Skip to main content

IdroFan® - Hybridfläktkonvektor
36XH

Kyleffekt: 0,4-1,8 kW

36XH är särskilt konstruerad för hotellmarknaden och uppfyller byggnadskrav på låg energiåtgång samtidigt som den ger högsta möjliga rumskomfort.

 • Termisk och akustisk komfort
 • Fullständig flexibilitet i konstruktion av systemet
 • Energibesparingar
 • Förbättrad kvalitet på inomhusluften
 • Enkel styrning och integrering

carrier-IdroFan
 • Helt integrerat koncept inklusive basenhet och integrerat matnings- och returgaller, dropplåts-/filtertillbehör (vid behov) och all nödvändig styrutrustning och ventiler
 • Drift som kylbaffel, fläktkonvektor eller en blandning som kombinerar fördelarna hos de båda
 • Enhet, galler och alla styrenheter är integrerade inom konstruktionen, vilket underlättar installation och spara tid och pengar
 • Möjlighet till att vid behov drivas vid låga vattentemperaturer och hantering av latenta laster
 • Möjlighet att svara på snabba förändringar i lasten
 • Genom att använda EC-enhetsfläkten enbart när behovet är som störst, kan man göra energibesparingar på upp till 80 % av den årliga tid då byggnaden är bemannad
 • Lite buller
 • Den låga höjden på enheten (lägre än 200 mm) underlättar installation på platser med låg takhöjd, vilket ger utökat utrymme för nya projekt och renoveringsprojekt
 • Tilluftsspridare säkerställer utmärkt luftspridning utan "dumpning" i både kyl- och värmeläge för alla luftflöden
 • Anpassningsbar konstruktion för att kunna passa de olika krav på utseende som kundernas projekt ställer (specifika takutformningar, färgscheman och designen på returluftgallret)

Komfort för gästen

36XH har flera driftsalternativ för att på så sätt ge rätt mängd kyla eller värme efter behov, vilket minimerar energiförbrukningen och den akustiska nivån samtidigt som komforten maximeras.

Gästen styr

 • ECO: nattetid/sömnperiod
 • NORMAL: nattetid/sömnperiod/daganvändning (tidiga morgnar)
 • BOOST: daganvändning (eftermiddag/tidiga kvällar med solljus m.m.)

Systemenergibesparingar

Ett system som är baserat på hybridfläktkonvektorn 36XH ger energibesparingar för fläktkonvektor- och kylbaffelsystem i områden med fläktenergi (tilluftdon och ventilationssystem), uppvärmning och kylning av ventilationsluften m.m.

 • Helt integrerat koncept inklusive basenhet och integrerat matnings- och returgaller, dropplåts-/filtertillbehör (vid behov) och all nödvändig styrutrustning och ventiler
 • Drift som kylbaffel, fläktkonvektor eller en blandning som kombinerar fördelarna hos de båda
 • Enhet, galler och alla styrenheter är integrerade inom konstruktionen, vilket underlättar installation och spara tid och pengar
 • Möjlighet till att vid behov drivas vid låga vattentemperaturer och hantering av latenta laster
 • Möjlighet att svara på snabba förändringar i lasten
 • Genom att använda EC-enhetsfläkten enbart när behovet är som störst, kan man göra energibesparingar på upp till 80 % av den årliga tid då byggnaden är bemannad
 • Lite buller
 • Den låga höjden på enheten (lägre än 200 mm) underlättar installation på platser med låg takhöjd, vilket ger utökat utrymme för nya projekt och renoveringsprojekt
 • Tilluftsspridare säkerställer utmärkt luftspridning utan "dumpning" i både kyl- och värmeläge för alla luftflöden
 • Anpassningsbar konstruktion för att kunna passa de olika krav på utseende som kundernas projekt ställer (specifika takutformningar, färgscheman och designen på returluftgallret)

Komfort för gästen

36XH har flera driftsalternativ för att på så sätt ge rätt mängd kyla eller värme efter behov, vilket minimerar energiförbrukningen och den akustiska nivån samtidigt som komforten maximeras.

Gästen styr

 • ECO: nattetid/sömnperiod
 • NORMAL: nattetid/sömnperiod/daganvändning (tidiga morgnar)
 • BOOST: daganvändning (eftermiddag/tidiga kvällar med solljus m.m.)

Systemenergibesparingar

Ett system som är baserat på hybridfläktkonvektorn 36XH ger energibesparingar för fläktkonvektor- och kylbaffelsystem i områden med fläktenergi (tilluftdon och ventilationssystem), uppvärmning och kylning av ventilationsluften m.m.