Skip to main content

AquaSnap® - värmepump och vattenkyld vätskescrollkylare
30WI

Köldmedium : HFC R-410A

Kompressor: scrollkompressor med konstant varvtal

Nominell kyleffekt: 220-710 kW

Nominell värmeeffekt: 260-880 kW

Den nya generationen AQUASNAP 30WI vattenkyld värmepump och vattenkylare erbjuder optimala lösningar för all värmedrift eller kyldrift. Dessa enheter är utformade för att installeras i maskinrum som är skyddade från minusgrader och dåligt väder.

 • Användning i kyldrift och värmedrift
 • Hög energieffektivitet
 • Kompakt konstruktion
 • Låg ljudnivå
 • Stort användningsområde

Modeller med endast kyldrift eller endast värmedrift med vattenkyld kondensor.
Ljudinställning:
a - STANDARD-version
b - LÅGT BULLER-version. Kompressorhölje
c - MYCKET LITE BULLER-version. Hölje med ljudisolering av kompressor

Allmän beskrivning

 • Hermetiska scrollkompressorer
 • Kallvattenförångare med lödda plattor
 • Hetvattenkondensor med lödda plattor
 • El och fjärrkontrontrollskåp:
  • 400 V-3 ph-50 Hz generell elförsörjning (+10 %/-10 %) + jordanslutning
  • Maskinen är standardutrustad med transformator för att kunna försörja fjärrkontrollkretsen med 230 V-1 ph-50 Hz
 • 30WI Elektronisk styrenhetsmodul

I enighet med europeiska standarder och direktiv

 • Maskindirektiv 2006/42/EG
 • Elektromagnetisk kompatibilitetsdirektiv 2004/108/EG
 • EMC-standard för immunitet och utsläpp EN 61800-3 'C3'
 • Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG
 • RoHS-direktivet 2011/65/EU
 • Tryckutrustningsdirektivet (PED) 97/23/EG
 • Maskindirektiv EN 60-204 -1

Huvudkomponenter

 • Kompressorer
  • Inbyggd elmotor som kyls ner av intagsgaser
  • Motorn är skyddad av en intern lindningstermostat
  • Placerad på vibrationsdämpare
 • Förångare och kondensor
  • Lödd plattvärmeväxlare.
  • Platta i rostfritt stål (AISI 316)
  • Plattmönstret är optimerat för hög effektivitet
  • Armaflex-värmeisolering på förångaren
 • Fältinstallerat kyltillbehör
  • Avfuktarfilter med uppladdningsbara kassetter
  • Hygroskopiska synglas
  • Magnetventil på köldmedierör (700 V till 1200 V modeller)
  • Elektroniska expansionsventiler
 • Styrenhet och säkerhetsinstrument
  • Givare för hög- och lågtryck
  • Högtryckssäkerhetsventiler
  • Kontrollgivare för vattentemperatur
  • Förångarens frysskyddsgivare
  • Fabriksmonterad flödesregulator av förångarvatten
 • Elskåp
  • Huvudströmbrytare med handtag på framsidan
  • Manöverkretstransformator
  • Strömbrytare för kompressormotor
  • Manöverbrytare för kompressormotor
  • Numrering av kablar
  • Markering av de huvudsakliga elektriska komponenterna

30WI Elektronisk styrenhetsmodul

 • Reglering av temperaturen av det kalla eller varma vattnet
 • Reglering av vattentemperaturen baserat på utomhustemperaturen
 • Reglering av energilagring i låga temperaturer
 • Hantering av ett andra börvärde
 • Fullständig hantering av kompressorer med igångsättningssekvens, mätar- och körtidsbalansering
 • Självadjustering och proaktiva funktioner med anpassning av parametrar på drivkontroll
 • System för stegvis kapacitetsminskning i serie på kompressorerbaserat på kyldrifts- och värmedriftsefterfrågan
 • Hantering av kompressorskydd mot alltför täta kompressorstarter
 • Hantering av maskindriftsgränsen enligt utomhustemperaturen
 • Drifts- och felstatusdiagnostik
 • Hantering av ett felminne som möjliggör åtkomst av de 20 senaste loggade incidenterna, med driftsavläsningar som tagits när felet inträffade
 • För tidig/för sen av de två enheterna parallellt med balansering av drifttider och automatiskt omslag om ett fel inträffar på en av enheterna
 • Maskinens tidsschema
 • Visning av och åtkomst till driftparametrarna via en flerspråkig LCD-skärm med fyra rader om 24 tecken

Fjärrhantering

 • Automatiskt driftstyrning
 • Omkopplare mellan börvärde 1/börvärde 2
 • Omkopplare mellan värme-/kylläge
 • Adjusterbart börvärde via 4-20 mA-signal
 • Lasttak för kompressor
 • Styrenhet för vattenpump 1 och 2
 • Felrapportering
 • Låg ljudnivå
 • Mycket låg ljudnivå
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • För tidig/för sen
 • Mjukstartenhet
 • Fjärrstyrningsenhet
 • Elenergimätare
 • Detektering av köldmedieläckage
 • Fasövervakning
Modeller med endast kyldrift eller endast värmedrift med vattenkyld kondensor.
Ljudinställning:
a - STANDARD-version
b - LÅGT BULLER-version. Kompressorhölje
c - MYCKET LITE BULLER-version. Hölje med ljudisolering av kompressor

Allmän beskrivning

 • Hermetiska scrollkompressorer
 • Kallvattenförångare med lödda plattor
 • Hetvattenkondensor med lödda plattor
 • El och fjärrkontrontrollskåp:
  • 400 V-3 ph-50 Hz generell elförsörjning (+10 %/-10 %) + jordanslutning
  • Maskinen är standardutrustad med transformator för att kunna försörja fjärrkontrollkretsen med 230 V-1 ph-50 Hz
 • 30WI Elektronisk styrenhetsmodul

I enighet med europeiska standarder och direktiv

 • Maskindirektiv 2006/42/EG
 • Elektromagnetisk kompatibilitetsdirektiv 2004/108/EG
 • EMC-standard för immunitet och utsläpp EN 61800-3 'C3'
 • Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG
 • RoHS-direktivet 2011/65/EU
 • Tryckutrustningsdirektivet (PED) 97/23/EG
 • Maskindirektiv EN 60-204 -1

Huvudkomponenter

 • Kompressorer
  • Inbyggd elmotor som kyls ner av intagsgaser
  • Motorn är skyddad av en intern lindningstermostat
  • Placerad på vibrationsdämpare
 • Förångare och kondensor
  • Lödd plattvärmeväxlare.
  • Platta i rostfritt stål (AISI 316)
  • Plattmönstret är optimerat för hög effektivitet
  • Armaflex-värmeisolering på förångaren
 • Fältinstallerat kyltillbehör
  • Avfuktarfilter med uppladdningsbara kassetter
  • Hygroskopiska synglas
  • Magnetventil på köldmedierör (700 V till 1200 V modeller)
  • Elektroniska expansionsventiler
 • Styrenhet och säkerhetsinstrument
  • Givare för hög- och lågtryck
  • Högtryckssäkerhetsventiler
  • Kontrollgivare för vattentemperatur
  • Förångarens frysskyddsgivare
  • Fabriksmonterad flödesregulator av förångarvatten
 • Elskåp
  • Huvudströmbrytare med handtag på framsidan
  • Manöverkretstransformator
  • Strömbrytare för kompressormotor
  • Manöverbrytare för kompressormotor
  • Numrering av kablar
  • Markering av de huvudsakliga elektriska komponenterna

30WI Elektronisk styrenhetsmodul

 • Reglering av temperaturen av det kalla eller varma vattnet
 • Reglering av vattentemperaturen baserat på utomhustemperaturen
 • Reglering av energilagring i låga temperaturer
 • Hantering av ett andra börvärde
 • Fullständig hantering av kompressorer med igångsättningssekvens, mätar- och körtidsbalansering
 • Självadjustering och proaktiva funktioner med anpassning av parametrar på drivkontroll
 • System för stegvis kapacitetsminskning i serie på kompressorerbaserat på kyldrifts- och värmedriftsefterfrågan
 • Hantering av kompressorskydd mot alltför täta kompressorstarter
 • Hantering av maskindriftsgränsen enligt utomhustemperaturen
 • Drifts- och felstatusdiagnostik
 • Hantering av ett felminne som möjliggör åtkomst av de 20 senaste loggade incidenterna, med driftsavläsningar som tagits när felet inträffade
 • För tidig/för sen av de två enheterna parallellt med balansering av drifttider och automatiskt omslag om ett fel inträffar på en av enheterna
 • Maskinens tidsschema
 • Visning av och åtkomst till driftparametrarna via en flerspråkig LCD-skärm med fyra rader om 24 tecken

Fjärrhantering

 • Automatiskt driftstyrning
 • Omkopplare mellan börvärde 1/börvärde 2
 • Omkopplare mellan värme-/kylläge
 • Adjusterbart börvärde via 4-20 mA-signal
 • Lasttak för kompressor
 • Styrenhet för vattenpump 1 och 2
 • Felrapportering
 • Låg ljudnivå
 • Mycket låg ljudnivå
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • För tidig/för sen
 • Mjukstartenhet
 • Fjärrstyrningsenhet
 • Elenergimätare
 • Detektering av köldmedieläckage
 • Fasövervakning
Dokument

Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med