Skip to main content

Idrofan® - Hydraulisk slimmad fläktkonvektor i undertak
42EP

Kyleffekt: 0,4–4,2 kW

Värmeeffekt: 0,5–5,0 kW

Luftflöde: 70–755 m³/h

 • Kanalansluten enhet för placering ovan undertak eller under upphöjda golv
 • Extra platt enhet för bättre integrering i renoveringsprojekt eller nybyggnationer
 • Optimerad energiförbrukningsnivå
 • Flexibel konfiguration för att kunna uppfylla varierande krav i olika byggnader
 • Komforthantering

Denna serie finns med höljen i tre storlekar. Alla storlekar är tillgängliga med:

 • Två rör, för värme- och/eller kylläge
 • Två rör + elvärme, för värme- och/eller kylläge + elläge
 • Fyra rör, för värme- och/eller kylläge

Allmän beskrivning

 • Nya generationens smidiga kanalanslutna fläktkonvektor (150 mm hög) som kan anpassas för både nybyggnationer och renoveringsobjekt, för att skapa mer höjd ovan undertaket och förbättra de boendes välbefinnande.
 • 42EP finns tillgänglig för placering ovan undertak eller under upphöjda golv
 • Den är utrustad med en innovativ fläkt i kombination med en elstyrd motor med låg energiförbrukning (LEC) som uppfyller målen för energiprestanda i nya byggnader tack vare auto-adaptiv justering av luftflödet från 0–100 %, vilket garanterar perfekt kyldrift och optimala värmeförhållanden i rummet.

Konfigurationsmöjligheter

Alla storlekar av 42EP kan tillhandahållas

 • med fri retur och/eller direkt lufttillförsel
 • med rektangulär kanalram på returledningen och/eller tilluftsledningen
 • med frånluftsbox och/eller plenum för tilluft för att uppfylla kraven för installationer med anslutningar med en diameter på 125 mm

Fristående termostat 33T

2 typer av termostater:
 • Typ C: en tvårörsapplikation med EC-motorer
 • Typ D: fyra- eller tvårörsapplikationer med elvärme och EC-motor

Väggmonterad styrutrustning kan enkelt och diskret integreras i alla slags rum. Driftsområde mellan 10 °C och 30 °C.

NTC-styrenhet

 • PID-styrenhet
 • Kompatibel med Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART™-system
 • AC- eller EC-motorhantering
 • Kombinerar energibesparing med optimerad komfort
 • IAQ-hantering

WTC-styrenhet

 • Öppet kommunikationsprotokoll BACnet
 • Kommunicerande PID-styrenhet
 • Ett brett utbud operatörspaneler
 • Hanterar EC-motorn för optimerad komfort
 • Hanterar en CO2-givare för att förbättra luftkvaliteten
 • Tillvalbara moduler för hantering av belysning och/eller persienner

Denna serie finns med höljen i tre storlekar. Alla storlekar är tillgängliga med:

 • Två rör, för värme- och/eller kylläge
 • Två rör + elvärme, för värme- och/eller kylläge + elläge
 • Fyra rör, för värme- och/eller kylläge

Allmän beskrivning

 • Nya generationens smidiga kanalanslutna fläktkonvektor (150 mm hög) som kan anpassas för både nybyggnationer och renoveringsobjekt, för att skapa mer höjd ovan undertaket och förbättra de boendes välbefinnande.
 • 42EP finns tillgänglig för placering ovan undertak eller under upphöjda golv
 • Den är utrustad med en innovativ fläkt i kombination med en elstyrd motor med låg energiförbrukning (LEC) som uppfyller målen för energiprestanda i nya byggnader tack vare auto-adaptiv justering av luftflödet från 0–100 %, vilket garanterar perfekt kyldrift och optimala värmeförhållanden i rummet.

Konfigurationsmöjligheter

Alla storlekar av 42EP kan tillhandahållas

 • med fri retur och/eller direkt lufttillförsel
 • med rektangulär kanalram på returledningen och/eller tilluftsledningen
 • med frånluftsbox och/eller plenum för tilluft för att uppfylla kraven för installationer med anslutningar med en diameter på 125 mm

Fristående termostat 33T

2 typer av termostater:
 • Typ C: en tvårörsapplikation med EC-motorer
 • Typ D: fyra- eller tvårörsapplikationer med elvärme och EC-motor

Väggmonterad styrutrustning kan enkelt och diskret integreras i alla slags rum. Driftsområde mellan 10 °C och 30 °C.

NTC-styrenhet

 • PID-styrenhet
 • Kompatibel med Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART™-system
 • AC- eller EC-motorhantering
 • Kombinerar energibesparing med optimerad komfort
 • IAQ-hantering

WTC-styrenhet

 • Öppet kommunikationsprotokoll BACnet
 • Kommunicerande PID-styrenhet
 • Ett brett utbud operatörspaneler
 • Hanterar EC-motorn för optimerad komfort
 • Hanterar en CO2-givare för att förbättra luftkvaliteten
 • Tillvalbara moduler för hantering av belysning och/eller persienner
carrier-idrofan-42ep
Idrofan® 42EP
The new Carrier ultra-slim FCU increases potential yields throughout the supply chain, whilst allowing for creative building design without compromising on performance.

Kan kanske intressera