Skip to main content

AquaForce® - vattenkyld skruvvätskekylare med konstant varvtal och vatten-skruvvärmepump
30XWH / 30XWHP

Köldmedium: R-134a

Kompressor: skruvkompressor med konstant varvtal

Nominell kyleffekt: 270-1 760 kW

Nominell värmeeffekt: 320-2 030 kW

30XWH-värmepumpar är premiumlösningen för industriella och kommersiella applikationer där installatörer, konsulter och fastighetsägare kräver optimala prestandavärden och maximal kvalitet.

 • Låg energiförbrukning
 • Hög tillförlitlighet
 • Snabb och enkel installation
 • Låga ljudnivåer under drift
 • Miljöhänsyn

30XWH - verkningsgrad på instegsnivå
Har optimerad balans mellan tekniska och ekonomiska aspekter.
30XWHP - verkningsgrad på premiumnivå
Har oöverträffad energiverkningsgrad som uppfyller de mest strikta krav från fastighetsägare som vill sänka sina driftkostnader till ett minimum.

Allmän beskrivning

 • Skruvkompressorer med dubbla rotorer med ventil för variabel effekt
 • Köldmedium R134a
 • Styrsystemet Touch Pilot
 • Vätskefyllda värmeväxlare som är mekaniskt rengöringsbara
 • Kan ge en utgående förångartemperatur på ner till 3,3 °C (-12 °C som tillbehör)
 • Kan ge upp till 50 °C (63 °C som tillbehör) på kondensorsidan vid drift som värmepump

Låg energiförbrukning

 • SEPR på upp till 8,0 och SEER upp till 7,2
 • Skruvkompressor med dubbla rotorer försedd med en högeffektiv motor och en ventil med variabel kapacitet som medger exakt matchning av kylkapaciteten till lasten
 • Flödande värmeväxlare med flera rör för ökad verkningsgrad vid värmeväxling.
 • Elektronisk expansionsanordning medger drift vid lägre kondenseringstryck och förbättrat utnyttjande av förångarens värmeväxlaryta

Låga ljudnivåer under drift

 • Ljuddämpare på kompressorns hetgasledning
 • Ljuddämpare på economiser-systemets returledning
 • Ljudisolering på de komponenter som avger mest buller
 • Tillbehör 257 ger ytterligare minskning av enhetens totala ljudnivå

Snabb och enkel installation

 • Kompakt konstruktion
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Förenklade röranslutningar
 • Snabb driftsättning
carrier-30XW-water-cooled-screw-chiller-side-view.jpg

Miljöhänsyn

 • R-134a-köldmedium med noll potential för ozonnedbrytning
 • Läcktät köldmediekrets

Hög tillförlitlighet och enkel service

 • Ökad global prestanda samt Carriers välkända produktkvalitet och tillförlitlighet.
 • Viktiga komponenter är utvalda och testade för att minimera risken för fel, samt att många konstruktionsval har gjorts utifrån detta perspektiv
 • Skruvkompressorer av industriell typ med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn
 • Alla kompressorkomponenter är lättillgängliga direkt på plats, vilket minimerar stilleståndstid och driftstopp
 • Två oberoende köldmediekretsar (från 1 000 kW och upp) - den andra tar automatiskt över vid eventuellt fel på den första, vilket upprätthåller partiell kylning under alla omständigheter
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

06T skruvkompressor med dubbla rotorer

 • Utrustad med lager med överdimensionerade rullar, oljetryckssmorda för tillförlitlig och hållbar drift, även vid maximal last
 • Optimal anpassning av kompressorns kyleffekt
 • Om ett fel inträffar stängs kompressorn inte av, utan fortsätter i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
 • Ljuddämparen i hetgasledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift.
 • Kondensorn är försedd med en oljeavskiljare som minimerar den oljemängd som cirkulerar i köldmediekretsen och leder om den till kompressorfunktionen.
carrier 06T skruvkompressor för vätskekylare

SmartVu™-styrenhet

 • Intuitivt och användarvänlig panel, 4.3-tums, i färg
 • 10 språk
 • Enkel åtkomst till elskåpet
 • Lösenordsskydd
 • Nattläge
 • Energihantering
carrier-aquaforce-water-cooled-chiller-30XW-control-screen

Extern drift (standard)

 • Enkel åtkomst via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Kommunikationsportar som tillbehör
 • Styrning av värmebärarpumpar
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Inställning av effektbegränsning
 • Driftvisning

Fjärrhantering (EMM tillbehör)

 • Utökade möjligheter till extern styrning: rumstemperatur, återställning av börvärde, osv.
 • Saltlösning med låg-/medeltemperatur
 • Svag saltlösning, ner till -3 °C
 • Enheten levereras i två sammansatta delare
 • Master-/slavdrift
 • En enda anslutningspunkt
 • Köldbärarpumpens kraftmatning/manöverkrets
 • Förångarens dubbelpumpars kraftmatning/manöverkrets
 • Kondensorisolering
 • Avstängningsventilsats
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • Hög kondenseringstemperatur
 • Begränsad kondenseringstemperatur
 • Styrenhet för system med låga kondenseringstemperaturer
 • 7-tums operatörspanel till styrenheten Touch Pilot
 • Läckdetektering
 • Låg ljudnivå
30XWH - verkningsgrad på instegsnivå
Har optimerad balans mellan tekniska och ekonomiska aspekter.
30XWHP - verkningsgrad på premiumnivå
Har oöverträffad energiverkningsgrad som uppfyller de mest strikta krav från fastighetsägare som vill sänka sina driftkostnader till ett minimum.

Allmän beskrivning

 • Skruvkompressorer med dubbla rotorer med ventil för variabel effekt
 • Köldmedium R134a
 • Styrsystemet Touch Pilot
 • Vätskefyllda värmeväxlare som är mekaniskt rengöringsbara
 • Kan ge en utgående förångartemperatur på ner till 3,3 °C (-12 °C som tillbehör)
 • Kan ge upp till 50 °C (63 °C som tillbehör) på kondensorsidan vid drift som värmepump

Låg energiförbrukning

 • SEPR på upp till 8,0 och SEER upp till 7,2
 • Skruvkompressor med dubbla rotorer försedd med en högeffektiv motor och en ventil med variabel kapacitet som medger exakt matchning av kylkapaciteten till lasten
 • Flödande värmeväxlare med flera rör för ökad verkningsgrad vid värmeväxling.
 • Elektronisk expansionsanordning medger drift vid lägre kondenseringstryck och förbättrat utnyttjande av förångarens värmeväxlaryta

Låga ljudnivåer under drift

 • Ljuddämpare på kompressorns hetgasledning
 • Ljuddämpare på economiser-systemets returledning
 • Ljudisolering på de komponenter som avger mest buller
 • Tillbehör 257 ger ytterligare minskning av enhetens totala ljudnivå

Snabb och enkel installation

 • Kompakt konstruktion
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Förenklade röranslutningar
 • Snabb driftsättning
carrier-30XW-water-cooled-screw-chiller-side-view.jpg

Miljöhänsyn

 • R-134a-köldmedium med noll potential för ozonnedbrytning
 • Läcktät köldmediekrets

Hög tillförlitlighet och enkel service

 • Ökad global prestanda samt Carriers välkända produktkvalitet och tillförlitlighet.
 • Viktiga komponenter är utvalda och testade för att minimera risken för fel, samt att många konstruktionsval har gjorts utifrån detta perspektiv
 • Skruvkompressorer av industriell typ med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn
 • Alla kompressorkomponenter är lättillgängliga direkt på plats, vilket minimerar stilleståndstid och driftstopp
 • Två oberoende köldmediekretsar (från 1 000 kW och upp) - den andra tar automatiskt över vid eventuellt fel på den första, vilket upprätthåller partiell kylning under alla omständigheter
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

06T skruvkompressor med dubbla rotorer

 • Utrustad med lager med överdimensionerade rullar, oljetryckssmorda för tillförlitlig och hållbar drift, även vid maximal last
 • Optimal anpassning av kompressorns kyleffekt
 • Om ett fel inträffar stängs kompressorn inte av, utan fortsätter i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
 • Ljuddämparen i hetgasledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift.
 • Kondensorn är försedd med en oljeavskiljare som minimerar den oljemängd som cirkulerar i köldmediekretsen och leder om den till kompressorfunktionen.
carrier 06T skruvkompressor för vätskekylare

SmartVu™-styrenhet

 • Intuitivt och användarvänlig panel, 4.3-tums, i färg
 • 10 språk
 • Enkel åtkomst till elskåpet
 • Lösenordsskydd
 • Nattläge
 • Energihantering
carrier-aquaforce-water-cooled-chiller-30XW-control-screen

Extern drift (standard)

 • Enkel åtkomst via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Kommunikationsportar som tillbehör
 • Styrning av värmebärarpumpar
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Inställning av effektbegränsning
 • Driftvisning

Fjärrhantering (EMM tillbehör)

 • Utökade möjligheter till extern styrning: rumstemperatur, återställning av börvärde, osv.
 • Saltlösning med låg-/medeltemperatur
 • Svag saltlösning, ner till -3 °C
 • Enheten levereras i två sammansatta delare
 • Master-/slavdrift
 • En enda anslutningspunkt
 • Köldbärarpumpens kraftmatning/manöverkrets
 • Förångarens dubbelpumpars kraftmatning/manöverkrets
 • Kondensorisolering
 • Avstängningsventilsats
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • Hög kondenseringstemperatur
 • Begränsad kondenseringstemperatur
 • Styrenhet för system med låga kondenseringstemperaturer
 • 7-tums operatörspanel till styrenheten Touch Pilot
 • Läckdetektering
 • Låg ljudnivå
Dokument

Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med