Skip to main content

Idrofan® - Coandăeffekt-kassett
42KY

Kyleffekt: 1,2-5 kW

Värmeeffekt : 1,7-6 kW

Energiprestanda, komfort och inomhusluftskvalitet: Carriers nya 42KY-kassett är helhetslösningen som uppfyller kraven för värme- och kyldrift i kommersiella byggnader och tillhandahåller optimal komfort för användarna.

 • Optimerad Coandăeffekt-diffusion
 • Inomhuskomfort
 • Luftkvalitet
 • Respons och individuell anpassning av systemet
 • Låg energiförbrukning
 • Akustisk komfort
 • Konstruktion
 • Enkelt underhåll

Denna kassett med måtten 600 x 600 mm finns i tre storlekar och är tillgänglig med:

 • två rör, för värme- och/eller kylläge
 • två rör + elvärme, för värme- och/eller kylläge + elläge
 • fyra rör, för värme- och/eller kylläge

Innovativ design

 • Nästa generations ram som kombinerar EPS med hög densitet för dess termiska och akustiska egenskaper, ABS PC och en bas bestående av ribbad, galvaniserad stålplåt för att förstärka enheten
 • Ram med individuella mått för alla storlekar, anpassade efter gallerstorleken 600 x 600 mm för undertak
 • Hydraul-, luft- och elanslutningar på samma sidan för att underlätta installation och åtkomst för underhållsarbete

Konstruktion för optimal energi och komfort

 • Ökad komfort
  • Optimerad Coandăeffekt-diffusion för perfekt styrning av termiska fenomen som kan orsaka obehag och skapa oönskade drag i rummet
  • Anti-kallrasfunktion
 • Överensstämmer med energikrav
  • Speciellt utvecklade temperaturväxlarbatterier som uppfyller kraven för lågenergibyggnader
  • Optimerade temperaturväxlarbatterier för att minska kostnader och förbrukning jämfört med övriga komponenter i installationen
  • LEC, låg förbrukningsmotor
  • Minskad energiförbrukning för elvärmebatterier för att matcha kraven i nybyggen

Enkel installation och drift

 • Utvecklad för att passa in enkelt och för att inte kräva mycket arbete på plats
 • Optimerad vikt och storlek för att underlätta hantering vid installation
 • Säkerhetssystem i vilket spridaren kan hängas upp, så att teknikern har händerna fria för att dra åt spännbultarna
 • Åtkomst till interna komponenter utan att behöva öppna upp undertak, lätt att öppna gallret på filter luckan som är gångjärnsupphängd för att underlätta underhållsarbete
 • Diffusionspaneler levereras individuellt förpackade för att enheten lättare ska få plats, utan risk för att skada eller smutsa ner synliga delar vid installation

Ekodesign

 • Råmaterial: 30 % lättare och 21 % mindre volym tack vare en kompakt och genomtänkt konstruktion. Lättåtervunna material används (EPS och ABS)
 • Transport : vi väljer råmaterialsleverantörer som befinner sig mindre än 100 km från vår produktions- och förpackningsfabrik, vilket för att vi kan öka transportvolymen med 50 % (minskade CO²-utsläpp)
 • Återvinning och lätt demontering : 90 % återvinningsbara material. Materialen kan separeras fullständigt och fixeringarna har reducerats med 40 % för att effektivisera arbetet på återvinningsanläggningar

Fristående termostat 33T

Fyra typer av termostater:
 • Typ A: en tvårörsapplikation med växelströmsmotorer
 • Typ B: fyra- eller tvåtypsapplikationer med elvärme och växelströmsmotorer.
 • Typ C: en tvårörsapplikation med EC-motorer
 • Typ D: fyra- eller tvårörsapplikationer med elvärme och EC-motor

Väggmonterad styrutrustning kan enkelt och diskret integreras i alla slags rum. Driftsområde mellan 10 °C och 30 °C.

NTC-styrenhet

 • PID-styrenhet
 • Kompatibel med Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART™-system
 • AC- eller EC-motorhantering
 • Kombinerar energibesparing med optimerad komfort

WTC-styrenhet

 • Öppet kommunikationsprotokoll BACnet
 • Kommunicerande PID-styrenhet
 • Ett brett utbud operatörspaneler
 • Hanterar gallrets motorstyrda klaffar
 • Hanterar EC-motorn för optimerad komfort
 • Tillvalbara moduler för hantering av belysning och/eller persienner

Denna kassett med måtten 600 x 600 mm finns i tre storlekar och är tillgänglig med:

 • två rör, för värme- och/eller kylläge
 • två rör + elvärme, för värme- och/eller kylläge + elläge
 • fyra rör, för värme- och/eller kylläge

Innovativ design

 • Nästa generations ram som kombinerar EPS med hög densitet för dess termiska och akustiska egenskaper, ABS PC och en bas bestående av ribbad, galvaniserad stålplåt för att förstärka enheten
 • Ram med individuella mått för alla storlekar, anpassade efter gallerstorleken 600 x 600 mm för undertak
 • Hydraul-, luft- och elanslutningar på samma sidan för att underlätta installation och åtkomst för underhållsarbete

Konstruktion för optimal energi och komfort

 • Ökad komfort
  • Optimerad Coandăeffekt-diffusion för perfekt styrning av termiska fenomen som kan orsaka obehag och skapa oönskade drag i rummet
  • Anti-kallrasfunktion
 • Överensstämmer med energikrav
  • Speciellt utvecklade temperaturväxlarbatterier som uppfyller kraven för lågenergibyggnader
  • Optimerade temperaturväxlarbatterier för att minska kostnader och förbrukning jämfört med övriga komponenter i installationen
  • LEC, låg förbrukningsmotor
  • Minskad energiförbrukning för elvärmebatterier för att matcha kraven i nybyggen

Enkel installation och drift

 • Utvecklad för att passa in enkelt och för att inte kräva mycket arbete på plats
 • Optimerad vikt och storlek för att underlätta hantering vid installation
 • Säkerhetssystem i vilket spridaren kan hängas upp, så att teknikern har händerna fria för att dra åt spännbultarna
 • Åtkomst till interna komponenter utan att behöva öppna upp undertak, lätt att öppna gallret på filter luckan som är gångjärnsupphängd för att underlätta underhållsarbete
 • Diffusionspaneler levereras individuellt förpackade för att enheten lättare ska få plats, utan risk för att skada eller smutsa ner synliga delar vid installation

Ekodesign

 • Råmaterial: 30 % lättare och 21 % mindre volym tack vare en kompakt och genomtänkt konstruktion. Lättåtervunna material används (EPS och ABS)
 • Transport : vi väljer råmaterialsleverantörer som befinner sig mindre än 100 km från vår produktions- och förpackningsfabrik, vilket för att vi kan öka transportvolymen med 50 % (minskade CO²-utsläpp)
 • Återvinning och lätt demontering : 90 % återvinningsbara material. Materialen kan separeras fullständigt och fixeringarna har reducerats med 40 % för att effektivisera arbetet på återvinningsanläggningar

Fristående termostat 33T

Fyra typer av termostater:
 • Typ A: en tvårörsapplikation med växelströmsmotorer
 • Typ B: fyra- eller tvåtypsapplikationer med elvärme och växelströmsmotorer.
 • Typ C: en tvårörsapplikation med EC-motorer
 • Typ D: fyra- eller tvårörsapplikationer med elvärme och EC-motor

Väggmonterad styrutrustning kan enkelt och diskret integreras i alla slags rum. Driftsområde mellan 10 °C och 30 °C.

NTC-styrenhet

 • PID-styrenhet
 • Kompatibel med Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART™-system
 • AC- eller EC-motorhantering
 • Kombinerar energibesparing med optimerad komfort

WTC-styrenhet

 • Öppet kommunikationsprotokoll BACnet
 • Kommunicerande PID-styrenhet
 • Ett brett utbud operatörspaneler
 • Hanterar gallrets motorstyrda klaffar
 • Hanterar EC-motorn för optimerad komfort
 • Tillvalbara moduler för hantering av belysning och/eller persienner

Fungerar bra tillsammans med