Skip to main content

AquaSnap® - Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor med hög temperatur (82° C)
61CG

Köldmedium: R-134a

Kompressor: scrollkompressor med konstant varvtal

Värmeeffekt: 30–130 kW

Värmepumparna 61CG för vätskebaserade värmekällor är rätt lösning för hållbar värmedrift i affärslokalsapplikationer upp till 82 °C.


carrier-AquaSnap-heating
carrier-icon-refrigerant-HFC-R-134a
carrier-icon-up-to-82

Applikationsområden

 • Värmeåtervinning inom hotell-, livsmedels- och läkemedelsbranschen, energi- försörjning, datacentraler
 • Hygienkritiska hetvattenapplikationer på sjukhus, äldreboenden
 • Förstärkningslösning i kombination med värmedrift med låg temperatur
 • Värmekällor: vatten eller köldbärare

Konstruktion

 • Kompakt, platsbesparande konstruktion
 • Höga källtemperaturer mellan +10 °C och +42 °C

Effektområde

 • Värmeeffekt från 30 kW till 130 kW; kaskad upp till 390 kW

Applikationsområden

 • Värmeåtervinning inom hotell-, livsmedels- och läkemedelsbranschen, energi- försörjning, datacentraler
 • Hygienkritiska hetvattenapplikationer på sjukhus, äldreboenden
 • Förstärkningslösning i kombination med värmedrift med låg temperatur
 • Värmekällor: vatten eller köldbärare

Konstruktion

 • Kompakt, platsbesparande konstruktion
 • Höga källtemperaturer mellan +10 °C och +42 °C

Effektområde

 • Värmeeffekt från 30 kW till 130 kW; kaskad upp till 390 kW
Dokument