Skip to main content

AquaSnap® - luftkylt skruvkylaggregat
30RB 604-804

Köldmedium: R-410A

Kompressor: scrollkompressor med konstant varvtal

Nominell kyleffekt: 600-770 kW

AquaSnap-serien vätskekylare 604-804 har ett kompakt allt-i-ett-paket som är optimerat för dellastapplikationer där det krävs hög SEER, SEPR och IPLV. Dessutom kan de låga ljudnivåer som uppnås vid dellast passa mycket bra för bullerkänsliga applikationer. AquaSnap-vätskekylare körs i -20 °C upp till +48 °C som standard.

 • Hög säsongsverkningsgrad
 • Kompakt konstruktion
 • Värmeväxlarteknik med aluminium-mikrokanaler
 • Delvärmeåtervinning
 • Låg ljudnivå

Tyst drift

 • Bullerdämpade scrollkompressorer monterade på fristående ramar och försedda med flexibla anti-vibrationsfästen
 • Kondensor med Greenspeed® lågbullerfläktar med variabelt varvtal
 • Fjärde generationens bullerdämpade Flying Bird-fläktar, gjorda av kompositmaterial

Snabb och enkel installation

 • Expansionstank med hög-effektsmembran säkerställer trycksättningen i vattenkretsen
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning

Ekonomisk drift

 • Ökad energiverkningsgrad vid dellast
 • Minskade underhållskostnader

Miljöhänsyn

 • R-410A-köldmedium som inte bryter ner ozonskiktet
 • Läcktät köldmediekrets

Överlägsen tillförlitlighet

 • Toppmodernt koncept
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

Novation® Värmeväxlare med aluminium-mikrokanaler

 • Novation®-mikrokanalteknik i batterier
 • Extra tålig aluminiumlegering
 • Korrosionsbeständig
 • Kan användas i måttliga marina och urbana miljöer
 • Ungefär 10 % effektivare än ett vanligt batteri
 • 40 % mindre köldmedium används i vätskekylaren
 • Minskar lufttrycksförluster med 50 %
 • Kan rengöras mycket snabbt

Pro-Dialog+ styrutrustning

 • Energihantering
  • Sjudagars intern tidsschemaklocka
  • Återställning av börvärde baserat på utomhustemperaturen eller returvattentemperaturen eller vattenvärmeväxlarens delta T
  • Parallelldriftkontroll av två enheter i För tidig/för sen
  • Omlagsfunktion baserat på utomhustemperaturen
 • Nattläge
 • Lätt att använda
 • Ny bakgrundsupplyst LCD-panel har en manuell styrenhetspotentiometer för bästa läsbarhet i all belysning.
 • Informationen visas tydligt på engelska, franska, tyska, italienska och spanska
 • Navigeringen i Pro-Dialog+ använder intuitiva menyer med trädstruktur som liknar navigeringen på internet. Den är användarvänlig och gör det enkelt att hitta de vanligaste driftparametrarna
carrier Pro Dialog plus styrenhet

Fjärrhantering (standard)

 • Enkel åtkomst via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Användarsäkerhet
 • Värmeåtervinning (tillbehör)
 • Driftindikering
 • Varningsindikering
 • Larmindikering

Fjärrhantering (EMM tillbehör)

 • Rumstemperatur
 • Återställning av börvärde
 • Effektbegränsning
 • Användarsäkerhet
 • Isackumuleringsavslutning
 • Förbikoppling av tidsschema
 • Ur drift
 • Vätskekylareffekt
 • Kompressordrift
 • Korrosionsskydd för batterier
 • Partiell värmeåtervinning
 • Mycket låg ljudnivå
 • Galler och inbyggnadspaneler
 • Frysskydd
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • För tidig/för sen
 • Huvudströmbrytare utan säkring
 • Elkontakt, 230  V
 • Svetsad växlaranslutningssats

Tyst drift

 • Bullerdämpade scrollkompressorer monterade på fristående ramar och försedda med flexibla anti-vibrationsfästen
 • Kondensor med Greenspeed® lågbullerfläktar med variabelt varvtal
 • Fjärde generationens bullerdämpade Flying Bird-fläktar, gjorda av kompositmaterial

Snabb och enkel installation

 • Expansionstank med hög-effektsmembran säkerställer trycksättningen i vattenkretsen
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning

Ekonomisk drift

 • Ökad energiverkningsgrad vid dellast
 • Minskade underhållskostnader

Miljöhänsyn

 • R-410A-köldmedium som inte bryter ner ozonskiktet
 • Läcktät köldmediekrets

Överlägsen tillförlitlighet

 • Toppmodernt koncept
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

Novation® Värmeväxlare med aluminium-mikrokanaler

 • Novation®-mikrokanalteknik i batterier
 • Extra tålig aluminiumlegering
 • Korrosionsbeständig
 • Kan användas i måttliga marina och urbana miljöer
 • Ungefär 10 % effektivare än ett vanligt batteri
 • 40 % mindre köldmedium används i vätskekylaren
 • Minskar lufttrycksförluster med 50 %
 • Kan rengöras mycket snabbt

Pro-Dialog+ styrutrustning

 • Energihantering
  • Sjudagars intern tidsschemaklocka
  • Återställning av börvärde baserat på utomhustemperaturen eller returvattentemperaturen eller vattenvärmeväxlarens delta T
  • Parallelldriftkontroll av två enheter i För tidig/för sen
  • Omlagsfunktion baserat på utomhustemperaturen
 • Nattläge
 • Lätt att använda
 • Ny bakgrundsupplyst LCD-panel har en manuell styrenhetspotentiometer för bästa läsbarhet i all belysning.
 • Informationen visas tydligt på engelska, franska, tyska, italienska och spanska
 • Navigeringen i Pro-Dialog+ använder intuitiva menyer med trädstruktur som liknar navigeringen på internet. Den är användarvänlig och gör det enkelt att hitta de vanligaste driftparametrarna
carrier Pro Dialog plus styrenhet

Fjärrhantering (standard)

 • Enkel åtkomst via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Användarsäkerhet
 • Värmeåtervinning (tillbehör)
 • Driftindikering
 • Varningsindikering
 • Larmindikering

Fjärrhantering (EMM tillbehör)

 • Rumstemperatur
 • Återställning av börvärde
 • Effektbegränsning
 • Användarsäkerhet
 • Isackumuleringsavslutning
 • Förbikoppling av tidsschema
 • Ur drift
 • Vätskekylareffekt
 • Kompressordrift
 • Korrosionsskydd för batterier
 • Partiell värmeåtervinning
 • Mycket låg ljudnivå
 • Galler och inbyggnadspaneler
 • Frysskydd
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • För tidig/för sen
 • Huvudströmbrytare utan säkring
 • Elkontakt, 230  V
 • Svetsad växlaranslutningssats
Dokument

Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med