kvalitet på inomhusluften
  • Gästernas välbefinnande
  • Gästernas säkerhet
 • Styrning av intermittent beläggning
 • Kostnadskontroll

carrier-IdroFan

36XH är en exklusiv och patenterad innovation från CARRIER som är särskilt utformad för hotellens behov.

 • 3 storlekar upp till 4,7 kW total kylkapacitet och totalt luftflöde upp till 1 280 m3/h.
 • 3 driftlägen för en permanent anpassning av systemet beroende på beläggning/vakanser och säsongsbehov:
  • ECO / QUIET-läge: Endast inducerad luft för perioder då ingen personal är i tjänst eller under natten. Energieffektivt och mycket tyst.
  • COMFORT / QUIET-läge: anpassningsbart läge som kombinerar inducerad luft och vattenbatteriets verkan. Vattenbatteriet möjliggör en smidig och reaktiv drift för att snabbt nå de inställningar som den boende har valt.
  • ACTIVE FAN / BOOST-läge: Läge som kombinerar inducerad luft, vattenbatteri och fläkt för specifika eller plötsliga behov, t.ex. vid en köld- eller värmetopp eller för att helt förnya luftvolymen i rummet, t.ex. efter att den boende har lämnat rummet.
 • Snabbt uppnående av inställd temperatur :
  • Hög reaktivitet för att möta förändringar i belastningen.
  • Hög kapacitet eftersom fläkten kan tvinga fram konvektion vid behov för att snabbt nå börvärdet.
  • 3 anpassningsbara driftlägen för att anpassa sig perfekt till börvärdetemperaturen, oavsett variationer i de yttre förhållandena.
 • Individuella temperaturinställningar
 • Mycket låg ljudnivå
 • Hög kvalitet på inomhusluften och hög kapacitet för luftförnyelse.
 • Fria kylningsbidrag under perioder av drift i luftkonditioneringsläge.
 • Drift med 7-12 °C vatten som fläktkonvektor eller med 14 °C kallt vatten för att minska kostnaderna för produktion av kallt vatten och optimera dimensioneringen av kylaggregaten.
 • Hantering av latent belastning: hänsyn tas till interna värmeflöden (belysning, ånga i badrummet, närvaro av personer etc.).
 • Mycket låga lastförluster (begränsad inverkan på luftbehandlingsaggregatet).
 • Fläkt: låg förbrukning EG-motorisering.

NTC-regulator

 • PID-regulator
 • Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART-kompatibelt
 • Styrning av EC-motorer
 • Kombinerar energibesparing med optimerad komfort
 • IAQ-hantering med CO2-sensor (tillval)

WTC-regulator

 • Öppet kommunikationsprotokoll BACnet
 • Kommunikation PID-regulator
 • Stort utbud av användargränssnitt
 • Styrning av EC-motorer
 • IAQ-hantering med CO2-sensor (tillval)

36XH är en exklusiv och patenterad innovation från CARRIER som är särskilt utformad för hotellens behov.

 • 3 storlekar upp till 4,7 kW total kylkapacitet och totalt luftflöde upp till 1 280 m3/h.
 • 3 driftlägen för en permanent anpassning av systemet beroende på beläggning/vakanser och säsongsbehov:
  • ECO / QUIET-läge: Endast inducerad luft för perioder då ingen personal är i tjänst eller under natten. Energieffektivt och mycket tyst.
  • COMFORT / QUIET-läge: anpassningsbart läge som kombinerar inducerad luft och vattenbatteriets verkan. Vattenbatteriet möjliggör en smidig och reaktiv drift för att snabbt nå de inställningar som den boende har valt.
  • ACTIVE FAN / BOOST-läge: Läge som kombinerar inducerad luft, vattenbatteri och fläkt för specifika eller plötsliga behov, t.ex. vid en köld- eller värmetopp eller för att helt förnya luftvolymen i rummet, t.ex. efter att den boende har lämnat rummet.
 • Snabbt uppnående av inställd temperatur :
  • Hög reaktivitet för att möta förändringar i belastningen.
  • Hög kapacitet eftersom fläkten kan tvinga fram konvektion vid behov för att snabbt nå börvärdet.
  • 3 anpassningsbara driftlägen för att anpassa sig perfekt till börvärdetemperaturen, oavsett variationer i de yttre förhållandena.
 • Individuella temperaturinställningar
 • Mycket låg ljudnivå
 • Hög kvalitet på inomhusluften och hög kapacitet för luftförnyelse.
 • Fria kylningsbidrag under perioder av drift i luftkonditioneringsläge.
 • Drift med 7-12 °C vatten som fläktkonvektor eller med 14 °C kallt vatten för att minska kostnaderna för produktion av kallt vatten och optimera dimensioneringen av kylaggregaten.
 • Hantering av latent belastning: hänsyn tas till interna värmeflöden (belysning, ånga i badrummet, närvaro av personer etc.).
 • Mycket låga lastförluster (begränsad inverkan på luftbehandlingsaggregatet).
 • Fläkt: låg förbrukning EG-motorisering.

NTC-regulator

 • PID-regulator
 • Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART-kompatibelt
 • Styrning av EC-motorer
 • Kombinerar energibesparing med optimerad komfort
 • IAQ-hantering med CO2-sensor (tillval)

WTC-regulator

 • Öppet kommunikationsprotokoll BACnet
 • Kommunikation PID-regulator
 • Stort utbud av användargränssnitt
 • Styrning av EC-motorer
 • IAQ-hantering med CO2-sensor (tillval)
Dokument

Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med