Skip to main content

AquaForce® - Luftkylt skruv kylaggregat
30XF

Köldmedium : R-1234ze

Kompressor : Skruvkylaggregat med variabelt varvtal

Nominell kyleffekt : 390-2100 kW

Det luftkylda skruvkylaggregatet AquaForce® 30XF är premiumlösningen med ultralåg GWP R-1234ze, utformad för användning i datorhallar. Enheten har klassledande teknik som minskar energiförbrukningen samtidigt som den ger dig kontinuerlig drift.

Integrerade lösningar utformade för att ge dig de optimala alternativen för din installation, inklusive:

 • Inbyggd hydronisk frikylning, glykolfri som tillval
 • Ultrasnabb kapacitetsåterställning på mindre än 120 sekunder
 • Dubbel elanslutning på 400/230V eller 400/400V
 • Harmoniskt elektroniskt filter

Utformad för datorhallar

Ultralåg GWP HFO R-1234ze

Utmärkt prestanda :

 • Andra generationens högeffektiva dubbelskruvskompressorer med variabelt varvtal och inbyggd reglerventil för volymindex (Vi) för optimala prestanda vid full- och dellast samt integrerat resonatorsystem (IRA) för låga ljudnivåer under drift.
 • Total harmonisk distorsion <5%
 • Carrier flödad förångare av typ tubpanna med nya kopparrör för lågtryckfall

Minskning av energiförbrukningen:

 • Frikylning med glykol eller utan glykol: Över 90 % av de årliga körtimmarna i frikylningsläge.
 • Pumpar med variabelt varvtal med glykolfritt alternativ för att öka prestandan under frikyla-läge och blandat läge

Kontinuitet och redundans:

 • Ultrasnabb återställning av kylkeffekt <120 s när strömmen är återställd
 • Optimering av bufferttankens storlek

Inbyggd lösning:

 • Integrerad frikylning och aktiva harmoniska filter
 • Ingen extern komponent för enklare installationen

SmartVu™ styrenhet

 • Intuitiv och användarvänlig, färgad, 7"" gränssnitt
 • 10 språk tillgängliga
 • Enkel åtkomst till elskåpet
 • Lösenordsskyddad
 • Nattläge
 • Optimal strömförbrukning

Extern drift som standard

 • Lättåtkomlig via internet
 • Flera möjligheter till fjärrstyrning, övervakning och diagnostik
 • Kommunikationsportar som tillval
 • Start/Stopp av maskinen
 • Dubbel styrning av börvärde
 • Vattenpump styrenhet

Extern drift (EMM tillval)

 • Utökade möjligheter till fjärrstyrning: rumstemperatur, återställning av börvärde etc.
 • Låg bullernivå & Mycket låg bullernivå
 • Förångare & pumpmodul frysskydd
 • Dubbel kraftmatning 400V/400V
 • Dubbel kraftmatning 400V/230V
 • Inställningsventil för service
 • HP VSD singelpump (variabelt varvtal)
 • Modbus över IP och RS485
 • Energihanteringsmodul
 • Dubbla säkerhetsventiler på 3-vägsventil
 • Super Enviro- Shield skydd mot korrosion
 • Svetsad anslutning till förångare (montagesats)
 • EMC-klass. C2, enligt EN 61800-3
 • 230V elektrisk stickkontakt
 • Ultrasnabb effektåterställning
 • Totalhydraulisk frikyla
 • Totalhydraulisk frikyla glykolfri
 • Leverans med presenning i plast
 • Aktiva harmoniska filter
 • Spänningsstoppsavledare

Utformad för datorhallar

Ultralåg GWP HFO R-1234ze

Utmärkt prestanda :

 • Andra generationens högeffektiva dubbelskruvskompressorer med variabelt varvtal och inbyggd reglerventil för volymindex (Vi) för optimala prestanda vid full- och dellast samt integrerat resonatorsystem (IRA) för låga ljudnivåer under drift.
 • Total harmonisk distorsion <5%
 • Carrier flödad förångare av typ tubpanna med nya kopparrör för lågtryckfall

Minskning av energiförbrukningen:

 • Frikylning med glykol eller utan glykol: Över 90 % av de årliga körtimmarna i frikylningsläge.
 • Pumpar med variabelt varvtal med glykolfritt alternativ för att öka prestandan under frikyla-läge och blandat läge

Kontinuitet och redundans:

 • Ultrasnabb återställning av kylkeffekt <120 s när strömmen är återställd
 • Optimering av bufferttankens storlek

Inbyggd lösning:

 • Integrerad frikylning och aktiva harmoniska filter
 • Ingen extern komponent för enklare installationen

SmartVu™ styrenhet

 • Intuitiv och användarvänlig, färgad, 7"" gränssnitt
 • 10 språk tillgängliga
 • Enkel åtkomst till elskåpet
 • Lösenordsskyddad
 • Nattläge
 • Optimal strömförbrukning

Extern drift som standard

 • Lättåtkomlig via internet
 • Flera möjligheter till fjärrstyrning, övervakning och diagnostik
 • Kommunikationsportar som tillval
 • Start/Stopp av maskinen
 • Dubbel styrning av börvärde
 • Vattenpump styrenhet

Extern drift (EMM tillval)

 • Utökade möjligheter till fjärrstyrning: rumstemperatur, återställning av börvärde etc.
 • Låg bullernivå & Mycket låg bullernivå
 • Förångare & pumpmodul frysskydd
 • Dubbel kraftmatning 400V/400V
 • Dubbel kraftmatning 400V/230V
 • Inställningsventil för service
 • HP VSD singelpump (variabelt varvtal)
 • Modbus över IP och RS485
 • Energihanteringsmodul
 • Dubbla säkerhetsventiler på 3-vägsventil
 • Super Enviro- Shield skydd mot korrosion
 • Svetsad anslutning till förångare (montagesats)
 • EMC-klass. C2, enligt EN 61800-3
 • 230V elektrisk stickkontakt
 • Ultrasnabb effektåterställning
 • Totalhydraulisk frikyla
 • Totalhydraulisk frikyla glykolfri
 • Leverans med presenning i plast
 • Aktiva harmoniska filter
 • Spänningsstoppsavledare
Dokument

Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med