Skip to main content

AquaForce® - vattenkyld skruvvätskekylare med konstant varvtal
30XW / 30XW-P

Köldmedium: R-134a

Kompressor: skruvkompressor med konstant varvtal

Nominell kyleffekt: 270-1 760 kW

30XW vätskekylare är premiumlösningen för industriella och kommersiella applikationer där installatörer, konsulter och fastighetsägare kräver optimala prestandavärden och maximal kvalitet.

 • Låg energiförbrukning
 • Hög tillförlitlighet
 • Snabb och enkel installation
 • Låga ljudnivåer under drift
 • Miljöhänsyn

Låg energiförbrukning

 • SEPR på upp till 8,0 och SEER upp till 7,2
 • Skruvkompressor med dubbla rotorer försedd med en högeffektiv motor och en ventil med variabel kapacitet som medger exakt matchning av kylkapaciteten till lasten
 • Flödande värmeväxlare med flera rör för ökad verkningsgrad vid värmeväxling.
 • Elektronisk expansionsventil medger drift vid lägre kondenseringstryck och förbättrat utnyttjande av förångarens värmeväxlaryta
 • Ekonomiser-system med elektronisk expansionsventil för ökad kyleffekt (30XW-P)

Låga ljudnivåer under drift

 • Ljuddämpare på kompressorns hetgasledning
 • Ljuddämpare på Economiser-systemets returledning
 • Ljudisolering på de komponenter som avger mest buller
 • Tillbehör 257 ger ytterligare minskning av enhetens totala ljudnivå

Snabb och enkel installation

 • Kompakt konstruktion
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Förenklade röranslutningar
 • Snabb driftsättning

Miljöhänsyn

 • Köldmedium R-134a
 • Läcktät köldmediekrets

Hög tillförlitlighet och enkel service

 • Ökade globala prestanda
 • Viktiga komponenter är utvalda och testade för att minimera risken för fel, samt att många konstruktionsval har gjorts utifrån detta perspektiv
 • Skruvkompressorer av industriell typ med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn
 • Två oberoende köldmediekretsar
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

06T skruvkompressor med dubbla rotorer

 • Utrustad med lager med överdimensionerade rullar, oljetryckssmorda för tillförlitlig och hållbar drift, även vid maximal belastning
 • Optimal anpassning av kompressorns kyleffekt
 • Om ett fel inträffar stängs kompressorn inte av, utan fortsätter i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
 • Ljuddämparen i hetgasledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift.
 • Kondensorn är försedd med en oljeavskiljare som minimerar den oljemängd som cirkulerar i köldmediekretsen och leder om den till kompressorfunktionen.
carrier 06T skruvkompressor för vätskekylare

SmartVu™-styrenhet

 • Intuitivt och användarvänlig panel, 4.3-tums, i färg
 • 10 språk
 • Enkel åtkomst till elskåpet
 • Lösenordsskydd
 • Nattläge
 • Energihantering
carrier-aquaforce-water-cooled-chiller-30XW-control-screen

Fjärrhantering (standard)

 • Enheter med SmartVu™-styrenheten kan enkelt nås via internet genom användning av en PC med ethernet-anslutning. Detta möjliggör snabb och enkel fjärrstyrning, vilket ger betydande fördelar för serviceåtgärder
 • Utrustad med en RS485 serieport som ger flera olika möjligheter till fjärrstyrning, övervakning och felsökning.
 • Kommunicerar med andra byggnadsövervakningssystem via kommunikationsportar som finns som tillbehör
 • Följande kommandon/visningar är möjliga från fjärranslutning:
  • Styrning av kondensorpumpar: en digital ingång medger verifikation av kondensorns vattenflöde (flödesvakten måste tillhandahållas av installatören)
  • Start/stopp av maskin
  • Hantering av två börvärden genom en särskild kontakt är det möjligt att aktivera ett andra börvärde (t.ex. obemannat läge)
  • Inställning av effektbegränsning: För att begränsa maximal vätskekylareffekt till ett fördefinierat värde
  • Visualisering av drift: Indikering om enheten är i drift eller om den är i vänteläge (standby) (ingen kylbelastning)
  • Larmvisning
 • Saltlösning med låg eller medelhög temperatur
 • Svag saltlösning, ner till -3 °C
 • Enheten levereras i två sammansatta delare
 • Master-/slavdrift
 • En enda anslutningspunkt
 • Ingen manöverbrytare utan kortslutningsskydd
 • Kondensorisolering
 • J-Bus-port
 • Bacnet via IP-gateway
 • Lon-port
 • Hög kondenseringstemperatur
 • Läckdetektering

Låg energiförbrukning

 • SEPR på upp till 8,0 och SEER upp till 7,2
 • Skruvkompressor med dubbla rotorer försedd med en högeffektiv motor och en ventil med variabel kapacitet som medger exakt matchning av kylkapaciteten till lasten
 • Flödande värmeväxlare med flera rör för ökad verkningsgrad vid värmeväxling.
 • Elektronisk expansionsventil medger drift vid lägre kondenseringstryck och förbättrat utnyttjande av förångarens värmeväxlaryta
 • Ekonomiser-system med elektronisk expansionsventil för ökad kyleffekt (30XW-P)

Låga ljudnivåer under drift

 • Ljuddämpare på kompressorns hetgasledning
 • Ljuddämpare på Economiser-systemets returledning
 • Ljudisolering på de komponenter som avger mest buller
 • Tillbehör 257 ger ytterligare minskning av enhetens totala ljudnivå

Snabb och enkel installation

 • Kompakt konstruktion
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Förenklade röranslutningar
 • Snabb driftsättning

Miljöhänsyn

 • Köldmedium R-134a
 • Läcktät köldmediekrets

Hög tillförlitlighet och enkel service

 • Ökade globala prestanda
 • Viktiga komponenter är utvalda och testade för att minimera risken för fel, samt att många konstruktionsval har gjorts utifrån detta perspektiv
 • Skruvkompressorer av industriell typ med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn
 • Två oberoende köldmediekretsar
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

06T skruvkompressor med dubbla rotorer

 • Utrustad med lager med överdimensionerade rullar, oljetryckssmorda för tillförlitlig och hållbar drift, även vid maximal belastning
 • Optimal anpassning av kompressorns kyleffekt
 • Om ett fel inträffar stängs kompressorn inte av, utan fortsätter i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
 • Ljuddämparen i hetgasledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift.
 • Kondensorn är försedd med en oljeavskiljare som minimerar den oljemängd som cirkulerar i köldmediekretsen och leder om den till kompressorfunktionen.
carrier 06T skruvkompressor för vätskekylare

SmartVu™-styrenhet

 • Intuitivt och användarvänlig panel, 4.3-tums, i färg
 • 10 språk
 • Enkel åtkomst till elskåpet
 • Lösenordsskydd
 • Nattläge
 • Energihantering
carrier-aquaforce-water-cooled-chiller-30XW-control-screen

Fjärrhantering (standard)

 • Enheter med SmartVu™-styrenheten kan enkelt nås via internet genom användning av en PC med ethernet-anslutning. Detta möjliggör snabb och enkel fjärrstyrning, vilket ger betydande fördelar för serviceåtgärder
 • Utrustad med en RS485 serieport som ger flera olika möjligheter till fjärrstyrning, övervakning och felsökning.
 • Kommunicerar med andra byggnadsövervakningssystem via kommunikationsportar som finns som tillbehör
 • Följande kommandon/visningar är möjliga från fjärranslutning:
  • Styrning av kondensorpumpar: en digital ingång medger verifikation av kondensorns vattenflöde (flödesvakten måste tillhandahållas av installatören)
  • Start/stopp av maskin
  • Hantering av två börvärden genom en särskild kontakt är det möjligt att aktivera ett andra börvärde (t.ex. obemannat läge)
  • Inställning av effektbegränsning: För att begränsa maximal vätskekylareffekt till ett fördefinierat värde
  • Visualisering av drift: Indikering om enheten är i drift eller om den är i vänteläge (standby) (ingen kylbelastning)
  • Larmvisning
 • Saltlösning med låg eller medelhög temperatur
 • Svag saltlösning, ner till -3 °C
 • Enheten levereras i två sammansatta delare
 • Master-/slavdrift
 • En enda anslutningspunkt
 • Ingen manöverbrytare utan kortslutningsskydd
 • Kondensorisolering
 • J-Bus-port
 • Bacnet via IP-gateway
 • Lon-port
 • Hög kondenseringstemperatur
 • Läckdetektering

Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med