Skip to main content

Idrofan® - Hydraulisk fläktkonvektor i undertak
42NL/42NH

Kyleffekt: 0,5-12 kW

Värmeeffekt : 0,6-15 kW

Luftflöde: 100-2 300 m³/h

Carrier 42NH och 42NL är tillgängliga i olika storlekar med två rör, två rör plus elvärme eller fyrarörs batterier, med ett luftflödesområde mellan 100 och 2 300 m³/h, ett totalt kyleffektsområde mellan 0,6 kW och 12 kW och ett nominellt värmeeffektsområde mellan 0,8 kW och 17 kW.
 • Moduluppbyggd, horisontell kanalenhet
 • Extremt tyst drift
 • Låg energiförbrukning
 • Flexibilitet för enkel installation
 • Förbättrad komfort
 • Hög kvalitet på inomhusluft

Denna serie finns i två versioner:
 • 42NL-versionen är optimerad för enkla soffitinstallationer (ESP upp till 50 Pa)
 • 42NH är optimerad för kanalinstallationer för tilluft och returluft (ESP upp till 125 Pa)
Alla versioner är tillgängliga med:
 • två rör, för värme- och/eller kylläge
 • två rör + elvärme, för värme- och/eller kylläge + elläge
 • fyra rör, för värme- och/eller kylläge

Allmän beskrivning

 • Kompakt och moduluppbyggd kanalenhet, konstruerad för installation i alla typer av undertak
 • Tillförlitlig och ekonomisk för byggnader med allmänventilation
 • Låg höjd
 • Extremt låga ljudnivåer för kanalapplikationer
 • AC-motorer för fläktar med fem- till sex varvtalslägen erbjuder ett brett urval av mediumflöden
 • Tillgänglig med EC-motorer med variabelt varvtal och låg energiförbrukning
 • Högtryckscentrifugalfläkt för 42NH-serien
 • Fabriksinstallerade tillbehör för snabb och enkel installation på undertak

Konfigurationsmöjligheter

Alla 42NL- och 42NH-storlekar kan levereras:
 • med fritt inlopp och/eller utlopp
 • med ett uteluftsinlopp och/eller utlopp med rektangulär fläns (praktiskt vid anslutning av fläktkonvektorn till luftkanalen)
 • med till- eller frånluftsbox för inlopp och/eller utlopp med ett stort antal anslutningar med diametrarna 160, 200 eller 250 mm baserat på enhetens storlek

Fristående termostat 33T

Fyra typer av termostater:
 • Typ A: en tvårörsapplikation med växelströmsmotorer
 • Typ B: fyra- eller tvåtypsapplikationer med elvärme och växelströmsmotorer.
 • Typ C: en tvårörsapplikation med EC-motorer
 • Typ D: fyra- eller tvårörsapplikationer med elvärme och EC-motor

Väggmonterad styrutrustning kan enkelt och diskret integreras i alla slags rum. Driftsområde mellan 10 °C och 30 °C.

NTC-styrenhet

 • PID-styrenhet
 • Kompatibel med Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART™-system
 • AC- eller EC-motorhantering
 • Kombinerar energibesparing med optimerad komfort
 • IAQ-hantering

WTC-styrenhet

 • Öppet kommunikationsprotokoll BACnet
 • Kommunicerande PID-styrenhet
 • Ett brett utbud operatörspaneler
 • Hanterar EC-motorn för optimerad komfort
 • Hanterar en CO2-givare för att förbättra luftkvaliteten
 • Tillvalbara moduler för hantering av belysning och/eller persienner
Denna serie finns i två versioner:
 • 42NL-versionen är optimerad för enkla soffitinstallationer (ESP upp till 50 Pa)
 • 42NH är optimerad för kanalinstallationer för tilluft och returluft (ESP upp till 125 Pa)
Alla versioner är tillgängliga med:
 • två rör, för värme- och/eller kylläge
 • två rör + elvärme, för värme- och/eller kylläge + elläge
 • fyra rör, för värme- och/eller kylläge

Allmän beskrivning

 • Kompakt och moduluppbyggd kanalenhet, konstruerad för installation i alla typer av undertak
 • Tillförlitlig och ekonomisk för byggnader med allmänventilation
 • Låg höjd
 • Extremt låga ljudnivåer för kanalapplikationer
 • AC-motorer för fläktar med fem- till sex varvtalslägen erbjuder ett brett urval av mediumflöden
 • Tillgänglig med EC-motorer med variabelt varvtal och låg energiförbrukning
 • Högtryckscentrifugalfläkt för 42NH-serien
 • Fabriksinstallerade tillbehör för snabb och enkel installation på undertak

Konfigurationsmöjligheter

Alla 42NL- och 42NH-storlekar kan levereras:
 • med fritt inlopp och/eller utlopp
 • med ett uteluftsinlopp och/eller utlopp med rektangulär fläns (praktiskt vid anslutning av fläktkonvektorn till luftkanalen)
 • med till- eller frånluftsbox för inlopp och/eller utlopp med ett stort antal anslutningar med diametrarna 160, 200 eller 250 mm baserat på enhetens storlek

Fristående termostat 33T

Fyra typer av termostater:
 • Typ A: en tvårörsapplikation med växelströmsmotorer
 • Typ B: fyra- eller tvåtypsapplikationer med elvärme och växelströmsmotorer.
 • Typ C: en tvårörsapplikation med EC-motorer
 • Typ D: fyra- eller tvårörsapplikationer med elvärme och EC-motor

Väggmonterad styrutrustning kan enkelt och diskret integreras i alla slags rum. Driftsområde mellan 10 °C och 30 °C.

NTC-styrenhet

 • PID-styrenhet
 • Kompatibel med Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART™-system
 • AC- eller EC-motorhantering
 • Kombinerar energibesparing med optimerad komfort
 • IAQ-hantering

WTC-styrenhet

 • Öppet kommunikationsprotokoll BACnet
 • Kommunicerande PID-styrenhet
 • Ett brett utbud operatörspaneler
 • Hanterar EC-motorn för optimerad komfort
 • Hanterar en CO2-givare för att förbättra luftkvaliteten
 • Tillvalbara moduler för hantering av belysning och/eller persienner