Skip to main content

AquaSnap® - Luft/vattenvärmepump med scrollkompressor
30RQ 40R-160R

Köldmedium: R-32

Kompressor: scrollkompressor med konstant varvtal

Nominell kyleffekt: 40-160 kW

Nominell värmekapacitet: 40-160 kW

AquaSnap-serien vätskekylare har utformats för kommersiella applikationer (luftkonditionering av kontor, hotell m.m.) eller industriella applikationer (låg-temperaturprocessenheter m.m.).

 • Kommersiella och lätta industriella applikationer
 • Kompakt konstruktion
 • Tyst drift
 • Växlande vattenflöde
 • Delvärmeåtervinning

Tyst drift

 • Bullerdämpade scrollkompressorer monterade på fristående ramar och försedda med anti-vibrationsfästen
 • Vertikala kondensorbatterier
 • Sjätte generationens Flying Bird VI-fläktar med lite buller, gjorda av kompositmaterial

Snabb och enkel installation

 • Integrerad pumpmodul (tillbehör)
 • Litet utrymmesbehov och låg höjd
 • Lätt löstagbara paneler
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning

Ekonomiskt åtgärd

 • Ökad energiverkningsgrad på dellast
 • Reducerade underhållskostnader
 • Pump med varvtalsstyrning (tillbehör)

Miljöhänsyn

 • R-32 icke-ozonnedbrytande köldmedium
 • Reducerad direkt uppvärmningspotential :
  • Låg köldmediefyllning med R32
  • Lägre GWP (675) med R32
  • Läcktäta köldmediekretsar med ett minimum av lödda anslutningar

Överlägsen tillförlitlighet

 • Toppmodernt koncept
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

SmartVu™-styrenhet

 • Energihantering
  • Intern tidsschemaklocka
  • Förskjutning av börvärde baserat på utomhustemperaturen
  • Parallelldrift av två värmepumpar med För tidig/för sen
 • Underhåll
  • Trendkurva i Display
  • Påminnelse om underhåll och kontroll
  • Visning av erforderliga servicedokument, elschema och reservdelslistor
  • Senaste 50 larm i minnet tillsammans med vid larmet aktuella driftparametrar
 • Integrerade avancerade kommunikationsfunktioner
  • Nattläge
  • Enkel och snabb kommunikation via ethernet (IP) med byggnadsövervakningssystem
  • Tillgång till flera av enhetens parametrar
 • Användarvänlig och intuitiv operatörspanel med 4,3" pekskärm i färg
carrier vätskekylare SmartVu pekskärm

Fjärrhantering (standard)

 • Enkel åtkomst via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Kommunikationsportar som tillbehör
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Pumpstyrning
 • Korrosionsskydd för batterier
 • Saltlösning med låg eller medelhög temperatur
 • Vinterdrift ner till -20°C
 • Partiell värmeåtervinning
 • Mycket låg ljudnivå
 • Galler och inbyggnadspaneler
 • Pumpmodul med valbar pump (Högt eller lågt tryck/ Enkel eller par / Fast eller variabel hastighet)
 • Vattenbufferttankmodul
 • Expansionstank
 • Frysskydd
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • För tidig/för sen
 • Styrning av extern spetsvärme
 • Styrning av extern värmare i 4 steg
 • Mjukstartenhet
 • Fläktar med variabel hastighet (via Omformare eller EC-motor)
 • Förstärkt EMC-filtrering
 • Följer ryska/marockanska föreskrifter
 • Svetsad växlaranslutningssats
 • Infra-Red detektor för bly i köldmedium

Tyst drift

 • Bullerdämpade scrollkompressorer monterade på fristående ramar och försedda med anti-vibrationsfästen
 • Vertikala kondensorbatterier
 • Sjätte generationens Flying Bird VI-fläktar med lite buller, gjorda av kompositmaterial

Snabb och enkel installation

 • Integrerad pumpmodul (tillbehör)
 • Litet utrymmesbehov och låg höjd
 • Lätt löstagbara paneler
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning

Ekonomiskt åtgärd

 • Ökad energiverkningsgrad på dellast
 • Reducerade underhållskostnader
 • Pump med varvtalsstyrning (tillbehör)

Miljöhänsyn

 • R-32 icke-ozonnedbrytande köldmedium
 • Reducerad direkt uppvärmningspotential :
  • Låg köldmediefyllning med R32
  • Lägre GWP (675) med R32
  • Läcktäta köldmediekretsar med ett minimum av lödda anslutningar

Överlägsen tillförlitlighet

 • Toppmodernt koncept
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

SmartVu™-styrenhet

 • Energihantering
  • Intern tidsschemaklocka
  • Förskjutning av börvärde baserat på utomhustemperaturen
  • Parallelldrift av två värmepumpar med För tidig/för sen
 • Underhåll
  • Trendkurva i Display
  • Påminnelse om underhåll och kontroll
  • Visning av erforderliga servicedokument, elschema och reservdelslistor
  • Senaste 50 larm i minnet tillsammans med vid larmet aktuella driftparametrar
 • Integrerade avancerade kommunikationsfunktioner
  • Nattläge
  • Enkel och snabb kommunikation via ethernet (IP) med byggnadsövervakningssystem
  • Tillgång till flera av enhetens parametrar
 • Användarvänlig och intuitiv operatörspanel med 4,3" pekskärm i färg
carrier vätskekylare SmartVu pekskärm

Fjärrhantering (standard)

 • Enkel åtkomst via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Kommunikationsportar som tillbehör
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Pumpstyrning
 • Korrosionsskydd för batterier
 • Saltlösning med låg eller medelhög temperatur
 • Vinterdrift ner till -20°C
 • Partiell värmeåtervinning
 • Mycket låg ljudnivå
 • Galler och inbyggnadspaneler
 • Pumpmodul med valbar pump (Högt eller lågt tryck/ Enkel eller par / Fast eller variabel hastighet)
 • Vattenbufferttankmodul
 • Expansionstank
 • Frysskydd
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • För tidig/för sen
 • Styrning av extern spetsvärme
 • Styrning av extern värmare i 4 steg
 • Mjukstartenhet
 • Fläktar med variabel hastighet (via Omformare eller EC-motor)
 • Förstärkt EMC-filtrering
 • Följer ryska/marockanska föreskrifter
 • Svetsad växlaranslutningssats
 • Infra-Red detektor för bly i köldmedium
carrier-video-screenshot-aquasnap-r-32
AquaSnap®
finns tillgänglig med R-32-köldmedium
AquaSnap® scrollkylarserie finns nu tillgänglig med köldmediet R-32, vilket förbättrar prestandan och minskar de direkta växthusgasutsläppen med upp till 77% jämfört med den tidigare serien där köldmediet R-410A användes.

Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med