Skip to main content

AquaForce® - luftkyld skruvvätskekylare med variabelt varvtal
30KAV / 30KAVP

Köldmedium: R-134a

Kompressor: skruvkompressor med variabelt varvtal

Nominell kyleffekt: 490-1 100 kW


AquaForce® Vision 30KAV/P vätskekylare med Greenspeed®-intelligens är premiumlösningen för kommersiella och industriella applikationer där installatörer, konsulter och fastighetsägare kräver tillförlitlighet och optimala prestandavärden, speciellt vid dellast.

 • Utmärkta prestanda
 • Låga ljudnivåer
 • Information och anslutningsbarhet
 • Miljövänligt
 • Flera olika applikationer
 • Enkel installation och enkelt underhåll

Serien finns i 5 verkningsgradsnivåer:

 • 30KAV standardenhet med skruvkompressor med variabelt varvtal
 • 30KAV med EC-fläktar (tillbehör 17) - förbättrar årsenergieffektiviteten
 • 30KAV med extra hög verkningsgrad (tillbehör 119) - utrustad med extra värmeväxlingsytor för att leverera optimala prestanda i både fullast och dellast
 • 30KAV med extra hög verkningsgrad+ (tillbehör 119+) - utrustad med EC-fläktar och extra värmeväxlingsytor för att ge högsta möjliga årsenergieffektivitet
 • 30KAVP Premium verkningsgrad - utrustad med EC-fläktar, extra värmeväxlingsytor och permanenta magnetkompressormotorer

Utmärkta energiprestanda

 • Skruvkompressor med variabelt varvtal (30KAV) med permanenta magnetmotorer (30KAVP)
 • Andra generationens högeffektiva dubbel-skruvkompressorer med variabelt varvtal från Carrier med inbyggd reglerventil för volymindex (Vi) för optimala prestanda vid både full- och dellast
 • Flying Bird™-fläktar med variabelt varvtal med EC-motor minimerar strömförbrukningen
 • Aluminiumkondensor från Novation® med högeffektiv mikrokanalsbatteriteknik
 • Optimerade elektriska prestanda
 • Pumpmodul med dubbelpump med variabelt varvtal
 • Smart energiövervakning

Inbyggd tillförlitlighet och enkel service

 • Skruvkompressorer av industriell typ med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn.
 • Fläktar med variabelt varvtal
 • Novation® mikrokanalsvärmeväxlare av aluminium (MCHE) med hög korrosionsbeständighet
 • Flödande förångare med mekaniskt rengörbara vattenrör
 • Två oberoende köldmediekretsar för att säkerställa partiell kylning
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

Minimerade ljudnivåer under drift

 • Greenspeed®-intelligens med skruvkompressorer med variabelt varvtal och kondensorfläktar minimerar bullernivåer vid dellastdrift
 • Ny generation Carrier 06Z dubbel-skruvkompressor med variabelt varvtal och integrerat resonatorsystem
 • Sjätte generationens Flying bird™-fläktar
 • Fyra ljudnivåer för att matcha de mest känsliga miljöer

Snabb och enkel installation

 • Inbyggda pumpar med variabelt varvtal på upp till 800 kW
 • Kompakta enheter för enkel transport och installation
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Förenklade vattenanslutningar
 • Snabb driftsättning

Miljöhänsyn

 • Automatisk energimätare
 • R-134a: HFC-köldmedium med noll potential för ozonnedbrytning
 • 40 % mindre köldmedium är möjligt tack vare mikrokanalstekniken
 • Läcktät köldmediekretsar
 • Programvara för läckdetektering + varning
 • Detektering av köldmedieläckage (tillbehör)

Konstruktion för att främja grön byggteknik

 • LEED®-certifiering (Leadership in Energy and Environmental Design)

Ny generation Carrier 06Z dubbel-skruvkompressor med variabelt varvtal

 • Dubbel-skruvkompressor optimerad för drift med variabelt varvtal
 • Separat luftkyld motor med inverterstyrning för ökad tillförlitlighet
 • Integrerat resonatorsystem (IRA - Ingegrated Resonator Array) för att minska ljudnivån med upp till 6 dB(A) jämfört med tidigare 06T-generationen
 • Integrerad backventil för tyst avstängning
 • Lagerlivstiden överskrider 100 000 timmar
 • En dedikerad oljeavskiljare finns monterad i varje kompressors hetgassida för att säkerställa maximal oljeretur
 • Reglerventil för volymindex (Vi) ger en pålitlig metod för justering av kompressionsförhållande för att på så sätt bättre matcha olika systemkrav
 • Skruvkompressorer använder principen positivt deplacement (förträngning) att komprimera gaser vid högre tryck. Därmed, om det är ett ovanligt högt tryck i kondensorn, stängs inte kompressorn av, utan fortsätter att vara i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
 • Ljuddämparen i oljeavskiljarledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift
carrier-06Z-skruvkompressor-för-vätskekylare
 • 30KAV std: SEER LT 12/7 upp till 5,34 och SEPR HT 12/7 upp till 6,54
 • 30KAV med EC-fläktmotorer (tillbehör 17) SEER LT upp till 5,42 och SEPR HT upp till 6,62
 • 30KAV med extra hög verkningsgrad (tillbehör 119) SEER LT upp till 5,44 och SEPR HT upp till 7,03
 • 30KAV med extra hög verkningsgrad+ (tillbehör 119+) SEER LT upp till 5,53 och SEPR HT upp till 7,14
 • 30KAVP Premiumverkningsgrad: SEER LT: 5,72 och SEPR HT: 7,34

SmartVu™-styrenhet

 • Intuitivt och användarvänlig panel, 7-tums, i färg
 • 10 språk
 • Enkel åtkomst till elskåpet
 • Lösenordsskydd
 • Nattläge
 • Energihantering
carrier-aquaforce-luftkyld-vätskekylare-30KAV-30KAVP-pekskärm

Extern drift som standard

 • Enkel åtkomst via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Kommunikationsportar som tillbehör
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Pumpstyrning

Fjärrhantering (EMM tillbehör)

 • Utökade möjligheter till extern styrning: rumstemperatur, återställning av börvärde, osv.
 • EC-fläktar (30KAV)
 • Extra hög verkningsgrad och extra hög verkningsgrad+ (30KAV)
 • Låg- och högtrycksdubbelpumpar med variabelt varvtal
 • Låg eller mycket låg ljudnivå
 • Sidoinbyggnadspanel och galler
 • Drift i hög omgivningstemperatur upp till 55 °C
 • IP 54 elskåp
 • Förångare och pumpar med aluminiummantel
 • Avstängningsventiler
 • BACnet, JBus och Lon-kommunikationspaneler
 • Trådlös anslutningsbarhet för extern energiövervakning

Serien finns i 5 verkningsgradsnivåer:

 • 30KAV standardenhet med skruvkompressor med variabelt varvtal
 • 30KAV med EC-fläktar (tillbehör 17) - förbättrar årsenergieffektiviteten
 • 30KAV med extra hög verkningsgrad (tillbehör 119) - utrustad med extra värmeväxlingsytor för att leverera optimala prestanda i både fullast och dellast
 • 30KAV med extra hög verkningsgrad+ (tillbehör 119+) - utrustad med EC-fläktar och extra värmeväxlingsytor för att ge högsta möjliga årsenergieffektivitet
 • 30KAVP Premium verkningsgrad - utrustad med EC-fläktar, extra värmeväxlingsytor och permanenta magnetkompressormotorer

Utmärkta energiprestanda

 • Skruvkompressor med variabelt varvtal (30KAV) med permanenta magnetmotorer (30KAVP)
 • Andra generationens högeffektiva dubbel-skruvkompressorer med variabelt varvtal från Carrier med inbyggd reglerventil för volymindex (Vi) för optimala prestanda vid både full- och dellast
 • Flying Bird™-fläktar med variabelt varvtal med EC-motor minimerar strömförbrukningen
 • Aluminiumkondensor från Novation® med högeffektiv mikrokanalsbatteriteknik
 • Optimerade elektriska prestanda
 • Pumpmodul med dubbelpump med variabelt varvtal
 • Smart energiövervakning

Inbyggd tillförlitlighet och enkel service

 • Skruvkompressorer av industriell typ med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn.
 • Fläktar med variabelt varvtal
 • Novation® mikrokanalsvärmeväxlare av aluminium (MCHE) med hög korrosionsbeständighet
 • Flödande förångare med mekaniskt rengörbara vattenrör
 • Två oberoende köldmediekretsar för att säkerställa partiell kylning
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

Minimerade ljudnivåer under drift

 • Greenspeed®-intelligens med skruvkompressorer med variabelt varvtal och kondensorfläktar minimerar bullernivåer vid dellastdrift
 • Ny generation Carrier 06Z dubbel-skruvkompressor med variabelt varvtal och integrerat resonatorsystem
 • Sjätte generationens Flying bird™-fläktar
 • Fyra ljudnivåer för att matcha de mest känsliga miljöer

Snabb och enkel installation

 • Inbyggda pumpar med variabelt varvtal på upp till 800 kW
 • Kompakta enheter för enkel transport och installation
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Förenklade vattenanslutningar
 • Snabb driftsättning

Miljöhänsyn

 • Automatisk energimätare
 • R-134a: HFC-köldmedium med noll potential för ozonnedbrytning
 • 40 % mindre köldmedium är möjligt tack vare mikrokanalstekniken
 • Läcktät köldmediekretsar
 • Programvara för läckdetektering + varning
 • Detektering av köldmedieläckage (tillbehör)

Konstruktion för att främja grön byggteknik

 • LEED®-certifiering (Leadership in Energy and Environmental Design)

Ny generation Carrier 06Z dubbel-skruvkompressor med variabelt varvtal

 • Dubbel-skruvkompressor optimerad för drift med variabelt varvtal
 • Separat luftkyld motor med inverterstyrning för ökad tillförlitlighet
 • Integrerat resonatorsystem (IRA - Ingegrated Resonator Array) för att minska ljudnivån med upp till 6 dB(A) jämfört med tidigare 06T-generationen
 • Integrerad backventil för tyst avstängning
 • Lagerlivstiden överskrider 100 000 timmar
 • En dedikerad oljeavskiljare finns monterad i varje kompressors hetgassida för att säkerställa maximal oljeretur
 • Reglerventil för volymindex (Vi) ger en pålitlig metod för justering av kompressionsförhållande för att på så sätt bättre matcha olika systemkrav
 • Skruvkompressorer använder principen positivt deplacement (förträngning) att komprimera gaser vid högre tryck. Därmed, om det är ett ovanligt högt tryck i kondensorn, stängs inte kompressorn av, utan fortsätter att vara i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
 • Ljuddämparen i oljeavskiljarledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift
carrier-06Z-skruvkompressor-för-vätskekylare
 • 30KAV std: SEER LT 12/7 upp till 5,34 och SEPR HT 12/7 upp till 6,54
 • 30KAV med EC-fläktmotorer (tillbehör 17) SEER LT upp till 5,42 och SEPR HT upp till 6,62
 • 30KAV med extra hög verkningsgrad (tillbehör 119) SEER LT upp till 5,44 och SEPR HT upp till 7,03
 • 30KAV med extra hög verkningsgrad+ (tillbehör 119+) SEER LT upp till 5,53 och SEPR HT upp till 7,14
 • 30KAVP Premiumverkningsgrad: SEER LT: 5,72 och SEPR HT: 7,34

SmartVu™-styrenhet

 • Intuitivt och användarvänlig panel, 7-tums, i färg
 • 10 språk
 • Enkel åtkomst till elskåpet
 • Lösenordsskydd
 • Nattläge
 • Energihantering
carrier-aquaforce-luftkyld-vätskekylare-30KAV-30KAVP-pekskärm

Extern drift som standard

 • Enkel åtkomst via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Kommunikationsportar som tillbehör
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Pumpstyrning

Fjärrhantering (EMM tillbehör)

 • Utökade möjligheter till extern styrning: rumstemperatur, återställning av börvärde, osv.
 • EC-fläktar (30KAV)
 • Extra hög verkningsgrad och extra hög verkningsgrad+ (30KAV)
 • Låg- och högtrycksdubbelpumpar med variabelt varvtal
 • Låg eller mycket låg ljudnivå
 • Sidoinbyggnadspanel och galler
 • Drift i hög omgivningstemperatur upp till 55 °C
 • IP 54 elskåp
 • Förångare och pumpar med aluminiummantel
 • Avstängningsventiler
 • BACnet, JBus och Lon-kommunikationspaneler
 • Trådlös anslutningsbarhet för extern energiövervakning
carrier-video-screenshot-30kav_low_brine_en
AquaForce® 30KAV-serien
med det fabriksinstallerade tillbehöret låg köldbärartemperatur
AquaForce® 30KAV-serien finns med det fabriksinstallerade tillbehöret låg köldbärartemperatur. Köldbärare med temperaturer ner till -15°C uppfyller de specifika krav som krävs i vissa processapplikationer.
carrier-video-screenshot-30kav_heat_recovery_en
AquaForce® 30KAV-serien
finns nu med tillvalet Värmeåtervinning.
AquaForce® 30KAV-serien finns nu med tillvalet Värmeåtervinning, så att man erbjuda industrier och andra verksamheter med åretruntdrift, en mer hållbar värmelösning med förnybar energi.
carrier-video-screenshot-30kav_performance_en
AquaForce® Vision 30KAVP
Prestanda
AquaForce® Vision 30KAVP, ett luftkylt kylaggregat av högsta kvalité med frekvensstyrda skruvkompressorer som har en sällan skådat hög årsverkningsgrad SEER-faktor på 5,6, vilket är 25 % högre än kraven enligt Ecodesign 2021.

Carriers AquaForce Vision 30KAVP finns med kyleffekter från 500 kW upp till 1 100 kW och uppnår optimala energiprestanda, även vid en jämförelse med oljefria vätskekylare med kompressorer med magnetiska lager (Maglev). I kombination med EC-fläktar med variabelt varvtal ger skruvkompressorn som är utrustad med det senaste inom permanentmagnetmotorteknik optimal drift vid dellast, i jämförelse med konventionell kompressorteknik. Permanentmagnetmotorn säkerställer en konstant verkningsgrad över hela driftsområdet.


Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med