Skip to main content

Carrier lanserar flera serier med högtemperaturvärmepumpar för handeln, för att hjälpa sina kunder uppnå dekarboniseringsmålen

MONTLUEL, Frankrike -


Carrier har lanserat en omfattande serie med högtemperaturvärmepumpar för användning inom industrin, handeln, offentliga byggnader och för fjärrvärmecentraler. Carrier är en del av Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), världsledande inom smarta klimat- och energilösningar.

Den nya serien är framtagen för att reducera både koldioxidutsläpp och energikostnader, och består av luft-vattenvärmepumparna AquaForce® och AquaSnap® med varierande effekt på mellan 30 och 735 kW och en vattentemperatur på mellan 82 och 120 °C, med hydrofluoroolefin-köldmedium med låg global warming potential (GWP). Den höga temperaturen gör att värmepumparna kan ersätta pannor som drivs med fossila bränslen i exempelvis hyreshus, bostadsrättsföreningar, inom handeln, vid livsmedelstillverkning, inom industrin, vid torkningsprocesser, biogasproduktion och inom den kemiska industrin. Dessa innovativa produkter stöder Carriers hållbarhetsmål (ESG) för 2030, vilket innefattar en reducering av kundernas koldioxidavtryck med mer än 1 gigaton.

Förutom att lagra värme från omgivningsluften och marken, tar värmepumparna till vara på spillvärme från en mängd olika källor, inklusive datacenter, sportanläggningar, hotell och restauranger, processvatten, rökgasledningar och avloppssystem. Den värme som samlas in kan användas för komfortvärme och varmvattenberedning i stora byggnader och anläggningar. Värmepumparna kan också användas inom industrin, i fjärrvärmesystem samt lokala värmenätverk där höga eller mycket höga temperaturer efterfrågas.

”Utökningen av serierna AquaForce och AquaSnap är ett viktigt steg i vårt arbete med att stödja EU:s gröna linje och hjälpa till av dekarbonisera värmedriftssegmentet i Europa”, säger Raffaele D’Alvise, chef för marknadsföring och kommunikation, Europe Commercial HVAC, Carrier. ”Med fokus på hög temperatur, prestanda, tillförlitlighet och effektivitet är dessa värmepumpar en utmärkt lösning för kunder som vill reducera sitt koldiaxidavtryck och bidra till en mer hållbar framtid genom att ersätta generatorer som drivs av fossila bränslen, eller integrera dessa värmepumpar i ett hybridsystem.”

När enheterna levereras är de redo att anslutas till Abound, Carriers molnbaserade digitala plattform som gör det möjligt att visa intelligenta resultat i realtid, vilket gör byggnader mer effektiva och responsiva. För att minimera driftkostnaderna kan användare välja till ett av Carriers BluEdge® -servicealternativ för att se till att värmepumparna körs med bästa prestanda och effektivitet under hela livscykeln. Detta resulterar i prediktivt underhåll istället för förebyggande underhåll, vilket sparar både tid och pengar.

För mer information om luft-vattenvärmepumparna AquaForce 61CW, besök 61CWD & 61CW-Z. Mer information om luft-vattenvärmepumpen AquaForce 61CA finns under 61CA, och specifikationer för luft-vattenvärmepumparna i serien AquaSnap 61CG finns under 61CG.


61CA

Carrier AquaForce® 61CA luftvärmepump

61CW-Z

Carrier AquaForce® 61CW-Z luft-vattenvärmepump

61CWD

Carrier AquaForce® 61CWD luft-vattenvärmepump

61CG

Carrier AquaSnap® 61CG serie med luft-vattenvärmepumpar