Skip to main content

AquaSnap® - värmepump för vätskebaserade värmekällor
61WG

Köldmedium: R-410A

Kompressor: scrollkompressor med konstant varvtal

Nominell värmeeffekt: 30-230 kW

61WG-enheterna är Carriers nya vätskekylare och värmepumpar, konstruerade för att användas i kommersiella lokaler (kontor, små hotell, fritidsanläggningar), bostäder och inom industrin. Samtliga enheter erbjuder en unik kombination av höga prestanda och utmärkt funktion i ett utomordentligt kompakt format.

 • 61WG optimerad för värmedrift
 • Kompakt konstruktion
 • Enkel installation (plug & play)
 • Hög verkningsgrad

Allmän beskrivning

 • Minskat utrymmesbehov
 • Scrollkompressorer och R-410A-köldmedium
 • Pump med flödesstyrning
 • Tillbehör bullerreducering (-3 dB(A))
 • Stapling av två enheter för ökad effekt (upp till storlek 090)
 • Flera olika kommunikationsprotokoll finns: JBus, BacNet, MS/TP, LON
 • Röranslutning på ovansidan eller baksidan

Optimerad för värmedrift

 • Hög temperatur upp till +65 °C
 • Förångartemperatur ner till -5 °C
 • Styrning av 3-vägs fördelningsventil för tappvarmvatten och rumsvärme
 • Systemuppbyggnad - Heating System Manager-enheten maximerar den totala effekten hos komplexa system där 61WG-enheter kombineras med en extra värmekälla för uppvärmning av flera rum eller produktion av tappvarmvatten.
 • Kompatibel med de flesta värmesystemen, både i nybyggda och renoverade fastigheter, och möjliggör produktion av tappvarmvatten (med ett särskilt temperaturbörvärde)

Anpassningsförmåga och enkel installation

 • Kan beställas med olika pumpmoduler, både på förångar- och/eller kondensorsidan, med olika grader av tillgängligt tryck och pumpar med varierbart eller fast varvtal
 • Möjlighet att växla värmedrift på vattensidan

Kompakt och högeffektiv produktserie

 • Tar liten plats, perfekt för renoverade byggnader, lättåtkomlig även i trånga maskinrum
 • Högt SCOP-värde uppfyller även de strängaste normerna, med en utgående köldbärartemperatur på upp till 65 °C utan tilläggssystem
 • Pumpar med varierbart flöde reducerar systemets energiförbrukning
 • Uppvisar låga ljudnivåer så att den kan installeras i alla typer av byggnader
 • Utrustad med den senaste generationens R410A-scrollkompressor, optimerad för schematiska driftsvillkor för vätskebaserade enheter

SmartVu™-styrenhet

 • Integrerade avancerade kommunikationsfunktioner
  • Med pumpmodul: visning av vattentryck och flödesberäkning
  • Enkel och snabb kommunikation via ethernet (IP) med byggnadsövervakningssystem
 • Användarvänlig och intuitiv operatörspanel med 4,3" pekskärm i färg
  • Tillgång till flera parametrar
  • Tillgång till tydlig och konkret information på lokala språk
  • Fullständig meny, anpassad för olika kunder
 • Fjärrhantering (standard)
 • Lättåtkomlig via internet
 • Snabb och enkel fjärrstyrning
 • Underhållsfunktion (standard)
 • Påminnelse om obligatoriskt underhåll - FGAS-förseglingskontroll
 • Konfigurerbar påminnelse om periodiskt underhåll
 • Förvaring av dokument, elektriska ritningar, reservdelar
carrier vätskekylare SmartVu pekskärm

Avancerad styrning

 • Optimerad energihantering
  • Patenterad auto-adaptiv algoritm som optimerar kondenseringstrycket vid dellast för att reducera kompressorns last och garantera att förångaren matas med en optimal mängd köldmedium i vätskefas
  • Återställning av börvärde baserat på utomhustemperaturen eller på returvattnets temperatur
  • Parallelldrift av två värmepumpar med För tidig/för sen
  • Två oberoende tidsscheman att styra
  • Start/stopp av enhet
  • Drift vid vätskekylarvattnets andra börvärde
 • Skydd av hela enheten
  • Patenterad auto-adaptiv algoritm som styr kompressorns drift och anpassar sig permanent efter systemets egenskaper
  • Styrenheten analyserar kontinuerligt kompressorns förångning samt hetgastryck och temperaturer
 • Fjärrstyrning
  • Start/stopp av maskin
  • Hantering av dubbelt börvärde
  • Effektbegränsning
  • Driftindikering
  • Larmindikering
 • Fjärrhantering
  • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
  • Kommunikationsportar som tillbehör

Tillbehör

 • Låg ljudnivå
 • Mycket låg ljudnivå
 • Pumpmodul med valbar pump
 • Expansionstank
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • För tidig/för sen
 • Huvudströmbrytare utan säkring
 • Mjukstartenhet
 • Följer ryska föreskrifter
 • Svetsad växlaranslutningssats
 • Staplingsbar enhet
 • Röranslutning på ovansidan

Fältinstallerade tillbehör

 • Heating System Manager typ A: Styr en värmeavgivningstyp med elektrisk tillsatsvärmare eller panna.
 • Heating System Manager typ B: Styr två värmeavgivningstyper och produktionen av tappvarmvatten med en elektrisk tillsatsvärmare eller panna
 • Heating System Manager typ C: Styr två värmeavgivningstyper och produktionen av tappvarmvatten med ett fjärrvärmenät som hjälpkälla

Allmän beskrivning

 • Minskat utrymmesbehov
 • Scrollkompressorer och R-410A-köldmedium
 • Pump med flödesstyrning
 • Tillbehör bullerreducering (-3 dB(A))
 • Stapling av två enheter för ökad effekt (upp till storlek 090)
 • Flera olika kommunikationsprotokoll finns: JBus, BacNet, MS/TP, LON
 • Röranslutning på ovansidan eller baksidan

Optimerad för värmedrift

 • Hög temperatur upp till +65 °C
 • Förångartemperatur ner till -5 °C
 • Styrning av 3-vägs fördelningsventil för tappvarmvatten och rumsvärme
 • Systemuppbyggnad - Heating System Manager-enheten maximerar den totala effekten hos komplexa system där 61WG-enheter kombineras med en extra värmekälla för uppvärmning av flera rum eller produktion av tappvarmvatten.
 • Kompatibel med de flesta värmesystemen, både i nybyggda och renoverade fastigheter, och möjliggör produktion av tappvarmvatten (med ett särskilt temperaturbörvärde)

Anpassningsförmåga och enkel installation

 • Kan beställas med olika pumpmoduler, både på förångar- och/eller kondensorsidan, med olika grader av tillgängligt tryck och pumpar med varierbart eller fast varvtal
 • Möjlighet att växla värmedrift på vattensidan

Kompakt och högeffektiv produktserie

 • Tar liten plats, perfekt för renoverade byggnader, lättåtkomlig även i trånga maskinrum
 • Högt SCOP-värde uppfyller även de strängaste normerna, med en utgående köldbärartemperatur på upp till 65 °C utan tilläggssystem
 • Pumpar med varierbart flöde reducerar systemets energiförbrukning
 • Uppvisar låga ljudnivåer så att den kan installeras i alla typer av byggnader
 • Utrustad med den senaste generationens R410A-scrollkompressor, optimerad för schematiska driftsvillkor för vätskebaserade enheter

SmartVu™-styrenhet

 • Integrerade avancerade kommunikationsfunktioner
  • Med pumpmodul: visning av vattentryck och flödesberäkning
  • Enkel och snabb kommunikation via ethernet (IP) med byggnadsövervakningssystem
 • Användarvänlig och intuitiv operatörspanel med 4,3" pekskärm i färg
  • Tillgång till flera parametrar
  • Tillgång till tydlig och konkret information på lokala språk
  • Fullständig meny, anpassad för olika kunder
 • Fjärrhantering (standard)
 • Lättåtkomlig via internet
 • Snabb och enkel fjärrstyrning
 • Underhållsfunktion (standard)
 • Påminnelse om obligatoriskt underhåll - FGAS-förseglingskontroll
 • Konfigurerbar påminnelse om periodiskt underhåll
 • Förvaring av dokument, elektriska ritningar, reservdelar
carrier vätskekylare SmartVu pekskärm

Avancerad styrning

 • Optimerad energihantering
  • Patenterad auto-adaptiv algoritm som optimerar kondenseringstrycket vid dellast för att reducera kompressorns last och garantera att förångaren matas med en optimal mängd köldmedium i vätskefas
  • Återställning av börvärde baserat på utomhustemperaturen eller på returvattnets temperatur
  • Parallelldrift av två värmepumpar med För tidig/för sen
  • Två oberoende tidsscheman att styra
  • Start/stopp av enhet
  • Drift vid vätskekylarvattnets andra börvärde
 • Skydd av hela enheten
  • Patenterad auto-adaptiv algoritm som styr kompressorns drift och anpassar sig permanent efter systemets egenskaper
  • Styrenheten analyserar kontinuerligt kompressorns förångning samt hetgastryck och temperaturer
 • Fjärrstyrning
  • Start/stopp av maskin
  • Hantering av dubbelt börvärde
  • Effektbegränsning
  • Driftindikering
  • Larmindikering
 • Fjärrhantering
  • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
  • Kommunikationsportar som tillbehör

Tillbehör

 • Låg ljudnivå
 • Mycket låg ljudnivå
 • Pumpmodul med valbar pump
 • Expansionstank
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • För tidig/för sen
 • Huvudströmbrytare utan säkring
 • Mjukstartenhet
 • Följer ryska föreskrifter
 • Svetsad växlaranslutningssats
 • Staplingsbar enhet
 • Röranslutning på ovansidan

Fältinstallerade tillbehör

 • Heating System Manager typ A: Styr en värmeavgivningstyp med elektrisk tillsatsvärmare eller panna.
 • Heating System Manager typ B: Styr två värmeavgivningstyper och produktionen av tappvarmvatten med en elektrisk tillsatsvärmare eller panna
 • Heating System Manager typ C: Styr två värmeavgivningstyper och produktionen av tappvarmvatten med ett fjärrvärmenät som hjälpkälla

Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med