Skip to main content

AquaSnap® - Luft/vattenvärmepump med scrollkompressor
30RQ / 30RQP

Köldmedium: R-32

Kompressor: scrollkompressor med konstant varvtal

Nominell kyleffekt: 160-1040 kW

Nominell värmeeffekt: 170-940 kW

AquaSnap värmepumpar är den bästa lösningen för industriella och kommersiella applikationer där installatörer, konsulter och fastighetsägare kräver minskade installationskostnader, optimala prestandavärden och maximal kvalitet.

 • Hög verkningsgrad vid full- och dellast
 • Kompakt och enkel att installera
 • Låg ljudnivå
 • Lågt koldioxidavtryck 
 • Överlägsen tillförlitlighet

Mycket ekonomisk drift

 • Hög energiverkningsgrad vid full- och dellast och effektiv utformning av vattensidan
 • Specifika styrenhetsfunktioner för att minska enhetens energiförbrukning under bemannade och obemannade perioder
 • Greenspeed®-pump med varvtalsstyrning minskar pumpens ergiförbrukning med upp till två tredjedelar (tillbehör som rekommenderas av Carrier)
 • Extra energibesparingar med hjälp av värmeåtervinningstillbehör som möjliggör produktion av varmvatten

Låg ljudnivå

 • Batterisektion med fläktar med konstant varvtal (30RQ--modeller)
 • Batterisektion med Greenspeed® låg-buller-fläktar med variabelt varvtal (30RQP)
 • Sjätte generationens bullerdämpade Flying Bird-fläktar, gjorda av kompositmaterial
 • Specifika styrenhetsfunktioner för att minska bullernivån under natten eller obemannade perioder

Snabb och enkel installation

 • Kompakt konstruktion
 • Integrerad pumpmodul (tillbehör)
 • Integrerad Greenspeed®-pumpmodul med varvtalsstyrning (tillbehör som rekommenderas av Carrier)
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning av enhet

Minskade installationskostnader

 • Greenspeed®-pumpmodul med varvtalsstyrning finns som tillbehör (rekommenderas av Carrier)

Miljövänligt

 • Ozonvänligt köldmedium R-32
 • Låg fyllnadsmängd med R-32-köldmedium
 • Lägre global uppvärmningspotential (675) med R-32
 • Läckfri köldmediekrets med minimala lödda anslutningar
 • Minskad energiförbrukning för enheten (hög full- och dellastverkningsgrad)
 • Pumpenergiförbrukningen kan minskas med upp till två tredjedelar genom att använda Greenspeed®-pumpar med varvtalsstyrning

Överlägsen tillförlitlighet

 • Toppmodernt koncept
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

SmartVu™-styrenhet

 • Energihanteringskonfiguration
  • Internt tidsschema: Styr värmepumpens till-/frånslagstider och drift vid ett andra börvärde
  • Förskjutet börvärde baserat på utomhustemperaturen
  • För tidig/för sen av två parallellkopplade värmepumpar med drifttidsutjämning och automatisk omslagsfunktion om ett fel skulle inträffa.
 • Avancerade kommunikationsfunktioner
  • Nattläge
  • Användarvänlig höghastighetskommunikation via ethernet (IP) till ett centraliserat byggnadsövervakningssystem
  • Tillgång till flera av enhetens parametrar
 • Underhållsfunktioner
  • Påminnelse om obligatoriskt underhåll – FGAS-förseglingskontroll
  • Påminnelse om periodvist underhåll som kan ställas in på drift i dagar, månader eller timmar
 • 4,3 tums operatörspanel SmartVu™
  • Intuitiv och användarvänlig operatörspanel med 4,3 tums pekskärm i färg
  • Tillgång till tydlig och konkret information på lokala språk
  • Komplett meny, anpassad för olika användare (slutanvändare, servicepersonal och Carriers tekniker)
  • Information om produktion och förbrukning av energi med momentana och integrerade
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30rq-_control-screen

Fjärrhantering (standard)

 • Enkel åtkomst via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Kommunikationsportar som tillbehör
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Effektbegränsning
 • Driftindikering
 • Larmindikering

Energihanteringsmodul (tillbehör)

 • Rumstemperatur
 • Återställning av börvärde
 • Effektbegränsning
 • Effektbegränsning 1 och 2
 • Användarsäkerhet
 • Isackumuleringsavslutning
 • Förbikoppling av tidsschema
 • Ur drift
 • Enhetseffekt
 • Varningsindikering
 • Styrning av panna
 • Elvärmarkontroll
 • Korrosionsskydd för batterier
 • Saltlösning med låg eller medelhög temperatur
 • Partiell värmeåtervinning
 • Mycket låg bullernivå
 • Enhet med kanalanslutna fläktar
 • Skyddsgaller
 • Pumpmodul med valbar pump
 • Vattenbufferttankmodul
 • Expansionstank
 • Frysskydd
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • För tidig/för sen
 • Mjukstartenhet
 • Elkontakt, 230 V
 • Följer ryska föreskrifter
 • Svetsad växlaranslutningssats
 • Mycket låg och extremt låg ljudnivå

Mycket ekonomisk drift

 • Hög energiverkningsgrad vid full- och dellast och effektiv utformning av vattensidan
 • Specifika styrenhetsfunktioner för att minska enhetens energiförbrukning under bemannade och obemannade perioder
 • Greenspeed®-pump med varvtalsstyrning minskar pumpens ergiförbrukning med upp till två tredjedelar (tillbehör som rekommenderas av Carrier)
 • Extra energibesparingar med hjälp av värmeåtervinningstillbehör som möjliggör produktion av varmvatten

Låg ljudnivå

 • Batterisektion med fläktar med konstant varvtal (30RQ--modeller)
 • Batterisektion med Greenspeed® låg-buller-fläktar med variabelt varvtal (30RQP)
 • Sjätte generationens bullerdämpade Flying Bird-fläktar, gjorda av kompositmaterial
 • Specifika styrenhetsfunktioner för att minska bullernivån under natten eller obemannade perioder

Snabb och enkel installation

 • Kompakt konstruktion
 • Integrerad pumpmodul (tillbehör)
 • Integrerad Greenspeed®-pumpmodul med varvtalsstyrning (tillbehör som rekommenderas av Carrier)
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning av enhet

Minskade installationskostnader

 • Greenspeed®-pumpmodul med varvtalsstyrning finns som tillbehör (rekommenderas av Carrier)

Miljövänligt

 • Ozonvänligt köldmedium R-32
 • Låg fyllnadsmängd med R-32-köldmedium
 • Lägre global uppvärmningspotential (675) med R-32
 • Läckfri köldmediekrets med minimala lödda anslutningar
 • Minskad energiförbrukning för enheten (hög full- och dellastverkningsgrad)
 • Pumpenergiförbrukningen kan minskas med upp till två tredjedelar genom att använda Greenspeed®-pumpar med varvtalsstyrning

Överlägsen tillförlitlighet

 • Toppmodernt koncept
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

SmartVu™-styrenhet

 • Energihanteringskonfiguration
  • Internt tidsschema: Styr värmepumpens till-/frånslagstider och drift vid ett andra börvärde
  • Förskjutet börvärde baserat på utomhustemperaturen
  • För tidig/för sen av två parallellkopplade värmepumpar med drifttidsutjämning och automatisk omslagsfunktion om ett fel skulle inträffa.
 • Avancerade kommunikationsfunktioner
  • Nattläge
  • Användarvänlig höghastighetskommunikation via ethernet (IP) till ett centraliserat byggnadsövervakningssystem
  • Tillgång till flera av enhetens parametrar
 • Underhållsfunktioner
  • Påminnelse om obligatoriskt underhåll – FGAS-förseglingskontroll
  • Påminnelse om periodvist underhåll som kan ställas in på drift i dagar, månader eller timmar
 • 4,3 tums operatörspanel SmartVu™
  • Intuitiv och användarvänlig operatörspanel med 4,3 tums pekskärm i färg
  • Tillgång till tydlig och konkret information på lokala språk
  • Komplett meny, anpassad för olika användare (slutanvändare, servicepersonal och Carriers tekniker)
  • Information om produktion och förbrukning av energi med momentana och integrerade
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30rq-_control-screen

Fjärrhantering (standard)

 • Enkel åtkomst via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Kommunikationsportar som tillbehör
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Effektbegränsning
 • Driftindikering
 • Larmindikering

Energihanteringsmodul (tillbehör)

 • Rumstemperatur
 • Återställning av börvärde
 • Effektbegränsning
 • Effektbegränsning 1 och 2
 • Användarsäkerhet
 • Isackumuleringsavslutning
 • Förbikoppling av tidsschema
 • Ur drift
 • Enhetseffekt
 • Varningsindikering
 • Styrning av panna
 • Elvärmarkontroll
 • Korrosionsskydd för batterier
 • Saltlösning med låg eller medelhög temperatur
 • Partiell värmeåtervinning
 • Mycket låg bullernivå
 • Enhet med kanalanslutna fläktar
 • Skyddsgaller
 • Pumpmodul med valbar pump
 • Vattenbufferttankmodul
 • Expansionstank
 • Frysskydd
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • För tidig/för sen
 • Mjukstartenhet
 • Elkontakt, 230 V
 • Följer ryska föreskrifter
 • Svetsad växlaranslutningssats
 • Mycket låg och extremt låg ljudnivå
carrier-video-screenshot-aquasnap-r-32
AquaSnap®
finns tillgänglig med R-32-köldmedium
AquaSnap® scrollkylarserie finns nu tillgänglig med köldmediet R-32, vilket förbättrar prestandan och minskar de direkta växthusgasutsläppen med upp till 77% jämfört med den tidigare serien där köldmediet R-410A användes.

Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med