Skip to main content

AquaSnap® - Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor med hög temperatur (80° C)
61CG

Köldmedium: R-134a

Kompressor: scrollkompressor med konstant varvtal

Värmeeffekt: 30–130 kW

Värmepumparna 61CG för vätskebaserade värmekällor är rätt lösning för hållbar värmedrift i affärslokalsapplikationer upp till 80 °C.


carrier-AquaSnap-heating
carrier-icon-refrigerant-HFC-R-134a
carrier-icon-up-to-80

Applikationsområden

 • Värmeåtervinning inom hotell-, livsmedels- och läkemedelsbranschen, energi- försörjning, datacentraler
 • Hygienkritiska hetvattenapplikationer på sjukhus, äldreboenden
 • Förstärkningslösning i kombination med värmedrift med låg temperatur
 • Värmekällor: vatten eller köldbärare

Konstruktion

 • Kompakt, platsbesparande konstruktion
 • Höga källtemperaturer mellan +11 °C och +42 °C

Effektområde

 • Värmeeffekt från 30 kW till 130 kW; kaskad upp till 390 kW

Applikationsområden

 • Värmeåtervinning inom hotell-, livsmedels- och läkemedelsbranschen, energi- försörjning, datacentraler
 • Hygienkritiska hetvattenapplikationer på sjukhus, äldreboenden
 • Förstärkningslösning i kombination med värmedrift med låg temperatur
 • Värmekällor: vatten eller köldbärare

Konstruktion

 • Kompakt, platsbesparande konstruktion
 • Höga källtemperaturer mellan +11 °C och +42 °C

Effektområde

 • Värmeeffekt från 30 kW till 130 kW; kaskad upp till 390 kW
high-temperature-heat-pump-cesar-joffre-se
Lösningar för uppvärmning med hög temperatur - César Joffre

Värmepumpar för enfamiljshus är en av de mest effektiva apparaterna på marknaden för uppvärmning av bostadsområden och bostadshus. Reversibla luftvärmepumpar är den bästa lösningen för hållbar kylning och uppvärmning i byggnader. Carrier har redan en fullständig serie värmepumpar för affärslokalsapplikationer upp till 80 °C.

high-temperature-heating-solutions-jeremie-chang-se
Lösningar för uppvärmning med hög temperatur - Jérémie Chang

Prognoserna pekar på att 84 % av EU-medborgarna kommer att bo i stadsområden år 2050*. Framtida värmelösningar behöver därför prioritera urbana tillämpningar för att de miljömässiga fördelarna ska bli större. EU:s värmeplan överväger att öka smarta uppvärmnings- och nedkylningsnätverk till 30 % fram till 2030 och till 50 % fram till 2050 som viktiga milstolpar när det gäller att uppnå de ambitiösa målen om utfasning av fossila bränslen.

Carrier kommer att fortsätta att investera kraftigt i utvecklandet av nästa generations värmepumpar som utnyttjar de senaste tekniska innovationerna: ultralåg GWP och naturliga köldmedium, förstklassig effektivitet och mycket höga temperaturer upp till 120 °C.

*Dacey, J. (2020), Europe targets 100 climate-neutral cities by 2030, Eos, 101, https://doi.org/10.1029/2020EO151719. Publicerad 17 december 2020.

high-temperature-heating-solutions-sv
Lösningar föruppvärmningmed hög temperatur för flerfamiljshus, affärsverksamhet och industri
The Carrier AquaForce® and AquaSnap® 61 high temperature heat pump ranges harness both natural and waste heat sources to offer sustainable energy solutions for multiple heating applications.
Dokument